Výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby

Na slovensku je 2 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 2.

  1. 36433721: ELSPOL - SK, s. r. o.
  2. 36836567: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.