Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Na slovensku je 5 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 5.

  1. 44995032: Vasyl Smetaniuk
  2. 50691597: LAMBRE s.r.o.
  3. 48300977: SSB GoMin s. r. o.
  4. 31445136: UNIPID TRADE spol. s r.o.
  5. 35759411: MARNER, s.r.o.