Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 981 735-17 694 642-16 473 498-15 914 703-13 169 106
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 981 73517 694 64216 473 49815 914 70313 169 106
Čistý cash flow 1 287 0931 221 144558 7952 745 598-376 937
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 668 572956 055936 903880 539831 225
Čistý zisk 654 591940 136926 666859 333813 245
Čistý zisk v minulom roku 940 136926 666859 333813 245788 235
Daň z príjmov 13 98115 91910 23621 20617 981
Daň z príjmov v minulom roku 15 91910 23621 20617 98122 224
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 98115 91910 23621 20617 981
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,536,736,245,136,64
EBIT v minulom roku 956 055936 903880 539831 225810 459
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 668 572956 055936 903880 539831 225
EBITDA 2 319 5733 130 2323 517 2973 514 2283 430 804
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 319 5733 130 2323 517 2973 514 2283 430 804
Finančné účty 18 981 73517 694 64216 473 49815 914 70313 169 106
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 319 5733 130 2323 517 2973 514 2283 430 804
Materiál 202 431188 229228 894188 396172 573
Odpisy 1 664 9822 190 0962 590 6312 654 8952 617 559
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 664 9822 190 0962 590 6312 654 8952 617 559
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 319 5733 130 2323 517 2973 514 2283 430 804
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,071,060,46232,30-0,3122
Pohľadávky z obchodného styku 34 59021 23520 65616 74421 973
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 198 8011 151 4161 208 7561 191 9121 207 510
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 198 8011 151 4161 208 7561 191 9121 207 510
Účtovný cash flow 1 287 0931 221 144558 7952 745 598-376 937
Výsledok hospodárenia 654 591940 136926 666859 333813 245
Výsledok hospodárenia po zdanení 654 591940 136926 666859 333813 245
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 940 136926 666859 333813 245788 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 654 591940 136926 666859 333813 245
Zásoby 205 299191 769233 631193 087177 547
Zisk pred zdanením 668 572956 055936 903880 539831 225
Zmena EBIT 0,69931,021,061,061,03
Účtovné závierky