Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

Na slovensku je 27 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 27.

 1. 34788832: Vladimír Babic - BSS
 2. 36598585: REEL spol. s r.o.
 3. 34119442: BK group, a.s. zlučovanie s IČO 36275522
 4. 36532771: T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
 5. 36721166: Správa domov Gelnica, s.r.o.
 6. 17147450: Elnec s. r. o.
 7. 46317449: offline.sk s.r.o. zlučovanie s IČO 44586647
 8. 35882051: EL & MAR, spol. s r.o.
 9. 31365787: C - bau, spol. s r.o.
 10. 34588124: Ing. Zsolt Plankó - BERNEX
 11. 36374326: MPM, s.r.o.
 12. 32593414: Ing. Jan Píchal PC servis
 13. 10728970: Jozef Graciak - SORTEZ
 14. 40472094: Bohumila Žilavá - VŠEMAT
 15. 31562990: OTF a.s.
 16. 34900063: Miroslav Grošík - Stavebná firma
 17. 36004235: BOSL, s.r.o.
 18. 36398373: L.P.B., s.r.o.
 19. 34101918: Bytservis - UM, spol. s r.o.
 20. 35847808: COMERON SPS, spol. s r. o. zlučovanie s IČO 35966289
 21. 34149244: KRONOS TC, a.s.
 22. 36619060: STING-ENERGO, s.r.o.
 23. 36403008: Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
 24. 35796332: LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
 25. 33573824: Jozef Majerčík
 26. 36005622: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
 27. 34971416: Jozef Tamáši