Metalizácia kovov; tepelné spracovanie kovov - kalenie, žíhanie

Na slovensku je 12 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 12.

 1. 43881548: AVC Raková, a. s.
 2. 36850110: AKB Martinská kaliareň, s. r. o.
 3. 41220161: Marta Gregáňová - GREMA
 4. 36338371: R-progres s.r.o.
 5. 43667929: Ján Šmatlík AUTOSERVIS
 6. 31702619: Vertikal - SOLID, s. r. o.
 7. 43757162: Dušan Schütz
 8. 36850161: MOKRANCE STEEL MILLS a.s. v likvidácii
 9. 43552897: Zoran Pankovics - Zoran
 10. 43272908: Jozef Ranuša
 11. 43881181: FORTY, a.s.
 12. 43565441: Jozef Goš