Prevádzkovanie cukrárne

Na slovensku je 201 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 50.

 1. 30224918: PEZA, a.s.
 2. 31628541: SATES, a. s.
 3. 43140980: Andrea Ena
 4. 32030916: Alena Dobrovičová PENZION NA KOPCI
 5. 36387401: Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o.
 6. 30254698: Miroslav Pipta MP + K
 7. 37251538: Mariana Olajosová
 8. 36213187: AGREX s.r.o.
 9. 36407283: KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
 10. 37102281: Alexander Béreš
 11. 31642331: Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
 12. 34109196: JUDAS výrobno - technická spoločnosť, s.r.o.
 13. 36775291: TACK, s.r.o.
 14. 34807632: Emil Gajdoš - Muro
 15. 30060893: Dušan Podmajerský - Výroba obuvi
 16. 31040543: Ján Ihriský - výroba a predaj cukrárenských výrobkov
 17. 30627141: Ján Vajs - DREVONAX - Dana Vajsová, právny nástupca
 18. 41286855: Jolana Olexáková
 19. 43269362: Anna Metlická
 20. 32720904: Miroslav Gužiňák - R a M
 21. 41291808: Bc. Belo Hefler PRODUCTION
 22. 41291808: Bc. Belo Hefler PRODUCTION
 23. 36714852: TELEBIT, spol. s r. o.
 24. 34131663: BONA-šport, s.r.o.
 25. 14280876: Milan Kalla
 26. 14280876: Milan Kalla
 27. 36379450: KORUNA s.r.o.
 28. 37341448: Žaneta Hrivnáková
 29. 36385034: ECODICO, družstvo
 30. 35759089: BTG HOLDING s. r. o.
 31. 36385174: HODAS, spol. s r.o.
 32. 34242228: Rastislav Lindák - NILTEX
 33. 36695556: RM Businesses, s.r.o. zlučovanie s IČO 46809058
 34. 36174319: NOMIland s.r.o.
 35. 30275342: Daniel Zmij - A.V.S.
 36. 36578622: AD REALITY s.r.o.
 37. 41869079: Adrian Szőcs-ADYSZ
 38. 36440540: KCHK, s.r.o.
 39. 41580427: Ing. Stanislava Rumanová
 40. 36563790: MICHELL, s.r.o.
 41. 41816234: Gabriel Dolinič - DOGA
 42. 36960128: Pavol Kravárik KOVMAT
 43. 36644251: RuposTel s. r. o.
 44. 36438197: PAMP-SK, s. r. o.
 45. 36676675: CECHOSPOL, s.r.o.
 46. 36972169: Dušan Szkandera - INSPRO
 47. 33837791: Jozef Guštafík G + G
 48. 40005135: Rastislav Kubáň - COCKTAIL TIME
 49. 11787171: Peter Matúšek - CORRECT - obchodná a realitná agentúra
 50. 37520911: Pavol Halža TRI-a
 51. 36333115: T.Z.Ú. Company, s.r.o.