Obec Čakajovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 961 3643 959 8903 860 3653 792 5823 459 940
Aktivácia 0,00002 1530,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,741,411,281,311,28
Časové rozlíšenie aktív 5 0604 1521 0794 499545,79
Časové rozlíšenie pasív 721 909799 361831 803866 851887 575
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4920-0,4707-0,4600-0,5231-0,1476
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 36,9716,2319,4421,205,78
Celková tržba 0,00001 9441 9134 5572 054
Celková tržba v minulom roku 0,00001 9134 5572 0540,0000
Celkový dlh 600 723596 580598 449655 323649 063
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 298 188-1 206 831-1 117 819-1 187 736-283 851
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 298 1881 206 8311 117 8191 187 736283 851
Čistý cash flow 1 298 1881 206 8311 117 8191 187 736283 851
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 74 858133 836159 705347 106958 360
Čistý zisk 74 858133 836159 705347 106958 360
Čistý zisk v minulom roku 133 832159 705347 106958 36038 256
Cudzie zdroje -2 638 732-2 563 949-2 430 113-2 270 407-1 923 302
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00003 9203 9161 130162 189
Doba obratu aktív 0,0000743 689736 557303 775614 961
Doba obratu pohľadávok 0,00003 9203 9161 130162 189
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000013 96810 9704 4878 727
EBIT v minulom roku 133 832159 705347 106958 36038 256
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 74 858133 836159 705347 106958 360
EBITDA 160 660221 962245 104429 7911 035 608
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 160 660221 962245 104429 7911 035 608
Finančná páka 1,501,541,591,671,80
Finančné účty 1 298 1881 206 8311 117 8191 187 736283 851
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6661-0,6475-0,6295-0,5986-0,5559
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66610,64750,62950,59860,5559
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 160 660221 962245 104429 7911 035 608
Krátkodobé pohľadávky 10 39120 87320 52614 110912 519
Krátkodobé záväzky 35 11874 37457 49456 01749 102
Náklady na predaný tovar 106 75983 104188 51273 60471 699
Neobežný majetok 2 636 9452 728 0352 720 9412 586 2372 263 024
Obežný majetok 1 319 3581 227 7041 138 3451 201 8461 196 370
Odpisy 85 80188 12685 39882 68577 248
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 85 80188 12685 39882 68577 248
Osobné náklady 132 656453 145398 379351 950313 712
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 160 660221 962245 104429 7911 035 608
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000620,96584,33260,64138,22
Pohotová likvidita II. stupeň 1,741,411,281,311,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,03-2,12-2,17-1,91-6,78
Rýchla likvidita I. stupeň 1,711,381,261,290,3030
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,742,692,441,520,6267
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,742,692,441,520,6267
Služby 106 75985 257188 51273 60471 699
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,82491,100,16320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 9441 9134 5572 054
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 9441 9134 5572 054
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00001 9441 9134 5572 054
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00001 9134 5572 0540,0000
Účtovný cash flow 1 298 1881 206 8311 117 8191 187 736283 851
Vlastné imanie 2 638 7322 563 9492 430 1132 270 4071 923 302
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 961 3643 959 8903 860 3653 792 5823 459 940
Všetky záväzky 600 723596 580598 449655 323649 063
Výsledok hospodárenia 74 858133 836159 705347 106958 360
Výsledok hospodárenia po zdanení 74 858133 836159 705347 106958 360
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 133 832159 705347 106958 36038 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 74 858133 836159 705347 106958 360
Záväzky súčet 600 723596 580598 449655 323649 063
Zisk pred zdanením 75 948134 220160 041347 405958 366
Zmena Celkovej tržby 0,00001,020,41982,220,0000
Zmena EBIT 0,55930,83800,46010,362225,05
Účtovné závierky