Obec Mojmírovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 101 73012 702 11212 204 17612 557 8098 287 071
Aktivácia 0,00000,0000179,80155,60221,00
Bankové úvery 74 3570,0000115 000637 99915 924
Bežné bankové úvery 74 3570,0000115 000637 99915 924
Časové rozlíšenie aktív 6 4306 9564 0732 2026 558
Časové rozlíšenie pasív 4 217 1264 773 3365 131 0765 033 9883 318 431
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,962,433,401,932,01
Celková tržba 16 80117 50772 69173 30840 175
Celková tržba v minulom roku 17 50772 69173 30860 95858 739
Celkový dlh 1 294 6581 188 938699 3421 211 554643 259
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -589 001-557 180-457 748304 254-241 112
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 663 358557 180572 748333 746257 036
Čistý cash flow 663 358557 180572 748333 746257 036
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 24138 13588 735-46 24780 559
Čistý zisk -23 24138 13588 735-46 24780 559
Čistý zisk v minulom roku 38 13588 735-46 247181 573127 375
Cudzie zdroje -6 589 946-6 739 838-6 373 758-6 312 267-4 325 381
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000772,07
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000438,510,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 2081 848530,32704,071 788
Doba obratu aktív 262 908266 30262 01662 52575 291
Doba obratu pohľadávok 2 2081 848532,55704,071 788
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 8664 816856,44861,731 163
EBIT v minulom roku 38 13588 735-46 247181 573128 148
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 24138 13588 735-46 24780 559
EBITDA 828 211893 4431 040 980405 846558 146
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 828 211893 4431 040 980405 846558 146
Finančná páka 1,841,881,911,991,92
Finančné účty 663 358557 180572 748333 746257 036
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5445-0,5306-0,5223-0,5027-0,5219
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54450,53060,52230,50270,5219
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 828 211893 4431 040 980405 846558 146
Krátkodobé pohľadávky 101 61288 153104 364141 409196 819
Krátkodobé záväzky 223 971229 702168 541173 074127 998
Materiál 1 66311 5511 71016 70816 661
Náklady na predaný tovar 421 221441 018367 915294 659177 803
Neobežný majetok 11 328 66812 038 27311 520 84312 063 7457 809 697
Obežný majetok 766 633656 883679 260491 863470 816
Odpisy 851 452855 308952 245452 093477 587
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 851 452855 308952 245452 093477 587
Osobné náklady 1 392 4921 324 5211 261 1641 175 051935 628
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 828 211893 4431 040 980405 846558 146
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 39,4832,007,974,556,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,93-12,10-11,13-18,91-16,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,561,330,67182,991,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,561,330,67182,991,15
Služby 421 221441 018368 095294 815178 024
Stupeň prevádzkovej páky -0,63511,78-1,93-0,21180,9191
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 3570,0000115 000637 99915 924
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 80117 41071 82974 50840 175
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 2000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 80117 41071 82973 30840 175
Tržby za vlastné výkony a tovar 16 80117 50772 69173 30840 175
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 17 50772 69173 30860 95858 739
Účtovný cash flow 663 358557 180572 748333 746257 036
Úročený dlh 74 3570,0000115 000637 99915 924
Vlastné imanie 6 589 9466 739 8386 373 7586 312 2674 325 381
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 101 73012 702 11212 204 17612 557 8098 287 071
Všetky záväzky 1 294 6581 188 938699 3421 211 554643 259
Výsledok hospodárenia -23 24138 13588 735-46 24780 559
Výsledok hospodárenia po zdanení -23 24138 13588 735-46 24780 559
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 38 13588 735-46 247181 573127 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -23 24138 13588 735-46 24780 559
Zásoby 1 66311 5511 71016 70816 661
Záväzky súčet 1 294 6581 188 938699 3421 211 554643 259
Zisk pred zdanením -23 12338 13588 927-46 14181 532
Zmena Celkovej tržby 0,95970,24080,99161,200,6840
Zmena EBIT -0,60940,4298-1,92-0,25470,6286
Účtovné závierky