Obec Malinovo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 495 3567 374 8847 208 0184 839 1274 185 298
Bankové úvery 31 14631 14631 14620 3400,0000
Bežné bankové úvery 31 14631 14631 14620 3400,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 4604 3334 49219 22517 982
Časové rozlíšenie pasív 1 184 1211 231 6591 267 6961 340 2141 048 441
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,903,910,61060,46742,96
Celková tržba 0,00006 587106 139104 359145 113
Celková tržba v minulom roku 6 5870,0000104 359145 113132 713
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18560,20680,24800,42360,5487
Celkový dlh 988 1041 052 7101 180 5181 041 0501 111 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -379 658-313 651-81 016-59 611-429 373
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 410 804344 797112 16279 951429 373
Čistý cash flow 410 804344 797112 16279 951429 373
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 232 616220 550-28 632429 7301 109
Čistý zisk 232 616220 550-28 737428 980902,90
Čistý zisk v minulom roku 220 550-6 469428 980902,9037 042
Cudzie zdroje -5 323 131-5 090 515-4 759 804-2 457 863-2 025 494
Daň z príjmov 0,00000,0000105,00749,90206,50
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000105,00749,90206,500,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000105,00749,90206,50
Dlhodobé pohľadávky 50 00050 00024 7115 0838 716
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 266167,17106,72122,91
Doba obratu aktív 0,0000408 68024 78716 92510 527
Doba obratu pohľadávok 0,00004 037252,15124,49144,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00004 886631,66598,21364,28
EBIT v minulom roku 220 550-6 364429 7301 10937 042
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 232 616220 550-28 632429 7301 109
EBITDA 430 380382 401118 077568 012116 451
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 430 380382 401118 077568 012116 451
Finančná páka 1,411,451,511,972,07
Finančné účty 410 804344 797112 16279 951429 373
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7102-0,6903-0,6603-0,5079-0,4840
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71020,69030,66030,50790,4840
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 430 380382 401118 077568 012116 451
Krátkodobé pohľadávky 23 67222 84848 61330 51148 866
Krátkodobé záväzky 83 76088 169183 683171 038144 827
Materiál 217,39195,04284,537,00393,80
Náklady na predaný tovar 350 079265 859366 297268 793264 500
Neobežný majetok 7 005 9436 950 3437 017 7554 678 4293 679 599
Obežný majetok 484 953420 209185 771141 473487 717
Obrat obežného majetku 0,00000,01570,57130,73770,2975
Odpisy 197 764161 851146 814139 033115 548
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 197 764161 851146 814139 033115 548
Osobné náklady 340 572304 9811 051 401864 919663 731
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 430 380382 401118 077568 012116 451
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000052,351,060,76612,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,96-14,76-42,44-30,74-4,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18560,20680,24800,42360,5487
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,302,7510,001,839,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,302,7510,001,839,54
Služby 350 079265 859366 297268 793264 500
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,0000-0,0655538,620,0274
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 14631 14631 14620 3400,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00006 587106 139104 359145 113
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 587106 139104 359145 113
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00006 587106 139104 359145 113
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 6 5870,0000104 359145 113132 713
Účtovný cash flow 410 804344 797112 16279 951429 373
Úročený dlh 31 14631 14631 14620 3400,0000
Vlastné imanie 5 323 1315 090 5154 759 8042 457 8632 025 494
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 495 3567 374 8847 208 0184 839 1274 185 298
Všetky záväzky 988 1041 052 7101 180 5181 041 0501 111 363
Výsledok hospodárenia 232 616220 550-28 737428 980902,90
Výsledok hospodárenia po zdanení 232 616220 550-28 737428 980902,90
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 220 550-6 469428 980902,9037 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 232 616220 550-28 737428 980902,90
Zásoby 217,39195,04284,537,00393,80
Záväzky súčet 988 1041 052 7101 180 5181 041 0501 111 363
Zisk pred zdanením 232 685220 589-28 631432 4992 403
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00001,020,71921,09
Zmena EBIT 1,05-34,65-0,0666387,350,0300
Účtovné závierky