Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Na slovensku je 3 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 3.

  1. 43524567: Loi Tran
  2. 30193576: Vladimír Ujházy VADUM
  3. 43911218: Loi Tran