Poľnohospodárske družstvo Nová cesta

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Čistý cash flow -16,00
Účtovný cash flow -16,00