Obec Kuchyňa

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 4 135 1193 948 5243 688 9113 365 1613 155 220
Bankové úvery 32 00031 13030 34028 60128,00
Bežné bankové úvery 32 00031 13030 34028 60128,00
Časové rozlíšenie aktív 4 1983 9103 7183 233753,00
Časové rozlíšenie pasív 1 928 1221 873 7401 672 9111 438 5441 318 979
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,234,356,443,793,19
Celková tržba 106 87295 12394 22992 15866 842
Celková tržba v minulom roku 95 12394 22990 68966 84288 535
Celkový dlh 287 374261 398285 376359 647410 374
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -219 248-223 507-307 827-155 919-225 033
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 251 248254 637338 167184 520225 061
Čistý cash flow 251 248254 637338 167184 520225 061
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 106 25482 76162 595135 825-10 915
Čistý zisk 106 25482 76162 595135 825-10 915
Čistý zisk v minulom roku 82 76162 59599 550-10 91555 164
Cudzie zdroje -1 919 623-1 813 385-1 730 624-1 566 970-1 425 867
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000203,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,90102,0849,1952,2149,56
Doba obratu aktív 14 12315 15114 29713 32817 230
Doba obratu pohľadávok 27,90102,0849,1952,2149,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 385,02224,63203,66192,73385,72
EBIT v minulom roku 82 76162 59599 550-10 91555 367
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 106 25482 76162 595135 825-10 915
EBITDA 174 413149 001126 690194 36446 378
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 174 413149 001126 690194 36446 378
Finančná páka 2,152,182,132,152,21
Finančné účty 251 248254 637338 167184 520225 061
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 174 413149 001126 690194 36446 378
Krátkodobé pohľadávky 8 17026 60412 69313 1819 076
Krátkodobé záväzky 112 73458 54252 55048 66270 636
Materiál 1 2453 4821 5573 0701 720
Náklady na predaný tovar 231 193265 614212 466168 669246 133
Neobežný majetok 3 870 2573 659 8913 332 7763 154 3262 912 613
Obežný majetok 260 663284 724352 417207 602241 854
Odpisy 68 15966 24164 09558 53957 293
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 68 15966 24164 09558 53957 293
Osobné náklady 670 477625 973572 021491 244449 936
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 174 413149 001126 690194 36446 378
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,352,683,592,003,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,64-7,12-5,12-8,49-6,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,651,752,251,858,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,651,752,251,858,85
Služby 231 193265 614212 466168 669246 133
Stupeň prevádzkovej páky 1,141,310,6052-9,03-0,2611
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 32 00031 13030 34028 60128,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 106 87295 12394 17992 15866 842
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 106 87295 12394 17992 15866 842
Tržby za vlastné výkony a tovar 106 87295 12394 22992 15866 842
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 95 12394 22990 68966 84288 535
Účtovný cash flow 251 248254 637338 167184 520225 061
Úročený dlh 32 00031 13030 34028 60128,00
Vlastné imanie 1 919 6231 813 3851 730 6241 566 9701 425 867
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 135 1193 948 5243 688 9113 365 1613 155 220
Všetky záväzky 287 374261 398285 376359 647410 374
Výsledok hospodárenia 106 25482 76162 595135 825-10 915
Výsledok hospodárenia po zdanení 106 25482 76162 595135 825-10 915
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 82 76162 59599 550-10 91555 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 106 25482 76162 595135 825-10 915
Zásoby 1 2453 4821 5573 0701 720
Záväzky súčet 287 374261 398285 376359 647410 374
Zisk pred zdanením 106 28982 82462 708135 942-10 749
Zmena Celkovej tržby 1,121,011,041,380,7550
Zmena EBIT 1,281,320,6288-12,44-0,1971
Účtovné závierky