Stavebné bytové družstvo Brezno

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 200 43822 456 05020 748 02814 816 22513 152 554
Aktivácia 0,0000600,000,00000,00000,0000
Bankové úvery 12 247 31110 436 0979 264 9425 492 0853 978 406
Bežná likvidita III. stupeň 2,041,971,941,931,80
Časové rozlíšenie aktív 18 09335 25817 7199 93611 294
Časové rozlíšenie pasív 40 31337 84974 87633 46027 333
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0362-0,5546-1,20-0,4066-0,1713
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 25,5721,8117,6811,148,57
Celkové tržby 600 201560 583541 406456 443463 347
Celkový dlh 23 250 98921 435 36419 566 51213 565 44211 754 329
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 041 4583 263 1262 637 009188 016-830 665
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 205 8537 172 9716 627 9335 304 0694 809 071
Čistý cash flow 32 882545 0381 323 864494 998234 804
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 7114 1946 0345 4562 516
Čistý zisk 10 8861 5582 3412 32613,00
Čistý zisk v minulom roku 1 5582 3412 32613,006 631
Cudzie zdroje -909 136-982 837-1 106 640-1 217 323-1 370 892
Daň z príjmov 2 3802 0122 8882 1481 321
Daň z príjmov v minulom roku 2 0122 8882 1481 3212 109
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3802 0122 8882 1481 321
Dlhodobé bankové úvery 12 247 31110 436 0979 264 9425 492 0853 978 406
Dlhodobé pohľadávky 12 208 45710 387 2129 196 2185 098 2623 872 404
Dlhodobý dlh 12 247 31110 436 0979 264 9425 492 0853 978 406
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 8463 0463 3703 1613 131
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 8462 8313 2623 0393 103
Doba obratu aktív 16 89316 61817 30113 78612 589
Doba obratu pohľadávok 11 36810 73211 0387 9056 838
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 8474 2364 5394 1764 294
EBIT v minulom roku 4 1946 0345 4562 51610 112
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 7114 1946 0345 4562 516
EBITDA 34 67216 7871 47522 02518 590
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 67216 7871 47522 02518 590
Efektívna daňová sadzba 0,17940,56360,55230,48010,9903
Finančná páka 26,6222,8518,7512,179,59
Finančné účty 7 205 8537 172 9716 627 9335 304 0694 809 071
Hrubá marža 0,69510,71030,63690,69260,6397
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 56913 00856 63920 44314 432
Krátkodobé pohľadávky 4 076 9814 115 7564 041 0923 397 5213 271 463
Krátkodobé záväzky 5 511 2835 724 6505 443 0734 487 4614 485 826
Krytie dlhovej služby 0,86320,43650,01950,63950,6884
Materiál 11 53817 04417 24325 68327 047
Nákladové úroky 445,00624,00805,00982,001 182
Nákladové úroky v minulom roku 624,00805,00982,001 1821 372
Náklady na predaný tovar 105 72195 04592 87476 12484 970
Neobežný majetok 679 516727 809847 823980 7541 161 275
Obežný majetok 23 502 82921 692 98319 882 48613 825 53511 979 985
Obrat neobežného majetku 0,76950,67770,51630,40000,3284
Odpisy 15 2728 5028 67012 10811 698
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 6364 2514 3356 0545 849
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 6364 2514 3356 0545 849
Osobné náklady 448 241432 945399 993340 406338 676
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0294 1114 0044 4164 426
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 437 7125 650 2045 375 3264 428 3404 433 036
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 15810 06011 01114 43411 711
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,071,091,161,081,14
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,05480,97232,451,080,5068
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,93070,91970,86210,92870,8751
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90000,90200,84380,89680,8459
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06291,113,021,260,6157
Pohľadávky z obchodného styku 4 076 5693 825 7563 912 2223 266 2423 242 142
Pohotová likvidita II. stupeň 2,041,971,941,931,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,65-1,80-0,8359-2,46-5,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 73,89873,461 645504,07198,65
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50610,46470,44650,37070,3025
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96080,95450,94310,91560,8937
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 25,5721,8117,6811,148,57
Pridaná hodnota 417 177398 196344 841316 144296 380
Primárna platobná neschopnosť 1,331,481,371,361,37
Rýchla likvidita I. stupeň 1,301,241,201,171,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 670,601 27713 265615,91632,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 670,601 27713 265615,91632,29
Služby 39 87035 70632 71825 85630 207
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 200 43822 456 05020 748 02814 816 22513 152 554
Spotreba materiálu… 65 85159 93960 15650 26854 763
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 247 31110 436 0979 264 9425 492 0853 978 406
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 523 361493 407467 299393 685381 484
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 463,00166,0029 5841 417134,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 522 898493 241437 715392 268381 350
Účtovný cash flow 32 882545 0381 323 864494 998234 804
Úročený dlh 12 247 31110 436 0979 264 9425 492 0853 978 406
Úrokové krytie 30,816,727,505,562,13
Vlastné imanie 909 136982 8371 106 6401 217 3231 370 892
Všetky záväzky 23 250 98921 435 36419 566 51213 565 44211 754 329
Výnosy budúcich období krátkodobé 39 72037 83874 83433 46025 824
Výsledok hospodárenia 17 7188 2789 9939 8106 860
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 7188 2789 9939 8106 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 8861 5582 3412 32613,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 5582 3412 32613,006 631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 2663 5705 2294 4741 334
Zásoby 11 53817 04417 24325 68327 047
Záväzky 23 250 98921 435 36419 566 51213 565 44211 754 329
Záväzky z obchodného styku 5 437 7125 650 2045 375 3264 428 3404 433 036
Zisk pred zdanením 13 2663 5705 2294 4741 334
Zmena EBIT 3,270,69511,112,170,2488
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 145173,0012 3961 524166,00