Obec Záhorská Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 842 1663 836 9943 846 3163 911 9454 104 972
Bankové úvery 10 85610 85810 83410 83410 834
Bežné bankové úvery 10 85610 85810 83410 83410 834
Časové rozlíšenie aktív 120,00176,801 8561 0331 763
Časové rozlíšenie pasív 1 231 6821 260 2771 258 4671 297 6431 353 549
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,291,101,021,300,8743
Celková tržba 586 263578 684556 475578 114601 560
Celková tržba v minulom roku 578 684494 979578 114601 560607 680
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39960,43380,50530,48080,4962
Celkový dlh 745 339779 652868 667848 885912 433
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -194 609-172 818-201 319-194 636-155 473
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 205 465183 676212 154205 470166 308
Čistý cash flow 205 465183 676212 154205 470166 308
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 62 41795 449-38 167-68 709-45 296
Čistý zisk 62 41789 323-39 538-73 133-45 296
Čistý zisk v minulom roku 89 323-38 955-73 133-45 296269 683
Cudzie zdroje -1 865 145-1 797 065-1 719 183-1 765 416-1 838 990
Daň z príjmov 0,00006 1261 3714 4240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 1261 3714 4240,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00006 1261 3714 4240,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,4941,0941,3962,93116,07
Doba obratu aktív 2 3922 4202 5232 4702 491
Doba obratu pohľadávok 51,4941,0941,3962,93116,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,35105,04136,61100,14115,42
EBIT v minulom roku 95 449-37 584-68 709-45 296269 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 62 41795 449-38 167-68 709-45 296
EBITDA 269 447275 919141 101101 946110 939
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 269 447275 919141 101101 946110 939
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0460-0,6102-0,09890,0000
Finančná páka 2,062,142,242,222,23
Finančné účty 205 465183 676212 154205 470166 308
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 269 447275 919141 101101 946110 939
Krátkodobé pohľadávky 82 70965 14163 10699 679191 299
Krátkodobé záväzky 159 571166 536208 267158 603190 222
Materiál 594,14290,511 5911 4891 603
Náklady na predaný tovar 289 098218 718229 546446 435319 596
Neobežný majetok 3 538 4733 567 0783 567 6103 604 2743 743 842
Obežný majetok 303 573269 739276 850306 638359 367
Obrat obežného majetku 1,932,152,011,891,67
Odpisy 207 030186 596180 639175 079156 234
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 207 030186 596180 639175 079156 234
Osobné náklady 817 401705 3981 123 5681 022 801958 665
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 269 447275 919141 101101 946110 939
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,08-9,78-8,10-8,59-11,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39960,43380,50530,48080,4962
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,772,836,168,338,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,772,836,168,338,22
Služby 289 098218 718229 546446 435319 596
Stupeň prevádzkovej páky 0,6455-2,170,57711,58-0,1697
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 85610 85810 83410 83410 834
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 586 263578 684556 475578 114601 560
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 586 263578 684556 475578 114601 560
Tržby za vlastné výkony a tovar 586 263578 684556 475578 114601 560
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 578 684494 979578 114601 560607 680
Účtovný cash flow 205 465183 676212 154205 470166 308
Úročený dlh 10 85610 85810 83410 83410 834
Vlastné imanie 1 865 1451 797 0651 719 1831 765 4161 838 990
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 842 1663 836 9943 846 3163 911 9454 104 972
Všetky záväzky 745 339779 652868 667848 885912 433
Výsledok hospodárenia 62 41789 323-39 538-73 133-45 296
Výsledok hospodárenia po zdanení 62 41789 323-39 538-73 133-45 296
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 89 323-38 955-73 133-45 296269 683
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 62 41789 323-39 538-73 133-45 296
Zásoby 594,14290,511 5911 4891 603
Záväzky súčet 745 339779 652868 667848 885912 433
Zisk pred zdanením 93 356133 236-2 246-44 72115 180
Zmena Celkovej tržby 1,011,170,96260,96100,9899
Zmena EBIT 0,6539-2,540,55551,52-0,1680
Účtovné závierky