Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 29 008 20627 100 27524 948 08123 344 78223 410 879
Aktivácia 800,000,00000,0000921,000,0000
Bankové úvery 15 290 70413 854 74011 694 2928 814 4412 327
Bežná likvidita III. stupeň 4,204,210,66680,75772,95
Bežné bankové úvery 0,000013 71111 694 2928 814 4412 327
Časové rozlíšenie aktív 14 52812 6623 5493 4703 562
Časové rozlíšenie pasív 53 45852 4650,00000,000014 761
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1839-0,0894-0,1759-0,0738-0,8226
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29520,17140,31900,17612,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,324,413,642,902,35
Celkové tržby 2 051 6842 036 6192 258 1992 388 3170,0000
Celkový dlh 24 373 19422 048 35319 566 21317 352 96516 405 141
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 245 9185 652 4623 939 1462 005 738-5 748 774
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 044 7868 202 2787 755 1466 808 7035 751 101
Čistý cash flow 842 508447 132946 443442 1575 751 101
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 04230 69632 14132 47829 263
Čistý zisk 14 04721 11524 21422 90129 261
Čistý zisk v minulom roku 21 11524 21422 90159 54511 202
Cudzie zdroje -4 581 554-4 999 457-5 381 868-5 991 817-6 990 977
Daň z príjmov 7 5948 4156 0069 5000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 4156 0069 50017 8910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 5948 4156 0069 5000,0000
Dlhodobé bankové úvery 15 290 70413 841 0290,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 051 88710 589 5069 485 9888 365 0648 498 394
Dlhodobý dlh 15 290 70413 841 0290,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 717,27677,33441,75369,81330,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 695,76673,19438,55356,75319,68
Doba obratu aktív 6 7616 2675 8155 1755 258
Doba obratu pohľadávok 3 5263 1262 6532 2242 240
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 685
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 665,09603,31691,64556,50553,97
EBIT v minulom roku 30 69632 14132 47878 23611 202
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 04230 69632 14132 47829 263
EBITDA 99 93491 335109 498101 534762 764
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 99 93491 335109 498101 534762 764
Finančná páka 6,335,424,643,903,35
Finančné účty 9 044 7868 202 2787 755 1466 808 7035 751 101
Hrubá marža 0,53360,53330,49590,49060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 031 916990 1401 464 5031 526 554751 191
Krátkodobé pohľadávky 3 077 5252 928 8501 895 0811 668 3491 473 435
Krátkodobé záväzky 2 853 6342 608 7912 967 0962 510 5522 466 360
Krytie dlhovej služby 1,861,7057,001 319381 382
Materiál 66 767121 281122 955100 234104 575
Nákladové úroky 401,001 1661 92177,002,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 1661 92177,00800,000,0000
Náklady na predaný tovar 471 213492 139445 909475 004534 119
Neobežný majetok 4 752 7135 245 6985 685 3626 398 9627 579 812
Obežný majetok 24 240 96521 841 91519 259 17016 942 35015 827 505
Odpisy 71 35076 57870 60456 76828 758
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 67538 28935 30228 38428 758
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 67538 28935 30228 3840,0000
Osobné náklady 1 024 5931 032 4421 042 9271 102 4320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 91813 38210 38716 98016 692
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 33227 5453 1104 0745 119
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 714 8642 490 8772 846 5122 398 2950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 39797 69394 81879 66958 019
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93580,95050,93130,94090,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,051,071,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99900,97941,011,0137,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53800,28330,60440,26853,54
Pohľadávky z obchodného styku 2 985 2512 910 9631 881 3311 609 4361 423 252
Pohotová likvidita II. stupeň 4,174,170,65840,74882,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,44-11,18-5,69-13,55-1,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 101383,48492,685 7422 875 551
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,52710,51120,46870,37760,0001
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84020,81360,78430,74330,7007
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,324,413,642,902,35
Pridaná hodnota 1 094 8611 086 1681 119 9171 171 6321 090 917
Primárna platobná neschopnosť 0,90940,85571,511,490,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,113,070,52900,60122,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 243,89241,40178,69170,9121,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 243,89241,40178,69170,9121,51
Služby 114 316129 252111 529113 659129 806
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 008 20627 100 27524 948 08123 344 78223 410 879
Spotreba materiálu… 357 697362 887334 380362 266404 313
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 290 70413 854 74011 694 2928 814 4412 327
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 035 8582 020 6282 246 9672 365 5991 625 036
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 469 784442 321681 141718 9630,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 566 0741 578 3071 565 8261 646 6361 625 036
Účtovný cash flow 842 508447 132946 443442 1575 751 101
Úročený dlh 15 290 70413 854 74011 694 2928 814 4412 327
Úrokové krytie 54,9726,3316,73421,7914 632
Vlastné imanie 4 581 5544 999 4575 381 8685 991 8176 990 977
Všetky záväzky 24 373 19422 048 35319 566 21317 352 96516 405 141
Výnosy budúcich období krátkodobé 53 45852 4650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 29 62516 50739 23544 76643 159
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 62516 50739 23544 76643 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 04721 11524 21422 90129 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 11524 21422 90159 54511 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 64129 53030 22032 40138 833
Zásoby 66 767121 281122 955100 234104 575
Záväzky 24 373 19422 048 35319 566 21317 352 96516 405 141
Záväzky z obchodného styku 2 714 8642 490 8772 846 5122 398 2950,0000
Zisk pred zdanením 21 64129 53030 22032 40138 833
Zmena EBIT 0,71810,95500,98960,41512,61
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 468 743440 571680 800718 963690 847
Účtovné závierky

Činnosti firmy
montáž,opravy a rekonštrukcie,vykonávanie revízií vyhradených zdvíhacích..
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Podlahárstvo
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Skladovanie
Reklamné a marketingové služby
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu upratovacie služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Prípravné práce k realizácii stavby
Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Sklenárske práce
Montáž plastových výrobkov
Vodoinštalatérska činnosť
montáž,opravy meracej a regulačnej techniky
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vedenie účtovníctva
Diagnostika kanalizačných potrubí
Čistenie kanalizačných systémov
Kúrenárstvo
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Čistiace a upratovacie služby
Administratívne služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Zámočníctvo
Kopírovacie práce
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Správa nehnuteľností na základe kontraktu
Výroba kľúčov
nákup a predaj potravín,lahödok,zeleniny,tabaku,materiálu- náterové hmoty,lepidlá,podlahoviny,trubky..
Maliarske a natieračské práce
Revízia elektrických zariadení
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích..