Obec Kuchyňa

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 4 456 7244 135 1193 948 5243 688 9113 365 161
Bankové úvery 34 00032 00031 13030 34028 601
Bežné bankové úvery 34 00032 00031 13030 34028 601
Časové rozlíšenie aktív 4 8124 1983 9103 7183 233
Časové rozlíšenie pasív 1 972 5901 928 1221 873 7401 672 9111 438 544
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,962,234,356,443,79
Celková tržba 70 421106 87295 12394 22992 158
Celková tržba v minulom roku 54 94795 12394 22990 68966 842
Celkový dlh 172 014287 374261 398285 376359 647
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -80 971-219 248-223 507-307 827-155 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 114 971251 248254 637338 167184 520
Čistý cash flow 114 971251 248254 637338 167184 520
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 147 251106 25482 76162 595135 825
Čistý zisk 147 251106 25482 76162 595135 825
Čistý zisk v minulom roku 231 37482 76162 59599 550-10 915
Cudzie zdroje -2 312 120-1 919 623-1 813 385-1 730 624-1 566 970
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,1727,90102,0849,1952,21
Doba obratu aktív 23 10014 12315 15114 29713 328
Doba obratu pohľadávok 31,1727,90102,0849,1952,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 304,53385,02224,63203,66192,73
EBIT v minulom roku 231 37482 76162 59599 550-10 915
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 147 251106 25482 76162 595135 825
EBITDA 224 958174 413149 001126 690194 364
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 224 958174 413149 001126 690194 364
Finančná páka 1,932,152,182,132,15
Finančné účty 114 971251 248254 637338 167184 520
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5188-0,4642-0,4593-0,4691-0,4656
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51880,46420,45930,46910,4656
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 224 958174 413149 001126 690194 364
Krátkodobé pohľadávky 6 0138 17026 60412 69313 181
Krátkodobé záväzky 58 754112 73458 54252 55048 662
Materiál 518,691 2453 4821 5573 070
Náklady na predaný tovar 179 428231 193265 614212 466168 669
Neobežný majetok 4 277 2793 870 2573 659 8913 332 7763 154 326
Obežný majetok 174 633260 663284 724352 417207 602
Odpisy 77 70768 15966 24164 09558 539
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 70768 15966 24164 09558 539
Osobné náklady 223 653670 477625 973572 021491 244
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 224 958174 413149 001126 690194 364
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,632,352,683,592,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,11-7,64-7,12-5,12-8,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,76471,651,752,251,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,76471,651,752,251,85
Služby 179 428231 193265 614212 466168 669
Stupeň prevádzkovej páky 0,49661,141,310,6052-9,03
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 00032 00031 13030 34028 601
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 421106 87295 12394 17992 158
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 421106 87295 12394 17992 158
Tržby za vlastné výkony a tovar 70 421106 87295 12394 22992 158
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 54 94795 12394 22990 68966 842
Účtovný cash flow 114 971251 248254 637338 167184 520
Úročený dlh 34 00032 00031 13030 34028 601
Vlastné imanie 2 312 1201 919 6231 813 3851 730 6241 566 970
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 456 7244 135 1193 948 5243 688 9113 365 161
Všetky záväzky 172 014287 374261 398285 376359 647
Výsledok hospodárenia 147 251106 25482 76162 595135 825
Výsledok hospodárenia po zdanení 147 251106 25482 76162 595135 825
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 231 37482 76162 59599 550-10 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 147 251106 25482 76162 595135 825
Zásoby 518,691 2453 4821 5573 070
Záväzky súčet 172 014287 374261 398285 376359 647
Zisk pred zdanením 147 254106 28982 82462 708135 942
Zmena Celkovej tržby 1,281,121,011,041,38
Zmena EBIT 0,63641,281,320,6288-12,44
Účtovné závierky