VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 306 164 0591 340 682 1621 336 643 2611 228 221 3971 231 397 772
Aktivácia 905 072838 203999 4081 256 951977 763
Bankové úvery 206 519 153221 519 153235 519 153235 519 1530,0000
Bežné bankové úvery 16 000 00015 000 00014 000 0000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 353 7363 415 5673 313 71891 294696 941
Časové rozlíšenie pasív 400 515 482405 932 617402 908 181283 898 352291 855 351
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,66180,57622,46-0,56660,3309
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,031,091,071,101,12
Celkové tržby 116 835 744102 166 89698 917 53191 939 4810,0000
Celkový dlh 460 190 963488 420 858483 689 203494 489 211495 314 716
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 154 271 108157 901 543183 942 280212 966 830-74 871 869
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 248 04563 617 61051 576 87322 552 32374 871 869
Čistý cash flow -11 369 56512 040 73729 024 550-14 202 31774 871 869
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 352 60413 925 8898 893 9426 191 70512 177 344
Čistý zisk 2 414 4613 500 4471 208 640922 6982 815 200
Čistý zisk v minulom roku 3 500 4471 208 640922 6982 175 3162 180 773
Cudzie zdroje -445 457 614-446 328 687-450 045 877-449 833 834-444 227 705
Daň z príjmov 7 318 8906 573 7923 734 462-337 4680,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 573 7923 734 462-337 4689 788 6990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 318 8906 573 7923 734 462-337 4680,0000
Dlhodobé bankové úvery 190 519 153206 519 153221 519 153235 519 1530,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 197 56210 656 3639 787 6139 776 88910 994 276
Dlhodobý dlh 190 519 153206 519 153221 519 153235 519 1530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,22427,24453,2855,2548,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,9043,5758,6535,9432,08
Doba obratu aktív 4 3075 1615 4155 2834 115
Doba obratu pohľadávok 372,47468,27492,9397,3185,09
Doba obratu zásob 37,88115,30202,7233,3443,65
Doba splácania záväzkov 953,813 2063 0651 0691 819
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,6580,4547,79107,81756,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 871,302 8422 5441 0180,0000
EBIT v minulom roku 13 925 8898 893 9426 191 70518 549 83612 107 133
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 352 60413 925 8898 893 9426 191 70512 177 344
EBITDA 74 089 72973 425 02580 588 24563 552 33847 514 110
EBITDA marža 0,63410,71870,81470,69120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 74 089 72973 425 02580 588 24563 552 33847 514 110
Efektívna daňová sadzba 0,75190,65250,7555-0,57660,0000
Finančná páka 2,933,002,972,732,77
Finančné účty 52 248 04563 617 61051 576 87322 552 32374 871 869
Hrubá marža 0,56580,59050,55210,49220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 74 117 85773 750 62780 712 54864 154 43846 334 923
Krátkodobé pohľadávky 110 764 802110 981 944111 883 14712 845 36314 469 816
Krátkodobé záväzky 17 181 06020 897 36211 796 20525 064 397226 295 387
Materiál 682 257751 611780 206782 152709 795
Nákladové úroky 3 619 2533 851 6503 950 8405 606 4759 362 144
Nákladové úroky v minulom roku 3 851 6503 950 8405 606 4756 585 8219 926 360
Náklady na predaný tovar 44 601 92134 479 16435 485 69939 604 27644 423 349
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 574 8102 379 3071 404 7708 561 7615 935 472
Neobežný majetok 1 138 917 6571 151 259 0671 159 301 7041 182 173 3761 129 655 075
Obežný majetok 165 892 666186 007 528174 027 83945 956 727101 045 756
Obrat obežného majetku 0,66730,50970,51771,851,08
Obrat zásob 9,643,171,8010,958,36
Odpisy 60 862 06259 533 69671 218 69057 717 15029 737 301
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 431 03129 766 84835 609 34528 858 57529 737 301
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 431 03129 766 84835 609 34528 858 5750,0000
Osobné náklady 13 528 62414 397 63112 642 54410 768 4070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 00216 62217 20550 7681 179 187
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 434 90315 902 0425 972 79215 650 3810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 63 276 52363 034 14372 427 33058 639 84832 552 501
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,0525,3638,875,291,43
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,894,194,324,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88860,81610,65120,66082,18
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,10270,12700,3222-0,16740,6855
Pohľadávky z obchodného styku 9 673 54711 317 58714 475 4448 356 2389 601 168
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 39,18-37,07-15,5131,67-5,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,143,137,35-2,538,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,031,091,071,101,12
Pridaná hodnota 66 101 43160 334 02854 607 57345 253 07164 802 239
Primárna platobná neschopnosť 1,621,640,67632,860,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,216,656,007,7810,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,216,656,007,7810,42
Služby 37 414 42631 767 73933 958 63631 443 39738 560 019
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 306 164 0591 340 682 1621 336 643 2611 228 221 3971 231 397 772
Spotreba materiálu… 1 517 7571 170 3211 121 701856 069905 621
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 206 519 153221 519 153235 519 153235 519 1530,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 110 720 63394 984 30490 164 02685 183 781109 225 588
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 565171 11270 754326 4340,0000
Tržby z predaja tovaru 7 825 5793 786 9643 012 12110 237 9536 888 967
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 872 48991 026 22887 081 15174 619 394102 336 621
Účtovný cash flow -11 369 56512 040 73729 024 550-14 202 31774 871 869
Úročený dlh 206 519 153221 519 153235 519 153235 519 1530,0000
Úrokové krytie 3,693,622,251,101,30
Vlastné imanie 445 457 614446 328 687450 045 877449 833 834444 227 705
Všetky záväzky 460 190 963488 420 858483 689 203494 489 211495 314 716
Výnosy budúcich období dlhodobé 396 853 748399 622 823399 126 968279 996 561287 675 065
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 652 2696 289 0073 770 4183 901 7914 177 974
Výsledok hospodárenia 13 203 27513 814 8578 558 5665 973 00317 776 780
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 203 27513 814 8578 558 5665 973 00317 776 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 414 4613 500 4471 208 640922 6982 815 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 500 4471 208 640922 6982 175 3162 180 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 733 35110 074 2394 943 102585 2307 493 994
Zásoby 682 257751 611780 206782 152709 795
Záväzky 460 190 963488 420 858483 689 203494 489 211495 314 716
Záväzky z obchodného styku 15 694 81218 528 7999 790 09523 883 5080,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 259 9099 50573 953304 3840,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00002 617 2523 743 3507 928 7430,0000
Zisk pred zdanením 9 733 35110 074 2394 943 102585 2307 493 994
Zmena EBIT 0,95881,571,440,33381,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 46 957247 584881 743188 61929,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske..
Investorská činnosť v stavebníctve Inžinierska činnosť..
Geodetické a kartografické práce
Konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného..
Zemné práce
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Výkon činnosti stavebného dozoru na inžinierske stavby - mosty, tunely
Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná a propagačná činnosť
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
Pilčícke práce
Verejné obstarávanie
Zememeračské práce
Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Výkon činnosti stavebného dozoru na inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
Výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
Požičiavanie motorových vozidiel
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Upratovacie služby
Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
Reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a..
Poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje..
Realitná kancelária
Technik požiarnej ochrany
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a energetických zariadení
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Sadovnícke práce a úprava zelene
Prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych..
Obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
Automatizované spracovanie údajov
Vodoinštalatérstvo
Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
Prevádzka malých plavidiel
Prípravné práce pre stavbu
Poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe dohody s autorom
Vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia /vodohospodárske,..
Výkon činnosti stavebného dozoru na:pozemné stavbyinžinierske stavby - vodohospodárske..
Výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby;..