AKORD, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 306 7673 563 6973 648 4223 914 8344 045 600
Bankové úvery 0,00000,00000,0000671 000774 200
Bežná likvidita III. stupeň 0,36570,28610,17640,54172,10
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000103 200103 200
Časové rozlíšenie aktív 1 1611 294976,001 0861 198
Časové rozlíšenie pasív 19,0020,0021,0022,0023,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00160,0986-0,1060-0,33730,9292
Celkové tržby 929 408599 859567 502491 7601 663 054
Celkový dlh 803 484932 9621 054 1391 170 553997 973
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -190 129-188 964-104 087462 755421 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 190 129188 964104 087208 245352 690
Čistý cash flow 1 16584 877-104 158-144 445140 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 173 183151 78586 09153 12089 470
Čistý zisk 136 383131 87979 80540 53591 474
Čistý zisk v minulom roku 131 87979 80540 53591 474-154 700
Cudzie zdroje -2 503 264-2 630 715-2 594 262-2 744 259-3 047 604
Daň z príjmov 36 80019 9065 699963,00-5 656
Daň z príjmov v minulom roku 19 9065 699963,00-5 656-33 109
Daň z príjmov z bežnej činnosti 36 80019 9065 699963,00-5 656
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000567 800671 000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000567 800671 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,0734,1343,8959,12101,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,4630,1639,6334,7533,28
Doba obratu aktív 1 3102 1702 3492 9452 426
Doba obratu pohľadávok 30,0734,1343,8959,12101,22
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000011,41
Doba splácania záväzkov 2 7020,00000,00000,0000171,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 289,32524,19632,37322,1390,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 387,650,00000,00000,000074,04
EBIT v minulom roku 151 78586 09153 12089 470-155 737
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 173 183151 78586 09153 12089 470
EBITDA 595 921498 612439 680395 455-241 187
EBITDA marža 0,64120,83120,77480,8042-0,1450
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 595 921498 612439 680395 455-241 187
Finančná páka 1,321,351,411,431,33
Finančné účty 190 129188 964104 087208 245352 690
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7570-0,7382-0,7111-0,7010-0,7533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75700,73820,71110,70100,7533
Hrubá marža 0,60000,75170,66790,69120,0181
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 610 043498 481439 409407 0611 853 484
Krátkodobé pohľadávky 75 91956 04868 17978 608168 783
Krátkodobé záväzky 730 562860 743982 288428 287150 986
Krytie dlhovej služby 31 36424 931723,1633,96-65,63
Materiál 0,00000,00000,00000,000010 024
Nákladové úroky 0,00000,0000587,0011 6223 652
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000587,0011 6223 65232 072
Náklady na predaný tovar 364 010148 433187 915145 397578 643
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 98 6870,00000,00000,0000320 750
Neobežný majetok 3 039 5583 317 3913 475 1803 626 8953 512 905
Obežný majetok 266 048245 012172 266286 853531 497
Obrat obežného majetku 3,462,453,291,691,15
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000032,00
Odpisy 339 422346 616353 318346 612205 400
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 169 711173 308176 659173 306102 700
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 169 711173 308176 659173 306102 700
Osobné náklady 114 602108 85797 882101 995113 220
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,00231,00271,00640,008 395
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 750,000,00000,00000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 104 81185 81984 64172 03165 067
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 475 805478 495433 123387 147296 874
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,20550,24140,25820,30013,77
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,650,00000,00000,00000,0936
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,874,143,873,330,2651
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,230,99000,84010,75760,0942
Pohľadávky z obchodného styku 69 33049 52161 56546 20255 500
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36570,28610,17640,54172,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 149-30,9924,9119,00-21,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-177,44-12,4338,42
Pridaná hodnota 557 665450 908379 051339 88330 019
Primárna platobná neschopnosť 1,511,731,371,561,17
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26020,21950,10600,39181,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,351,872,402,96-4,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,351,872,402,96-4,14
Služby 219 963105 530138 535101 745216 623
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 306 7673 563 6973 648 4223 914 8344 045 600
Spotreba materiálu… 45 36042 90349 38043 65241 270
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000671 000774 200
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 928 475599 391566 966491 4031 660 194
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 80050,000,00006 1231 051 532
Tržby z predaja tovaru 270 0000,00000,00000,0000276 241
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 651 675599 341566 966485 280332 421
Účtovný cash flow 1 16584 877-104 158-144 445140 302
Úročený dlh 0,00000,00000,0000671 000774 200
Úrokové krytie 0,00000,0000146,664,5724,50
Vlastné imanie 2 503 2642 630 7152 594 2622 744 2593 047 604
Všetky záväzky 803 484932 9621 054 1391 170 553997 973
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000019,0020,0021,0022,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 19,001,00001,00001,00001,0000
Výsledok hospodárenia 172 661152 01686 36253 723104 454
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 172 661152 01686 36253 723104 454
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 136 383131 87979 80540 53591 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 131 87979 80540 53591 474-154 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 173 183151 78585 50441 49885 818
Zásoby 0,00000,00000,00000,000010 024
Záväzky 803 484932 9621 054 1391 170 553997 973
Záväzky z obchodného styku 104 81185 81984 64172 03165 067
Zisk pred zdanením 173 183151 78585 50441 49885 818
Zmena EBIT 1,141,761,620,5937-0,5745
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 90 63830,000,00001 243500 491
Účtovné závierky