Výroba mliečnych výrobkov - syrov

Na slovensku je 5 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 5.

  1. 30741700: Anna Vaňková
  2. 11737379: Pavol Pagerka Výroba syrov
  3. 11736801: Jozef Pagerka Výroba syrov
  4. 14234742: Ľuboš Manica BRYSYRT