Obec Čakajovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 959 8903 860 3653 792 5823 459 9402 446 629
Aktivácia 2 1530,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,411,281,311,280,2021
Časové rozlíšenie aktív 4 1521 0794 499545,79295,82
Časové rozlíšenie pasív 799 361831 803866 851887 575803 782
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4707-0,4600-0,5231-0,1476-0,1712
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,2319,4421,205,783,85
Celková tržba 1 9441 9134 5572 0540,0000
Celková tržba v minulom roku 1 9134 5572 0540,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23270,24630,28860,33750,7728
Celkový dlh 596 580598 449655 323649 063716 162
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 206 831-1 117 819-1 187 736-283 851-158 630
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 206 8311 117 8191 187 736283 851158 630
Čistý cash flow 1 206 8311 117 8191 187 736283 851158 630
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 133 836159 705347 106958 36056 507
Čistý zisk 133 836159 705347 106958 36056 507
Čistý zisk v minulom roku 159 705347 106958 36038 25624 993
Cudzie zdroje -2 563 949-2 430 113-2 270 407-1 923 302-926 686
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 9203 9161 130162 1890,0000
Doba obratu aktív 743 689736 557303 775614 9610,0000
Doba obratu pohľadávok 3 9203 9161 130162 1890,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 96810 9704 4878 7270,0000
EBIT v minulom roku 159 705347 106958 36038 25624 993
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 133 836159 705347 106958 36056 507
EBITDA 221 962245 104429 7911 035 608125 227
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221 962245 104429 7911 035 608125 227
Finančná páka 1,541,591,671,802,64
Finančné účty 1 206 8311 117 8191 187 736283 851158 630
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6475-0,6295-0,5986-0,5559-0,3788
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64750,62950,59860,55590,3788
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 221 962245 104429 7911 035 608125 227
Krátkodobé pohľadávky 20 87320 52614 110912 51911 857
Krátkodobé záväzky 74 37457 49456 01749 10241 170
Náklady na predaný tovar 83 104188 51273 60471 69950 568
Neobežný majetok 2 728 0352 720 9412 586 2372 263 0242 271 066
Obežný majetok 1 227 7041 138 3451 201 8461 196 370175 268
Odpisy 88 12685 39882 68577 24868 720
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 88 12685 39882 68577 24868 720
Osobné náklady 453 145398 379351 950313 712279 806
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 221 962245 104429 7911 035 608125 227
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 620,96584,33260,64138,220,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,411,281,311,280,2021
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,12-2,17-1,91-6,78-5,84
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23270,24630,28860,33750,7728
Rýchla likvidita I. stupeň 1,381,261,290,30300,1877
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,692,441,520,62675,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,692,441,520,62675,72
Služby 85 257188 51273 60471 69950 568
Stupeň prevádzkovej páky 0,82491,100,16320,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 9441 9134 5572 0540,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 9441 9134 5572 0540,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 1 9441 9134 5572 0540,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 1 9134 5572 0540,00000,0000
Účtovný cash flow 1 206 8311 117 8191 187 736283 851158 630
Vlastné imanie 2 563 9492 430 1132 270 4071 923 302926 686
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 959 8903 860 3653 792 5823 459 9402 446 629
Všetky záväzky 596 580598 449655 323649 063716 162
Výsledok hospodárenia 133 836159 705347 106958 36056 507
Výsledok hospodárenia po zdanení 133 836159 705347 106958 36056 507
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 159 705347 106958 36038 25624 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 133 836159 705347 106958 36056 507
Záväzky súčet 596 580598 449655 323649 063716 162
Zisk pred zdanením 134 220160 041347 405958 36656 539
Zmena Celkovej tržby 1,020,41982,220,00000,0000
Zmena EBIT 0,83800,46010,362225,052,26
Účtovné závierky