Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 820 90738 297 41439 474 54043 323 20847 554 297
Aktivácia 291 592281 207117 88754 37560 217
Bankové úvery 7 673 1637 628 0997 388 3997 787 8231 943 988
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,091,051,071,03
Bežné bankové úvery 2 099 7862 030 5441 971 3722 043 3091 943 988
Časové rozlíšenie aktív 104 228110 351110 844114 368149 274
Časové rozlíšenie pasív 1 110 0011 078 4141 070 6741 089 3291 224 281
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0632-0,0781-0,0345-0,0296-0,5055
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07450,10050,05060,05521,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,032,852,742,372,02
Celkové tržby 3 085 0343 497 7553 080 4903 238 0250,0000
Celkový dlh 26 851 76927 556 61228 138 77729 704 68830 992 931
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 706 422-2 191 890-1 676 559-922 891-5 809 425
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 379 5859 819 9899 064 9588 710 7147 753 413
Čistý cash flow 559 596755 031354 244370 6267 753 413
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 338 050369 616413 736454 181642 689
Čistý zisk 4 4794 7854 5255 77315 401
Čistý zisk v minulom roku 4 7854 5255 7734 75316 288
Cudzie zdroje -8 859 137-9 662 388-10 265 089-12 529 191-15 337 085
Daň z príjmov 2 2325 6079 7222 7160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 6079 7222 7162 7440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2325 6079 7222 7160,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 573 3775 597 5555 417 0275 744 5140,0000
Dlhodobé pohľadávky 16 775 79717 489 75018 561 91820 240 85922 318 838
Dlhodobý dlh 5 573 3775 597 5555 417 0275 744 5140,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,87194,54170,48200,31172,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -171,79-96,40-90,76-71,91-69,65
Doba obratu aktív 4 8474 4234 9795 0616 041
Doba obratu pohľadávok 2 3572 2142 5122 5653 007
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000014 450
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 988,57867,76882,61784,80737,16
EBIT v minulom roku 369 616413 736454 181491 416655 611
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 338 050369 616413 736454 181642 689
EBITDA 424 304434 009470 701575 918739 245
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 424 304434 009470 701575 918739 245
Efektívna daňová sadzba 0,33260,53960,68240,31990,0000
Finančná páka 4,163,963,853,463,10
Finančné účty 10 379 5859 819 9899 064 9588 710 7147 753 413
Hrubá marža 0,94480,94120,92650,93160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 424 149504 900572 824637 391726 047
Krátkodobé pohľadávky 1 131 0041 684 6141 351 5811 714 5591 353 932
Krátkodobé záväzky 7 510 4157 514 4806 997 3386 717 4385 802 779
Nákladové úroky 331 339359 224399 489445 692627 288
Nákladové úroky v minulom roku 359 224399 489445 692483 919639 323
Náklady na predaný tovar -141 901-131 21639 591107 61586 361
Neobežný majetok 8 430 2939 192 71010 385 23912 542 70815 978 840
Obežný majetok 28 286 38628 994 35328 978 45730 666 13231 426 183
Odpisy 86 11094 09299 446147 74882 929
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 05547 04649 72373 87482 929
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 05547 04649 72373 8740,0000
Osobné náklady 1 013 4591 011 588819 295750 4330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 655,00709,00477,00727,0013 198
Ostatné záväzky z obchodného styku 937 2231 177 6271 114 562995 9240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 90 58998 877103 971153 52198 330
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000019,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,883,253,484,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,652,983,113,3633,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,20180,23890,12240,11862,70
Pohľadávky z obchodného styku -1 305 125-834 774-719 573-615 502-548 304
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,091,051,071,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,83-12,80-28,98-33,81-1,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,692,100,88670,831612,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72930,71950,71280,68570,6517
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,032,852,742,372,02
Pridaná hodnota 2 914 8863 291 9642 854 1223 016 5642 786 857
Primárna platobná neschopnosť -0,7181-1,41-1,55-1,620,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,96820,92440,90290,88430,8643
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 63,2863,4959,7851,5841,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 63,2863,4959,7851,5841,93
Služby 118 564117 477123 678124 120112 464
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 820 90738 297 41439 474 54043 323 20847 554 297
Spotreba materiálu… 31 12732 51433 80037 87034 114
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 673 1637 628 0997 388 3997 787 8231 943 988
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 773 2353 196 5482 945 0133 155 2792 873 218
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250,0035 80051 30031 1000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 772 9853 160 7482 893 7133 124 1792 873 218
Účtovný cash flow 559 596755 031354 244370 6267 753 413
Úročený dlh 7 673 1637 628 0997 388 3997 787 8231 943 988
Úrokové krytie 1,021,031,041,021,02
Vlastné imanie 8 859 1379 662 38810 265 08912 529 19115 337 085
Všetky záväzky 26 851 76927 556 61228 138 77729 704 68830 992 931
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 110 0011 078 4141 069 7111 089 3291 144 660
Výsledok hospodárenia 338 444369 878413 704453 919656 316
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 338 444369 878413 704453 919656 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 4794 7854 5255 77315 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 7854 5255 7734 75316 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 71110 39214 2478 48937 061
Záväzky 26 851 76927 556 61228 138 77729 704 68830 992 931
Záväzky z obchodného styku 937 2231 177 6271 114 562995 9240,0000
Zisk pred zdanením 6 71110 39214 2478 48937 061
Zmena EBIT 0,91460,89340,91100,92420,9803
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 8398 8515 3510,0000
Účtovné závierky