Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom

Na slovensku je 12 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 12.

 1. 35955643: COMODITÁ, s.r.o.
 2. 35792752: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
 3. 00167797: Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
 4. 36755311: daren & curtis, s.r.o.
 5. 35696214: RESTAURANT SYSTEM & MANAGEMENT, s.r.o.
 6. 36224537: B.E.N., s.r.o. "v reštrukturalizácii"
 7. 32096941: Peter Floch
 8. 35847808: COMERON SPS, spol. s r. o. zlučovanie s IČO 35966289
 9. 35830859: K - TRANS s.r.o.
 10. 36743763: PROFINESA s.r.o.
 11. 35918373: RETROGASTRO, s.r.o.
 12. 46201904: JT COMPANY INVEST s. r. o.