Obec Nové Sady

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 210 2755 485 5265 561 4455 590 7265 330 228
Bankové úvery 0,00000,00000,0000244 1430,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000244 1430,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 6241 7902 4101 3615 605
Časové rozlíšenie pasív 2 714 0552 474 6842 566 6992 417 9592 455 080
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,656,177,078,929,17
Celková tržba 52 58947 71041 30037 19928 877
Celková tržba v minulom roku 47 71041 30037 19932 02529 259
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51000,37510,41300,56730,5319
Celkový dlh 1 180 786821 246875 2771 148 472998 348
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -542 927-603 646-635 846-262 118-472 786
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 542 927603 646635 846506 261472 786
Čistý cash flow 542 927603 646635 846506 261472 786
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 126 33870 39096 275114 95839 984
Čistý zisk 126 03870 12895 775114 55839 834
Čistý zisk v minulom roku 70 12895 775114 55826 231-98 800
Cudzie zdroje -2 315 434-2 189 596-2 119 468-2 024 296-1 876 799
Daň z príjmov 300,00262,50500,00400,00150,00
Daň z príjmov v minulom roku 262,50500,00400,00300,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 300,00262,50500,00400,00150,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 141,97111,0577,91105,1922,66
Doba obratu aktív 43 10341 96649 15154 85667 373
Doba obratu pohľadávok 141,97111,0577,91105,1922,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 422748,35795,04556,78651,98
EBIT v minulom roku 70 39096 275114 95826 531-98 800
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 126 33870 39096 275114 95839 984
EBITDA 322 305251 274275 716270 950306 527
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 322 305251 274275 716270 950306 527
Finančná páka 2,682,512,622,762,84
Finančné účty 542 927603 646635 846506 261472 786
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 322 305251 274275 716270 950306 527
Krátkodobé pohľadávky 20 45614 5158 81510 7201 793
Krátkodobé záväzky 204 93797 82089 95956 74451 581
Materiál 2 4431 7291 5931 4121 452
Náklady na predaný tovar 106 829143 273158 474116 01481 736
Neobežný majetok 5 641 8264 863 8464 912 7815 070 9734 848 593
Obežný majetok 565 825619 890646 254518 393476 030
Odpisy 196 268181 146179 941156 392266 693
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 196 268181 146179 941156 392266 693
Osobné náklady 701 011651 963581 146526 601472 881
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 322 305251 274275 716270 950306 527
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,3212,6515,4013,6116,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,26-3,63-3,33-4,00-3,97
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51000,37510,41300,56730,5319
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,663,273,174,243,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,663,273,174,243,26
Služby 106 829143 273158 474116 01481 736
Stupeň prevádzkovej páky 1,630,63290,75433,73-0,4100
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000244 1430,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 58947 71041 30037 19928 877
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 58947 71041 30037 19928 877
Tržby za vlastné výkony a tovar 52 58947 71041 30037 19928 877
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 47 71041 30037 19932 02529 259
Účtovný cash flow 542 927603 646635 846506 261472 786
Úročený dlh 0,00000,00000,0000244 1430,0000
Vlastné imanie 2 315 4342 189 5962 119 4682 024 2961 876 799
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 210 2755 485 5265 561 4455 590 7265 330 228
Všetky záväzky 1 180 786821 246875 2771 148 472998 348
Výsledok hospodárenia 126 03870 12895 775114 55839 834
Výsledok hospodárenia po zdanení 126 03870 12895 775114 55839 834
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 70 12895 775114 55826 231-98 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 126 03870 12895 775114 55839 834
Zásoby 2 4431 7291 5931 4121 452
Záväzky súčet 1 180 786821 246875 2771 148 472998 348
Zisk pred zdanením 127 04271 70498 311115 00440 698
Zmena Celkovej tržby 1,101,161,111,160,9870
Zmena EBIT 1,790,73110,83754,33-0,4047
Účtovné závierky