Obec Mojmírovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 520 60012 101 73012 702 11212 204 17612 557 809
Aktivácia 0,00000,00000,0000179,80155,60
Bankové úvery 46 56074 3570,0000115 000637 999
Bežné bankové úvery 46 56074 3570,0000115 000637 999
Časové rozlíšenie aktív 4 1276 4306 9564 0732 202
Časové rozlíšenie pasív 3 739 6584 217 1264 773 3365 131 0765 033 988
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,692,962,433,401,93
Celková tržba 1 26716 80117 50772 69173 308
Celková tržba v minulom roku 1 23117 50772 69173 30860 958
Celkový dlh 1 129 9791 294 6581 188 938699 3421 211 554
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -453 627-589 001-557 180-457 748304 254
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 500 187663 358557 180572 748333 746
Čistý cash flow 500 187663 358557 180572 748333 746
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 653-23 24138 13588 735-46 247
Čistý zisk 81 653-23 24138 13588 735-46 247
Čistý zisk v minulom roku -23 19938 13588 735-46 247181 573
Cudzie zdroje -6 650 963-6 589 946-6 739 838-6 373 758-6 312 267
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000438,510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24 9972 2081 848530,32704,07
Doba obratu aktív 3 320 058262 908266 30262 01662 525
Doba obratu pohľadávok 24 9972 2081 848532,55704,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39 0944 8664 816856,44861,73
EBIT v minulom roku -23 19938 13588 735-46 247181 573
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 653-23 24138 13588 735-46 247
EBITDA 490 449828 211893 4431 040 980405 846
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 490 449828 211893 4431 040 980405 846
Finančná páka 1,731,841,881,911,99
Finančné účty 500 187663 358557 180572 748333 746
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5773-0,5445-0,5306-0,5223-0,5027
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57730,54450,53060,52230,5027
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 490 449828 211893 4431 040 980405 846
Krátkodobé pohľadávky 86 739101 61288 153104 364141 409
Krátkodobé záväzky 135 656223 971229 702168 541173 074
Materiál 509,231 66311 5511 71016 708
Náklady na predaný tovar 316 591421 221441 018367 915294 659
Neobežný majetok 8 810 34011 328 66812 038 27311 520 84312 063 745
Obežný majetok 2 706 133766 633656 883679 260491 863
Odpisy 408 797851 452855 308952 245452 093
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 408 797851 452855 308952 245452 093
Osobné náklady 578 4341 392 4921 324 5211 261 1641 175 051
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 490 449828 211893 4431 040 980405 846
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 394,9239,4832,007,974,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,30-9,93-12,10-11,13-18,91
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,301,561,330,67182,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,301,561,330,67182,99
Služby 316 591421 221441 018368 095294 815
Stupeň prevádzkovej páky -3,42-0,63511,78-1,93-0,2118
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 46 56074 3570,0000115 000637 999
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 26716 80117 41071 82974 508
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 26716 80117 41071 82973 308
Tržby za vlastné výkony a tovar 1 26716 80117 50772 69173 308
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 1 23117 50772 69173 30860 958
Účtovný cash flow 500 187663 358557 180572 748333 746
Úročený dlh 46 56074 3570,0000115 000637 999
Vlastné imanie 6 650 9636 589 9466 739 8386 373 7586 312 267
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 520 60012 101 73012 702 11212 204 17612 557 809
Všetky záväzky 1 129 9791 294 6581 188 938699 3421 211 554
Výsledok hospodárenia 81 653-23 24138 13588 735-46 247
Výsledok hospodárenia po zdanení 81 653-23 24138 13588 735-46 247
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -23 19938 13588 735-46 247181 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 81 653-23 24138 13588 735-46 247
Zásoby 509,231 66311 5511 71016 708
Záväzky súčet 1 129 9791 294 6581 188 938699 3421 211 554
Zisk pred zdanením 81 653-23 12338 13588 927-46 141
Zmena Celkovej tržby 1,030,95970,24080,99161,20
Zmena EBIT -3,52-0,60940,4298-1,92-0,2547
Účtovné závierky