Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Na slovensku je 11 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 11.

 1. 45270333: Katarína Potkanová
 2. 45256993: Ing. Marcel Cvacho
 3. 34940081: Erik Mikušať
 4. 47331836: Bc. Jana Hrdá
 5. 47331836: Bc. Jana Hrdá
 6. 47910631: Mgr. Miroslava Slováková
 7. 48307424: Marek Koscelník
 8. 45907846: CENTRUM FOR INVESTMENTS AND TENDERS s. r. o.
 9. 00678022: E K O T E C spol. s r.o.
 10. 47429470: EUROPEAN INVESTMENTS HOLDING s.r.o.
 11. 48300977: SSB GoMin s. r. o.