Obec Malinovo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 374 8847 208 0184 839 1274 185 2983 797 856
Bankové úvery 31 14631 14620 3400,00000,0000
Bežné bankové úvery 31 14631 14620 3400,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 3334 49219 22517 9820,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 231 6591 267 6961 340 2141 048 4411 032 183
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,910,61060,46742,960,4945
Celková tržba 6 587106 139104 359145 11344 060
Celková tržba v minulom roku 0,0000104 359145 113132 71331 514
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20680,24800,42360,54870,2848
Celkový dlh 1 052 7101 180 5181 041 0501 111 363613 048
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -313 651-81 016-59 611-429 373-31 800
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 344 797112 16279 951429 37331 800
Čistý cash flow 344 797112 16279 951429 37331 800
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 220 550-28 632429 7301 109-22 972
Čistý zisk 220 550-28 737428 980902,90-22 972
Čistý zisk v minulom roku -6 469428 980902,9037 042-21 157
Cudzie zdroje -5 090 515-4 759 804-2 457 863-2 025 494-2 152 625
Daň z príjmov 0,0000105,00749,90206,500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 105,00749,90206,500,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000105,00749,90206,500,0000
Dlhodobé pohľadávky 50 00024 7115 0838 7160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 266167,17106,72122,9144,74
Doba obratu aktív 408 68024 78716 92510 52731 462
Doba obratu pohľadávok 4 037252,15124,49144,8344,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 886631,66598,21364,28532,79
EBIT v minulom roku -6 364429 7301 10937 042-21 157
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 220 550-28 632429 7301 109-22 972
EBITDA 382 401118 077568 012116 451187 685
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 382 401118 077568 012116 451187 685
Finančná páka 1,451,511,972,071,76
Finančné účty 344 797112 16279 951429 37331 800
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6903-0,6603-0,5079-0,4840-0,5668
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69030,66030,50790,48400,5668
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 382 401118 077568 012116 451187 685
Krátkodobé pohľadávky 22 84848 61330 51148 8665 401
Krátkodobé záväzky 88 169183 683171 038144 82764 314
Materiál 195,04284,537,00393,80268,49
Náklady na predaný tovar 265 859366 297268 793264 500202 302
Neobežný majetok 6 950 3437 017 7554 678 4293 679 5993 759 347
Obežný majetok 420 209185 771141 473487 71738 510
Obrat obežného majetku 0,01570,57130,73770,29751,14
Odpisy 161 851146 814139 033115 548210 656
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 161 851146 814139 033115 548210 656
Osobné náklady 304 9811 051 401864 919663 731512 218
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 382 401118 077568 012116 451187 685
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 52,351,060,76612,960,7217
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,76-42,44-30,74-4,72-67,69
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20680,24800,42360,54870,2848
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,7510,001,839,543,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,7510,001,839,543,27
Služby 265 859366 297268 793264 500202 302
Stupeň prevádzkovej páky 0,0000-0,0655538,620,02740,7766
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 14631 14620 3400,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 587106 139104 359145 11344 060
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 587106 139104 359145 11344 060
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 587106 139104 359145 11344 060
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,0000104 359145 113132 71331 514
Účtovný cash flow 344 797112 16279 951429 37331 800
Úročený dlh 31 14631 14620 3400,00000,0000
Vlastné imanie 5 090 5154 759 8042 457 8632 025 4942 152 625
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 374 8847 208 0184 839 1274 185 2983 797 856
Všetky záväzky 1 052 7101 180 5181 041 0501 111 363613 048
Výsledok hospodárenia 220 550-28 737428 980902,90-22 972
Výsledok hospodárenia po zdanení 220 550-28 737428 980902,90-22 972
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -6 469428 980902,9037 042-21 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 220 550-28 737428 980902,90-22 972
Zásoby 195,04284,537,00393,80268,49
Záväzky súčet 1 052 7101 180 5181 041 0501 111 363613 048
Zisk pred zdanením 220 589-28 631432 4992 403-22 784
Zmena Celkovej tržby 0,00001,020,71921,091,40
Zmena EBIT -34,65-0,0666387,350,03001,09
Účtovné závierky