Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Na slovensku je 1 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 1.