Slovak Finance poskytuje prehľad o výkonnosti Slovenskej ekonomiky od roku 2014

Verejné údaje čerpáme z rôznych databáz, primárne však z registra účtovných závierok. Agregujeme a triedime pre Vás údaje tak aby dávali zmysel.

Naposledy aktualizované spoločnosti
SpoločnosťIČODIČDátum
Eifel System, s.r.o.51672987212075559308.12.2019
Protect Company SK, s.r.o.5184871608.12.2019
EL-PAV s. r. o.51472228212071220908.12.2019
The Spa Barok s. r. o.51405661212070543308.12.2019
Obec Nižný Klátov00324507202124489608.12.2019
Obec Nitrianske Hrnčiarovce00611182202110319408.12.2019
Obec Gemerská Hôrka00328219202096127208.12.2019
Obec Poproč00324639202074618908.12.2019
Obec Krivany00327298202071156108.12.2019
Obec Liesek00314617202057167408.12.2019
Mesto Turzovka00314331202055331508.12.2019
Obec Konská00648876202063897208.12.2019
Obec Jaklovce00329207202125938308.12.2019
Obec Zemianske Kostoľany00651001202120167708.12.2019
Obec Zlatná na Ostrove00306738202103577508.12.2019
CARBONBLACK, s. r. o.46841334202360312008.12.2019
VIZERO, a. s.47236353202337918208.12.2019
MGO Original Europe s.r.o.45323992202294639808.12.2019
Obec Veľké Slemence00332062202054012607.12.2019
Obec Moravany nad Váhom00312789202053091907.12.2019