Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

Na slovensku je 1 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 1.