Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Na slovensku je 75 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 50.

 1. 34278532: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
 2. 35865245: VL REAL, s.r.o.
 3. 36526606: PARAPETROL a.s.
 4. 36011185: TEZAS, spol. s r.o.
 5. 44050828: JML Partners, a.s. zlučovanie s IČO 35966289
 6. 36031275: MESTSKÁ SKLÁDKA, s.r.o. zlučovanie s IČO 34115901
 7. 35930837: Metalurg_Steel,s .r .o. zlúčenie s IČO 46 583 912
 8. 35845791: CALAIS MEDIA s.r.o. zlučovanie s IČO 46317449
 9. 34119345: MTO KOVOSPOL, s.r.o.
 10. 36236233: KORDSERVICE SK, a.s.
 11. 36721166: Správa domov Gelnica, s.r.o.
 12. 46317449: offline.sk s.r.o. zlučovanie s IČO 44586647
 13. 35842776: BUS-SERVICE SLOVAKIA, spol. s r. o. zlučovanie s IČO 35846526
 14. 36227978: KATELSTAV, s.r.o.
 15. 36046221: Waste transport, a.s.
 16. 36046221: Waste transport, a.s.
 17. 37269127: Ing. Štefan Strhársky
 18. 35936371: KDK Reality s.r.o.
 19. 35833076: Hydroterra servis, a.s. v likvidácii
 20. 51636743: TEVES, s.r.o.
 21. 36002887: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
 22. 44925417: DRUCKER s.r.o.
 23. 30840678: PETMAS spol. s r. o.
 24. 35740655: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
 25. 31417833: Agrochemický podnik Trenčín, a. s. zlučovanie s IČO 31420494
 26. 31561900: Biotika a.s.
 27. 31354131: ABC KLÍMA s.r.o.
 28. 36845272: D-J SERVIS s. r. o. zlučovanie s IČO 43789242
 29. 44141211: VEGUM a. s.
 30. 44141211: VEGUM a. s.
 31. 36221589: JOMA Slovakia, spol. s r.o.
 32. 34116991: ENERGOBLOK, a.s.
 33. 11742119: JUDr. Jaroslav Varga APEX
 34. 50659821: Perroquet s.r.o.
 35. 31399789: ROKOS s.r.o. Bratislava
 36. 44033087: STAVPOČ s.r.o.
 37. 36348015: NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.
 38. 00223051: Bytové družstvo Humenné
 39. 31392407: SITRA, s.r.o.
 40. 43789242: RICHI RESTAURANTS & CATERING s.r.o. zlučovanie s IČO 46514791
 41. 43789242: RICHI RESTAURANTS & CATERING s.r.o. zlučovanie s IČO 46514791
 42. 00633496: TIR s.r.o.
 43. 35756764: BOAT a.s.
 44. 41746066: Jaroslav Ivaniš
 45. 33688397: Ján Džunda UNO
 46. 36403008: Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
 47. 40392881: Anita Hrmová - AEM zberné suroviny
 48. 31711391: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. zlučovanie s IČO 00214973
 49. 34133674: SEHATEX, s.r.o.
 50. 35810734: DATALAN, a.s.
 51. 35797525: Istrochem Reality, a.s.