Prehľad TOP spoločností

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zobrazuje informáciu, koľko mala spoločnosť zisk alebo stratu v danom roku pred zdanením.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Best Hotel Properties, a.s.43 652 770,00 €
2.CPA s. r. o.26 781 344,00 €
3.Johns Manville Slovakia, a.s.25 923 278,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.MH Manažment, a. s.-19 457 980,00 €
2.INVITA. s.r.o.-15 770 571,00 €
3.SSIM OC, a.s. v konkurze-13 132 838,00 €

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov je údaj o tom, koľko bola spoločnosť v minulosti v zisku alebo strate a o tomto zisku zatiaľ valná hromada nerozhodla o rozdelení na dividendy.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Žilinská univerzita v Žiline14 365 153,00 €
2.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou12 399 216,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave9 594 117,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Rozhlas a televízia Slovenska-24 779 578,00 €
2.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.-4 720 497,00 €
3.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.-3 695 488,00 €

Zisk alebo strata spoločnosti po započítaní daní.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Best Hotel Properties, a.s.43 652 770,00 €
2.CPA s. r. o.26 781 344,00 €
3.Johns Manville Slovakia, a.s.25 923 278,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.MH Manažment, a. s.-19 457 980,00 €
2.INVITA. s.r.o.-15 770 571,00 €
3.SSIM OC, a.s. v konkurze-13 132 838,00 €

Hotovosť spoločnosti na bankových účtoch ku dňu závierky účtovníctva.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Slovenský pozemkový fond301 833 076,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave265 753 298,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave207 281 973,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.JUEL, s.r.o.-183 476,00 €
2.INŠTALAMONT, spol. s r.o.-17 174,00 €
3.SOFF s.r.o.-7 830,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta
1.UNIIMPEX, SPOL. S R.O.162 739 401,00 €
2.APEX SLOVAKIA, s.r.o.5 756 983,00 €
3.G.H. INVEST S.R.O.5 670 692,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.AGRORACIO, a.s.-458 453,00 €
2.AEFES Truck System spol. s r.o.-317 551,00 €
3.ZIVI TRANS, s. r. o.-142 333,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti na bankovom účte a v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Slovenský pozemkový fond216 118 309,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .206 931 616,00 €
3.UNIIMPEX, SPOL. S R.O.162 739 401,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Gratex International, a.s.-2 063 365,00 €
2.SA-VA Slovakia, s.r.o.-2 053 284,00 €
3.STEELCOM SK s.r.o-887 812,00 €

Ktorá spoločnosť nám prispieva najviac do štátneho rozpočtu cez daň z príjmov?

PoradieSpoločnosťDáta
1.Johns Manville Slovakia, a.s.7 039 013,00 €
2.Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.6 689 150,00 €
3.Consumer Finance Holding, a.s.6 676 891,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Letisko M.R.Štefánika - Airport Brati slava,..-2 027 184,00 €
2.Accentis Námestovo, s.r.o.-1 809 961,00 €
3.EUROVIA SK, a,s,-1 390 617,00 €

Spoločnosti zoradené podľa hodnoty nehnuteľností a pozemkov.

PoradieSpoločnosťDáta
1.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY PODNIK522 416 112,00 €
2.Slovenský pozemkový fond285 497 005,00 €
3.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.261 760 945,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.DELŠ S. R. O.-346 751,00 €
2.FOREST - G s.r.o.-58 862,00 €
3.BOLDINK s.r.o.-46 900,00 €

Dlhodobý hmotný majetok sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov. Ďalej samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a dobu použiteľnosti viac ako 1 rok a súčasne ich ocenenie je vyššie ako 1700 €.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Towercom, a. s.101 986 776,00 €
2.Alpha medical, s. r. o.80 213 759,00 €
3.Palm Corp s.r.o.42 813 184,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.FORESPO PÁLENICA a.s.-1 830 918,00 €
2.REO Jantar,s. r. o.-1 519 879,00 €
3.SOAS a.s.-598 030,00 €

Základné stádo umožňuje zoradiť spoločnosti podľa najväčších agropodnikateľov ktorí vykonávajú živočíšnu výrobu.

PoradieSpoločnosťDáta
1.FirstFarms Agra M s. r. o.1 955 826,00 €
2.Dan-Slovakia Agrar a.s.1 815 506,00 €
3.ProOvo a.s.1 397 771,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.KOL - EKO, spol. s r.o.-4 392,00 €
2.CENTER - DEVAT s.r.o.-2 442,00 €
3.Slov - gaming group, s.r.o.-1 784,00 €

Najzadĺženejšie spoločnosti na Slovensku.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 506 879 928,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 420 830 469,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 336 643 261,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.REO Jantar,s. r. o.-1 381 397,00 €
2.AVIDOL, s.r.o.-1 346 777,00 €
3.STRING TRADE, S.R.O.-381 655,00 €

Mzdové náklady ukazujú spoločnosti ktoré vyplácajú najviac miezd.

PoradieSpoločnosťDáta
1.T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.72 404 201,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave67 838 984,00 €
3.Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.56 706 699,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.ARTREAL s.r.o.-16 172,00 €
2.MK-Projekt, s.r.o.-1 698,00 €
3.DOMOV ZDRAVIA, a.s.-1 405,00 €

Ocenené stavby spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 030 810 496,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK840 262 251,00 €
3.STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.313 142 669,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.DELŠ S. R. O.-346 751,00 €
2.PODPOLIANSKE STROJÁRNE DETVA V LIKVID ÁCII-200 256,00 €
3.UM, s.r.o.-194 738,00 €

Oceniteľné práva sú výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

PoradieSpoločnosťDáta
1.FINCONA, a.s.18 375 000,00 €
2.HTC holding a.s.11 472 583,00 €
3.Messer Tatragas spol. s r.o.9 566 667,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.ORNTH, spol. s r.o.-3 907,00 €
2.1.ZÁPADNÁ S.R.O.-728,00 €
3.PRime time, s.r.o.-10,00 €

Spoločnosti ktoré zaplatili najviac za software.

PoradieSpoločnosťDáta
1.SkyToll, a.s.14 222 615,00 €
2.TRANSPETROL, a.s.7 931 043,00 €
3.Regional Card Processing Centre, s.r. o.7 765 208,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Kvatro Comp. s.r.o.-9 388,00 €
2.EuroForest, s.r.o.-9 064,00 €
3.MINOR Plus, s.r.o.-3 963,00 €

Neobežný majetok nemení svoju formu, pôsobí dlhodobo a opotrebováva sa postupne.

PoradieSpoločnosťDáta
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 367 728 870,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 159 301 704,00 €
3.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY PODNIK801 107 766,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.WONDERGOLD, S.R.O.-3 242 314,00 €
2.REO Jantar,s. r. o.-1 456 785,00 €
3.PODPOLIANSKE STROJÁRNE DETVA V LIKVID ÁCII-326 966,00 €

Tržby za vlastné výrobky

PoradieSpoločnosťDáta
1.SAS Automotive s.r.o.669 630 318,00 €
2.Inteva Products Slovakia spol. s.r.o.243 410 361,00 €
3.SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.229 316 860,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Art engineering, s.r.o.-327 172,00 €
2.ČH, s.r.o.-94 689,00 €
3.Coffee Sheep, s.r.o.-9 226,00 €

Spoločnosti ktoré poskytujú najviac služieb

PoradieSpoločnosťDáta
1.OKTE, a.s.759 285 209,00 €
2.TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.431 180 059,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.408 271 378,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.BARBOT SPOL.S R.O.-1 738 791,00 €
2.BEL - HOUSE, a.s.-500 624,00 €
3.HYDROEKOL Dolný Kubín spol. s r.o.-433 977,00 €

Tržby za predaný tovar spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta
1.UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.519 534 291,00 €
2.GGT a. s.508 582 837,00 €
3.Tate & Lyle Slovakia, s.r.o.447 775 715,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.ML RESULT s.r.o.-142 902,00 €
2.Irisnes s. r. o.-84 239,00 €
3.Pekáreň Hurbanič, s.r.o.-72 496,00 €

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

Spoločnosti zoradené podľa príjmov z úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Consumer Finance Holding, a.s.59 013 665,00 €
2.Provident Financial, s.r.o.28 587 215,00 €
3.J&T Global Finance V., s. r. o.9 689 104,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.ERFIN,s.r.o.-14 402,00 €
2.VINATEX,s.r.o.-7 345,00 €
3.FAMOX s.r.o.-4 660,00 €

Najviac dotované spoločnosti zo štátneho rozpočtu.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 024 875 755,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave126 780 466,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK96 981 508,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Služby Važec s.r.o.-127 223,00 €
2.NOVOCOM s.r.o.-76 697,00 €
3.Boels Slovensko,s. r. o.-71 818,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich dobrého mena.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Towercom, a. s.98 559 866,00 €
2.Alpha medical, s. r. o.79 628 156,00 €
3.Palm Corp s.r.o.42 813 184,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.FORESPO PÁLENICA a.s.-1 832 689,00 €
2.REO Jantar,s. r. o.-1 519 879,00 €
3.SOAS a.s.-613 005,00 €

Spoločnosti do ktorých spoločníci vložili najviac finančných prostriedkov.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Okresné stavebné bytové družstvo Mart in18 561 918,00 €
2.Bytové družstvo Spišská Nová Ves9 485 988,00 €
3.Okresné stavebné bytové družstvo Levi ce v..8 053 312,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.GOLD GLASS s.r.o.-440 707,00 €
2.CASPIAN TRADING s.r.o.-53 406,00 €
3.GI-PE s.r.o.-46 472,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich neuhradených faktúr.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Consumer Finance Holding, a.s.222 951 016,00 €
2.Audia Plastics, s. r. o.38 209 344,00 €
3.Magellan Central Europe s.r.o.37 430 134,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.KVANTUM Slovakia,s.r.o.-308 436,00 €
2.EUROKOS s.r.o.-259 167,00 €
3.Slovgent s.r.o.-231 374,00 €

Najväčší neplatiči faktúr alebo spoločnosti ktoré si najviac požičiavajú

PoradieSpoločnosťDáta
1.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 506 879 928,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 420 830 469,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 336 643 261,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.REO Jantar,s. r. o.-1 381 397,00 €
2.AVIDOL, s.r.o.-1 346 777,00 €
3.STRING TRADE, S.R.O.-381 655,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 506 879 928,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 420 830 469,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 336 643 261,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.REO Jantar,s. r. o.-1 381 397,00 €
2.LANDER s.r.o.v konkurze-220 356,00 €
3.NESTOR TIG, S. R. O.-165 071,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa záväzkov so splatnosťou aspoň jeden rok.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..521 213 695,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK214 514 903,00 €
3.Towercom, a. s.165 626 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.M.B.P. Prešov , s.r.o.-2 037 631,00 €
2.IDM, spol. s r.o.-1 422 307,00 €
3.Stavebné bytové družstvo Sobrance-1 113 647,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na opravy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na reprezentáciu.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na spotrebu materiálu.

PoradieSpoločnosťDáta
1.SAS Automotive s.r.o.631 497 645,00 €
2.SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.203 444 147,00 €
3.HBPO Slovakia s.r.o.179 159 322,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.ZSE MVE, s. r. o.-80 029,00 €
2.ČH, s.r.o.-71 568,00 €
3.Kvetinárstvo V, s.r.o.-16 804,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich vlastného kapitálu.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 506 879 928,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 420 830 469,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 336 643 261,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.REO Jantar,s. r. o.-1 381 397,00 €
2.AVIDOL, s.r.o.-1 346 777,00 €
3.STRING TRADE, S.R.O.-381 655,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich základného imania.

PoradieSpoločnosťDáta
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 051 309 539,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY PODNIK742 142 800,00 €
3.E.ON Elektrárne s.r.o.400 000 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.PRVÁ NOVINOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. SKRÁTE NÝ..-23 943 983,00 €
2.DANUBIAPRINT, A.S. V KONKURZE-19 755 584,00 €
3.UNICOMEX S.R.O. V KONKURZE-7 587 368,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ocenenia darov ktoré prijali.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa skrytých výnosov do kategórie iné ostatné výnosy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Slovenský pozemkový fond497 171 921,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave141 332 714,00 €
3.Slovenská technická univerzita v Bratislave141 028 981,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1."Združenie prihraničných obcí pre VKČOV"-22 931,00 €
2.Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.-15 352,00 €
3.SENIOR GARDEN n.o.-9 210,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich výroby.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Nové Vajnory s.r.o.50 121 033,00 €
2.Zuckermandel byty, s. r. o.48 077 511,00 €
3.Bavint, s. r. o.25 408 467,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.Dúbravka Rezidencia s.r.o.-360 193,00 €
2.PAMALA,s.r.o.-47 535,00 €
3.ROKOS s.r.o. Bratislava-36 100,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa tržieb z predaja akcií alebo dlhopisov.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Arca Capital Slovakia, a.s.28 478 354,00 €
2.INVESTFINANCE Slovakia, a.s.26 705 265,00 €
3.IRE Hron s. r. o.10 201 192,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich obchodnej marže.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Best Hotel Properties, a.s.0,00 €
2.CPA s. r. o.0,00 €
3.Johns Manville Slovakia, a.s.0,00 €
PoradieSpoločnosťDáta

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich prijatých úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta
1.Consumer Finance Holding, a.s.59 013 665,00 €
2.Provident Financial, s.r.o.28 587 215,00 €
3.J&T Global Finance V., s. r. o.9 689 104,00 €
PoradieSpoločnosťDáta
1.ERFIN,s.r.o.-14 402,00 €
2.VINATEX,s.r.o.-7 345,00 €
3.FAMOX s.r.o.-4 660,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich zaplatených úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta
1.JOCASTA a. s.25 912 248,00 €
2.Arca Capital Slovakia, a.s.13 338 302,00 €
3.Towercom, a. s.11 562 244,00 €
Prehľad spoločností v grafoch
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2015 podľa právnej formy
Suma výsledkov hospodárenia spoločností ktoré su v zisku alebo v strete
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2016
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2015