Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 200 9303 294 1704 301 5843 751 5013 344 477
Aktivácia 113 69056 02499 400122 899123 353
Bankové úvery 936 979282 551825 7731 007 6470,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,611,181,131,65
Bežné bankové úvery 936 979282 551825 7731 007 6470,0000
Časové rozlíšenie aktív 75 254519,00430,000,00001 217
Časové rozlíšenie pasív 59 10067 059144 27582 555131 477
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89280,44520,77451,160,4840
Celkové tržby 2 268 7842 070 1732 225 8991 880 4190,0000
Celkový dlh 1 953 634994 1371 814 5071 970 0841 047 958
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 874 125244 506682 337973 046-18 042
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 85438 045143 43634 60118 042
Čistý cash flow 24 809-105 391108 835-15 99918 042
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 947-159 270-207 142-273 865-54 512
Čistý zisk -48 166-112 078-156 866-308 929-78 338
Čistý zisk v minulom roku -112 078-156 866-308 929-137 10812 768
Cudzie zdroje -2 188 196-2 232 974-2 342 802-1 698 862-2 165 042
Daň z príjmov 39 358-69 718-72 33417 5930,0000
Daň z príjmov v minulom roku -69 718-72 33417 59315 7150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 39 358-69 718-72 33417 5930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 317,3363,40360,87439,1680,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,2219,8728,4732,6440,58
Doba obratu aktív 1 4441 2851 6371 6571 090
Doba obratu pohľadávok 317,3363,40360,87439,1680,06
Doba obratu zásob 0,00000,00008 7510,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00006 8840,0000194,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,80147,85250,84237,17209,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00005 2130,00000,0000
EBIT v minulom roku -159 270-207 142-273 865-101 64637 341
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 947-159 270-207 142-273 865-54 512
EBITDA 624 416478 364333 465165 516214 914
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 624 416478 364333 465165 516214 914
Efektívna daňová sadzba -4,470,38350,3156-0,06040,0000
Finančná páka 1,921,481,842,211,54
Finančné účty 62 85438 045143 43634 60118 042
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5209-0,6779-0,5446-0,4528-0,6473
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52090,67790,54460,45280,6473
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 752 808603 226705 622298 221201 807
Krátkodobé pohľadávky 923 509162 554948 142994 113245 679
Krátkodobé záväzky 322 460379 085659 040536 863643 085
Krytie dlhovej služby 7,635,343,441,651,38
Materiál 32 88742 41058 53729 99053 201
Nákladové úroky 22 75522 52622 05817 47123 826
Nákladové úroky v minulom roku 22 52622 05817 47119 74724 573
Náklady na predaný tovar 1 086 3931 034 4031 169 5861 054 3251 152 249
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000034 9440,00000,0000
Neobežný majetok 2 133 2722 118 5312 371 7931 904 8012 068 394
Obežný majetok 1 992 4041 175 1201 929 3611 846 7001 274 866
Obrat neobežného majetku 0,49790,44170,40430,43380,5415
Obrat obežného majetku 0,53310,79640,49710,44740,8786
Odpisy 592 256686 882587 240468 542241 507
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 296 128343 441293 620234 271241 507
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 296 128343 441293 620234 2710,0000
Osobné náklady 511 436533 090642 473760 6340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3284 536979,0013 97913 107
Ostatné záväzky z obchodného styku 201 825225 139497 902437 9500,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 544 090574 804430 374159 613163 169
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -21,17-5,41-3,05-3,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-6,030,0000-0,0266
Pohľadávky z obchodného styku 157 79650 94674 79473 887124 534
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80510,27600,67030,63230,3420
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -88,2021,19-21,53106,19-120,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,09-4,684,93-0,91570,7572
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46500,30180,42180,52510,3133
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89280,44520,77451,160,4840
Pridaná hodnota -24 157-98 562-210 592-228 092-32 146
Primárna platobná neschopnosť 1,284,916,675,930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,132,085,4411,904,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,132,085,4411,904,88
Služby 391 596425 373315 367196 620184 688
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 200 9303 294 1704 301 5843 751 5013 344 477
Spotreba materiálu… 854 165819 474910 008854 2101 024 624
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 936 979282 551825 7731 007 6470,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 127 0961 000 5401 145 562899 5751 120 103
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 64 86064 699186 56873 3420,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000035 1820,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 062 236935 841923 812826 2331 120 103
Účtovný cash flow 24 809-105 391108 835-15 99918 042
Úročený dlh 936 979282 551825 7731 007 6470,0000
Úrokové krytie 0,6129-7,07-9,39-15,68-2,29
Vlastné imanie 2 188 1962 232 9742 342 8021 698 8622 165 042
Všetky záväzky 1 953 634994 1371 814 5071 970 0841 047 958
Výnosy budúcich období dlhodobé 51 14259 10168 6340,0000131 477
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 9587 9586 38382 5550,0000
Výsledok hospodárenia 15 275-166 592-226 818-259 900-43 402
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 275-166 592-226 818-259 900-43 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 166-112 078-156 866-308 929-78 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -112 078-156 866-308 929-137 10812 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 808-181 796-229 200-291 336-80 328
Zásoby 1 006 041974 521837 783817 9861 011 145
Záväzky 1 953 634994 1371 814 5071 970 0841 047 958
Záväzky z obchodného styku 201 848250 188499 112437 9500,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 23,0025 0491 2100,00000,0000
Zisk pred zdanením -8 808-181 796-229 200-291 336-80 328
Zmena EBIT -0,08760,76890,75642,69-1,46
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 45 678154 420-8 667-126 394-66 290
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 45 678154 420-8 667-126 394-66 290
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 81 74522 773159 61130 21616 809