Nájom dopravných prostriedkov a zariadení

Na slovensku je 2 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 2.

  1. 36569402: ISS projects, s.r.o.
  2. 35806826: ISH real estate, s.r.o.