AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 606 13312 428 41113 748 13812 186 37811 750 910
Aktivácia 235 750307 019242 097378 398260 708
Bankové úvery 2 334 0381 728 5012 077 1741 372 0551 471 169
Bežná likvidita III. stupeň 0,75940,80970,88141,351,33
Bežné bankové úvery 2 103 5561 622 6981 929 4521 297 3091 471 169
Časové rozlíšenie aktív 51 46715 23013 40217 48115 669
Časové rozlíšenie pasív 1 281 1801 223 5201 334 620973 3821 074 484
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54970,48060,52180,38240,3466
Celkové tržby 6 007 5645 850 5695 111 6786 275 0565 527 859
Celkový dlh 4 017 2473 636 9674 256 5803 101 6662 747 968
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 320 7881 772 6042 123 6191 600 8981 216 749
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 25015 89733 55521 157254 420
Čistý cash flow -2 647-17 65812 398-233 263127 718
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -297 073-565 324187 55960 552-897 501
Čistý zisk -340 218-625 03043 04748 427-957 870
Čistý zisk v minulom roku -625 03043 04748 427-957 870-70 632
Cudzie zdroje -7 307 706-7 567 924-8 156 938-8 111 330-7 928 458
Daň z príjmov -4 49814 55698 457-17 69737 128
Daň z príjmov v minulom roku 14 55698 457-17 69737 128155 153
Daň z príjmov z bežnej činnosti -4 49814 55698 457-17 69737 128
Dlhodobé bankové úvery 230 482105 803147 72274 7460,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000025 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 230 482105 803147 72274 7460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,2555,14114,97108,29120,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,6632,1237,5944,5247,11
Doba obratu aktív 1 3461 2721 5801 3711 267
Doba obratu pohľadávok 68,2557,70114,97108,29120,06
Doba obratu zásob 3 1023 6174 8843 6662 588
Doba splácania záväzkov 877,241 2011 712703,88452,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,7982,89110,8069,7849,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 406,50827,44970,06344,53222,25
EBIT v minulom roku -565 324187 55960 552-897 501125 474
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -297 073-565 324187 55960 552-897 501
EBITDA 1 014 527965 209-1 686 1861 448 077300 876
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 014 527965 209-1 686 1861 448 077300 876
Efektívna daňová sadzba 0,0130-0,02380,6958-0,5759-0,0403
Finančná páka 1,731,641,691,501,48
Finančné účty 13 25015 89733 55521 157254 420
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5797-0,6089-0,5933-0,6656-0,6747
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57970,60890,59330,66560,6747
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 785 8341 466 953-1 079 3002 069 0971 106 813
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000060 00080 000250 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 639 116538 7211 000 284962 6451 113 211
Krátkodobé záväzky 672 277809 886964 064620 328458 813
Krytie dlhovej služby 0,76350,7609-1,221,440,2741
Materiál 64 322103 198117 690120 640138 459
Nákladové úroky 47 64345 15046 05529 82223 241
Nákladové úroky v minulom roku 45 15046 05529 82223 24140 953
Náklady na predaný tovar 2 901 1253 218 6903 512 8631 953 4533 181 565
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 279 721246 092205 493321 672370 134
Neobežný majetok 9 525 1569 394 6269 951 0137 954 6457 742 850
Obežný majetok 3 029 5103 018 5553 783 7234 214 2523 992 391
Obrat obežného majetku 1,131,180,83930,76990,8477
Odpisy 1 592 0841 577 742-1 771 5601 408 6281 381 306
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 796 042788 871-885 780704 314690 653
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 796 042788 871-885 780704 314690 653
Osobné náklady 2 147 5052 069 7642 216 8112 133 8582 078 860
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 2579 11427 91214 2547 907
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 708
Ostatné záväzky z obchodného styku 311 524557 881546 137303 629225 372
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 251 866952 712-1 728 5131 457 055423 436
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,155,96-6,581,6510,26
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,851,41-1,644,010,5474
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,24080,1678-0,15210,60510,0975
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,13830,0952-0,75710,36450,0586
Pohľadávky z obchodného styku 268 348313 812327 039395 743436 821
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 761428,58-657,9234,77-62,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0556-0,39110,2692-7,825,50
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54970,48060,52180,38240,3466
Pridaná hodnota 517 018347 386-337 1081 291 210202 623
Primárna platobná neschopnosť 1,161,781,670,76720,5159
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,963,77-2,522,149,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,963,77-2,522,149,13
Služby 653 247645 695741 507545 667711 779
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 606 13312 428 41113 748 13812 186 37811 750 910
Spotreba materiálu… 2 180 8252 319 8422 156 6382 075 3162 229 371
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 334 0381 788 5012 157 1741 622 0551 471 169
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 235 7500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 812 9253 821 5053 493 1543 572 8133 790 256
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000010 5130,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 394 782255 429317 399317 637406 068
Tržby z predaja tovaru 285 885252 453213 735329 744383 083
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 132 2583 313 6232 962 0202 914 9193 001 105
Účtovný cash flow -2 647-17 65812 398-233 263127 718
Úročený dlh 2 334 0381 788 5012 157 1741 622 0551 471 169
Úrokové krytie -6,24-12,524,072,03-38,62
Vlastné imanie 7 307 7067 567 9248 156 9388 111 3307 928 458
Všetky záväzky 4 017 2473 636 9674 256 5803 101 6662 747 968
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 139 8351 068 1271 185 157870 652984 864
Výnosy budúcich období krátkodobé 141 345155 298149 452102 73089 620
Výsledok hospodárenia -283 624-492 558209 399196 170-907 844
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -283 624-492 558209 399196 170-907 844
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -340 218-625 03043 04748 427-957 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -625 03043 04748 427-957 870-70 632
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -344 716-610 474141 50430 730-920 742
Zásoby 2 377 1442 438 9372 749 8843 230 4502 624 760
Záväzky 4 017 2473 636 9674 256 5803 101 6662 747 968
Záväzky z obchodného styku 311 524557 881546 137303 629225 372
Zisk pred zdanením -344 716-610 474141 50430 730-920 742
Zmena EBIT 0,5255-3,013,10-0,0675-7,15
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -23 082-314 080-651 322610 804-130 989
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -23 082-314 080-651 322610 804-130 989
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 100 849135 454193 374160 916233 482
Účtovné závierky