KOMUNÁLNE SLUŽBY, š.p. - v likvidácii

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!