Poľnohospodárske družstvo Bátovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 940 3985 861 5305 572 0776 452 1395 539 064
Aktivácia 413 124345 876268 798299 876262 560
Bankové úvery 202 293240 764278 6881 297 956299 633
Bežná likvidita III. stupeň 1,982,232,541,491,82
Bežné bankové úvery 38 06738 47138 1781 019 28255 140
Časové rozlíšenie aktív 2 2627 9997 797709 6037 643
Časové rozlíšenie pasív 3 4825 4710,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,47920,45740,41190,68850,4222
Celkové tržby 4 612 5134 608 9374 369 9264 186 7624 251 466
Celkový dlh 1 923 3021 837 8881 625 6892 630 8111 644 330
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 112111 40022 523965 284199 578
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 256 405129 364256 165332 672100 055
Čistý cash flow 127 041-126 801-76 507232 617-124 073
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 304132 469154 314-63 764-24 464
Čistý zisk 14 25484 753134 918-65 63826 832
Čistý zisk v minulom roku 84 753134 918-65 63826 832487 285
Cudzie zdroje -4 013 614-4 018 171-3 946 388-3 821 328-3 894 734
Daň z príjmov 2 00029 356-4 196-23 498-69 930
Daň z príjmov v minulom roku 29 356-4 196-23 498-69 930-14 333
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 00029 356-4 196-23 498-69 930
Dlhodobé bankové úvery 164 226202 293240 510278 674244 493
Dlhodobý dlh 164 226202 293240 510278 674244 493
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,8851,9345,7750,5025,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,6446,9342,2342,7823,99
Doba obratu aktív 694,42749,70701,76835,85753,34
Doba obratu pohľadávok 51,8851,9345,7750,5025,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 140,03132,24107,76136,86142,74
EBIT v minulom roku 132 469154 314-63 764-24 464492 879
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 304132 469154 314-63 764-24 464
EBITDA 737 510746 636755 869587 779560 316
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 737 510746 636755 869587 779560 316
Efektívna daňová sadzba 0,12300,2573-0,03210,26361,62
Finančná páka 1,481,461,411,691,42
Finančné účty 256 405129 364256 165332 672100 055
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6756-0,6855-0,7082-0,5923-0,7031
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67560,68550,70820,59230,7031
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 169 6821 245 8861 155 803961 911896 750
Krátkodobé pohľadávky 443 825405 990363 432389 793190 555
Krátkodobé záväzky 1 197 8791 033 918855 6371 056 4521 049 537
Krytie dlhovej služby 32,7331,3332,0423,1730,07
Materiál 131 58889 17280 273126 74058 135
Nákladové úroky 19 05018 36023 59225 37218 634
Nákladové úroky v minulom roku 18 36023 59225 37218 63419 927
Náklady na predaný tovar 2 431 6552 047 9622 104 5552 366 2232 149 919
Neobežný majetok 3 491 7483 455 7513 302 3143 358 9753 529 155
Obežný majetok 2 446 3882 397 7802 261 9662 383 5612 002 266
Obrat aktív 0,52560,48690,52010,43670,4845
Obrat neobežného majetku 0,89420,82580,87760,83880,7604
Obrat obežného majetku 1,281,191,281,181,34
Odpisy 693 362643 713636 199684 780631 691
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 342 710317 734329 921364 043313 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 350 652325 979306 278320 737318 397
Osobné náklady 1 158 0241 167 4881 154 777989 999990 041
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1913 8783 8041 392724,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 399,000,000070,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 154 606200 026107 136226 234126 737
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 707 616728 466771 117619 142658 523
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,681,451,462,191,85
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,59650,69020,68720,45590,5392
Pohľadávky z obchodného styku 398 975366 962335 337330 244176 391
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56680,50410,70190,68990,2700
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,5931,6951,58-16,4331,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,67-6,91-3,249,17-6,66
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,47920,45740,41190,68850,4222
Pridaná hodnota 690 725805 797793 618451 293533 809
Primárna platobná neschopnosť 2,352,221,972,815,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,612,462,154,482,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,612,462,154,482,93
Služby 677 561614 240508 241556 530521 691
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 940 3985 861 5305 572 0776 452 1395 539 064
Spotreba materiálu… 2 008 5331 990 7571 892 8521 990 4032 099 378
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 202 293240 764278 6881 297 956299 633
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 413 1240,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 339 8623 105 3233 100 0073 024 3482 852 307
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000019 0700,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 217 482251 564201 834187 762168 579
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 122 3802 853 7592 898 1732 817 5162 683 728
Účtovný cash flow 127 041-126 801-76 507232 617-124 073
Úročený dlh 202 293240 764278 6881 297 956299 633
Úrokové krytie 1,857,226,54-2,51-1,31
Vlastné imanie 4 013 6144 018 1713 946 3883 821 3283 894 734
Všetky záväzky 1 923 3021 837 8881 625 6892 630 8111 644 330
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 4923 4810,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 9901 9900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 38 277136 601158 441-68 035-17 973
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 277136 601158 441-68 035-17 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 25484 753134 918-65 63826 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 84 753134 918-65 63826 832487 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 254114 109130 722-89 136-43 098
Zásoby 1 746 1581 862 4261 642 3691 661 0961 711 656
Záväzky 1 923 3021 837 8881 625 6892 630 8111 644 330
Záväzky z obchodného styku 936 702812 907659 492929 184935 636
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 782 096612 881552 356702 950808 899
Zisk pred zdanením 16 254114 109130 722-89 136-43 098
Zmena EBIT 0,26650,8584-2,422,61-0,0496
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -158 685211 15927 740-119 166208 590
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -158 685211 15927 740-119 166208 590
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 223 353217 886163 063158 796115 177
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Závodné stravovanie