Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti

Na slovensku je 1 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 1.