Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 39 922 91534 180 34831 524 55129 831 64526 629 635
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000724,00
Bankové úvery 16 041 74910 796 2178 670 7696 846 0830,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,021,981,941,941,81
Časové rozlíšenie aktív 5 1356 4533 7854 2106 297
Časové rozlíšenie pasív 48 48649 16949 64949 80149 990
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1314-0,1445-0,0093-0,1277-0,7618
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11450,13390,00940,13910,9733
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,353,422,882,471,77
Celkové tržby 4 347 4243 765 7944 152 7863 657 3470,0000
Celkový dlh 32 417 41026 406 56623 372 32721 192 90416 981 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 480 021214 628-794 380-2 543 376-7 311 663
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 561 72810 581 5899 465 1499 389 4597 311 663
Čistý cash flow 980 1391 116 44075 6901 096 8057 311 663
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 06314 71613 41221 00160 865
Čistý zisk 1 8102 5162 5673 55850 400
Čistý zisk v minulom roku 2 5162 5673 5583 3813 371
Cudzie zdroje -7 457 019-7 724 613-8 102 575-8 588 940-9 597 921
Daň z príjmov -836,006 2613 9759 4570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 2613 9759 4572 3940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -836,006 2613 9759 4570,0000
Dlhodobé bankové úvery 16 041 74910 796 2178 670 7696 846 0830,0000
Dlhodobé pohľadávky 15 585 36810 268 5818 053 3126 136 7193 377 497
Dlhodobý dlh 16 041 74910 796 2178 670 7696 846 0830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 4681 5791 8231 8851 994
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 4611 5601 7781 8031 876
Doba obratu aktív 10 1919 0069 2659 4878 441
Doba obratu pohľadávok 5 4464 2844 1903 8373 065
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000022 378
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1852 1972 3692 5072 381
EBIT v minulom roku 14 71613 41221 00115 00315 101
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 06314 71613 41221 00160 865
EBITDA 76 68488 12483 292108 0791 260 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 68488 12483 292108 0791 260 528
Efektívna daňová sadzba -0,85830,71330,60760,72660,0000
Finančná páka 5,354,423,893,472,77
Finančné účty 11 561 72810 581 5899 465 1499 389 4597 311 663
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 778 2284 710 1755 756 7334 854 7221 194 809
Krátkodobé pohľadávky 5 749 2185 991 3996 202 6415 928 2706 291 653
Krátkodobé záväzky 8 558 6018 338 5628 058 7877 883 8177 512 379
Krytie dlhovej služby 1,431,601,471,8720,85
Materiál 84 82265 55469 70163 52675 207
Nákladové úroky 5 0895 9396 8707 98610 465
Nákladové úroky v minulom roku 5 9396 8707 9869 22811 730
Náklady na predaný tovar 291 628273 499131 894132 657121 807
Neobežný majetok 6 936 6447 266 7727 729 9638 309 4619 567 318
Obežný majetok 32 981 13626 907 12323 790 80321 517 97417 056 020
Odpisy 39 52841 57042 02445 93221 453
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 76420 78521 01222 96621 453
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 76420 78521 01222 9660,0000
Osobné náklady 1 085 1001 055 6721 061 234999 0920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 81146 77750 65856 87272 781
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 11 41713 88816 18510 6637 062
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 449 9678 182 9347 979 5317 780 8210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 33844 08644 59149 49071 853
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95330,94960,95610,98430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00008,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,051,051,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,011,010,971348,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,68540,80600,06090,95576,35
Pohľadávky z obchodného styku 5 723 0245 921 5506 048 5675 669 7465 917 652
Pohotová likvidita II. stupeň 2,011,981,931,931,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,61-6,92-107,05-7,83-1,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 192,60187,9811,02137,34698,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81200,77260,74140,71040,6377
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,353,422,882,471,77
Pridaná hodnota 1 138 3021 111 7291 109 9801 015 0301 029 706
Primárna platobná neschopnosť 1,481,381,321,370,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,341,261,171,180,9668
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 422,74299,65280,61196,0913,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 422,74299,65280,61196,0913,47
Služby 107 609112 44889 925103 20585 973
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 922 91534 180 34831 524 55129 831 64526 629 635
Spotreba materiálu… 184 019161 05141 96929 45236 558
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 041 74910 796 2178 670 7696 846 0830,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 296 8993 712 6984 095 8313 544 1131 151 513
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 866 9692 327 4702 853 9572 396 4260,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 429 9301 385 2281 241 8741 147 6871 151 513
Účtovný cash flow 980 1391 116 44075 6901 096 8057 311 663
Úročený dlh 16 041 74910 796 2178 670 7696 846 0830,0000
Úrokové krytie 1,192,481,952,635,82
Vlastné imanie 7 457 0197 724 6138 102 5758 588 9409 597 921
Všetky záväzky 32 417 41026 406 56623 372 32721 192 90416 981 724
Výnosy budúcich období krátkodobé 48 48649 16949 64949 80149 990
Výsledok hospodárenia 37 78747 01246 92865 567114 780
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 78747 01246 92865 567114 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 8102 5162 5673 55850 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 5162 5673 5583 3813 371
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 974,008 7776 54213 01552 407
Zásoby 84 82265 55469 70163 52675 207
Záväzky 32 417 41026 406 56623 372 32721 192 90416 981 724
Záväzky z obchodného styku 8 449 9678 182 9347 979 5317 780 8210,0000
Zisk pred zdanením 974,008 7776 54213 01552 407
Zmena EBIT 0,41201,100,63861,404,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 866 3382 327 0122 848 2972 393 0061 124 295
Účtovné závierky