Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

Na slovensku je 1 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 1.