Obec Záhorská Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 836 9943 846 3163 911 9454 104 9723 817 809
Bankové úvery 10 85810 83410 83410 834241 307
Bežné bankové úvery 10 85810 83410 83410 834241 307
Časové rozlíšenie aktív 176,801 8561 0331 7631 271
Časové rozlíšenie pasív 1 260 2771 258 4671 297 6431 353 5491 150 761
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,101,021,300,87431,75
Celková tržba 578 684556 475578 114601 560474 817
Celková tržba v minulom roku 494 979578 114601 560607 680515 002
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43380,50530,48080,49620,5977
Celkový dlh 779 652868 667848 885912 433997 709
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -172 818-201 319-194 636-155 473-75 554
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 183 676212 154205 470166 308316 861
Čistý cash flow 183 676212 154205 470166 308316 861
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 95 449-38 167-68 709-45 296125 983
Čistý zisk 89 323-39 538-73 133-45 296125 983
Čistý zisk v minulom roku -38 955-73 133-45 296269 683122 580
Cudzie zdroje -1 797 065-1 719 183-1 765 416-1 838 990-1 669 339
Daň z príjmov 6 1261 3714 4240,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 3714 4240,00000,000018 403
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 1261 3714 4240,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,0941,3962,93116,07108,78
Doba obratu aktív 2 4202 5232 4702 4912 935
Doba obratu pohľadávok 41,0941,3962,93116,07108,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,04136,61100,14115,42138,80
EBIT v minulom roku -37 584-68 709-45 296269 683140 983
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 95 449-38 167-68 709-45 296125 983
EBITDA 275 919141 101101 946110 939230 681
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 275 919141 101101 946110 939230 681
Efektívna daňová sadzba 0,0460-0,6102-0,09890,00000,0000
Finančná páka 2,142,242,222,232,29
Finančné účty 183 676212 154205 470166 308316 861
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 275 919141 101101 946110 939230 681
Krátkodobé pohľadávky 65 14163 10699 679191 299141 507
Krátkodobé záväzky 166 536208 267158 603190 222180 561
Materiál 290,511 5911 4891 6031 152
Náklady na predaný tovar 218 718229 546446 435319 596163 186
Neobežný majetok 3 567 0783 567 6103 604 2743 743 8423 353 795
Obežný majetok 269 739276 850306 638359 367462 742
Obrat obežného majetku 2,152,011,891,671,03
Odpisy 186 596180 639175 079156 234104 698
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 186 596180 639175 079156 234104 698
Osobné náklady 705 3981 123 5681 022 801958 665787 118
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 275 919141 101101 946110 939230 681
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,31740,38120,35540,27650,6673
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,78-8,10-8,59-11,06-5,27
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43380,50530,48080,49620,5977
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,836,168,338,224,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,836,168,338,224,33
Služby 218 718229 546446 435319 596163 186
Stupeň prevádzkovej páky -2,170,57711,58-0,16970,9692
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 85810 83410 83410 834241 307
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 578 684556 475578 114601 560474 817
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 578 684556 475578 114601 560474 817
Tržby za vlastné výkony a tovar 578 684556 475578 114601 560474 817
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 494 979578 114601 560607 680515 002
Účtovný cash flow 183 676212 154205 470166 308316 861
Úročený dlh 10 85810 83410 83410 834241 307
Vlastné imanie 1 797 0651 719 1831 765 4161 838 9901 669 339
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 836 9943 846 3163 911 9454 104 9723 817 809
Všetky záväzky 779 652868 667848 885912 433997 709
Výsledok hospodárenia 89 323-39 538-73 133-45 296125 983
Výsledok hospodárenia po zdanení 89 323-39 538-73 133-45 296125 983
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -38 955-73 133-45 296269 683122 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 89 323-39 538-73 133-45 296125 983
Zásoby 290,511 5911 4891 6031 152
Záväzky súčet 779 652868 667848 885912 433997 709
Zisk pred zdanením 133 236-2 246-44 72115 180166 469
Zmena Celkovej tržby 1,170,96260,96100,98990,9220
Zmena EBIT -2,540,55551,52-0,16800,8936
Účtovné závierky