Obec Moča

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 3 778 1193 807 8413 362 9673 787 3211 385 508
Aktivácia 0,00000,00000,000010 2550,0000
Bankové úvery 0,000027 86031 67439 47516 647
Bežné bankové úvery 0,000027 86031 67439 47516 647
Časové rozlíšenie aktív 1 8320,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 2 711 4222 716 6822 415 1212 435 441472 421
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2262-0,0275-0,0332-1,96-0,0610
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16680,04300,06260,73050,1186
Celková tržba 33 89423 14427 96822 14031 358
Celková tržba v minulom roku 24 01527 96822 14027 36937 899
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,233,574,387,614,66
Celkový dlh 895 528852 231771 8191 194 878751 813
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 72521 28025 837-268 5456 811
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 7256 5815 837308 0209 836
Čistý cash flow 38 7256 5815 837308 0209 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
Čistý zisk 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
Čistý zisk v minulom roku -61 991-4 45620 59036 920-35 974
Cudzie zdroje -171 168-238 927-176 027-157 002-161 275
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 1845 5713 6081 520527,08
Doba obratu aktív 165 617304 477170 10862 43816 127
Doba obratu pohľadávok 2 1845 5713 6081 520527,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 17712 2474 7146 952965,04
EBIT v minulom roku -61 991-4 45620 59036 920-35 974
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
EBITDA 244 245156 413156 197179 312100 567
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 244 245156 413156 197179 312100 567
Finančná páka 22,0715,9419,1024,128,59
Finančné účty 38 7256 5815 837308 0209 836
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 244 245156 413156 197179 312100 567
Krátkodobé pohľadávky 49 82569 67771 33492 22445 283
Krátkodobé záväzky 232 172153 16893 186421 67782 909
Materiál 0,00002 0120,00000,0000198,06
Náklady na predaný tovar 105 833114 52490 55351 742134 565
Neobežný majetok 3 687 7373 729 5713 285 7963 387 0771 330 191
Obežný majetok 88 55078 27077 170400 24455 317
Obrat obežného majetku 0,09400,05830,09350,05530,5669
Odpisy 208 856169 495160 653158 723140 140
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 208 856169 495160 653158 723140 140
Osobné náklady 559 590526 398470 713422 336353 572
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 244 245156 413156 197179 312100 567
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,651,440,808813,910,3137
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,42-36,31-30,16-0,5097-16,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23700,22380,22950,31550,5426
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,233,574,387,614,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,675,454,946,667,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,675,454,946,667,48
Služby 105 833114 52490 55361 998134 565
Stupeň prevádzkovej páky -0,40453,55-0,17130,68941,33
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000027 86031 67439 47516 647
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 3274 5657 21622 14031 358
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 3274 5657 21622 14031 358
Tržby za vlastné výkony a tovar 33 89423 14427 96822 14031 358
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 24 01527 96822 14027 36937 899
Účtovný cash flow 38 7256 5815 837308 0209 836
Úročený dlh 0,000027 86031 67439 47516 647
Vlastné imanie 171 168238 927176 027157 002161 275
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 778 1193 807 8413 362 9673 787 3211 385 508
Všetky záväzky 895 528852 231771 8191 194 878751 813
Výsledok hospodárenia 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
Výsledok hospodárenia po zdanení 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -61 991-4 45620 59036 920-35 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
Zásoby 0,00002 0120,00000,0000198,06
Záväzky súčet 895 528852 231771 8191 194 878751 813
Zisk pred zdanením 35 389-13 082-4 45620 590-39 573
Zmena Celkovej tržby 1,410,82751,260,80900,8274
Zmena EBIT -0,57092,94-0,21640,55771,10
Účtovné závierky