Obec Nové Sady

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 529 0006 210 2755 485 5265 561 4455 590 726
Bankové úvery 20 3400,00000,00000,0000244 143
Bežné bankové úvery 20 3400,00000,00000,0000244 143
Časové rozlíšenie aktív 641,422 6241 7902 4101 361
Časové rozlíšenie pasív 2 648 7472 714 0552 474 6842 566 6992 417 959
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,982,656,177,078,92
Celková tržba 0,000052 58947 71041 30037 199
Celková tržba v minulom roku 0,000047 71041 30037 19932 025
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44350,51000,37510,41300,5673
Celkový dlh 1 192 0851 180 786821 246875 2771 148 472
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -705 387-542 927-603 646-635 846-262 118
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 725 727542 927603 646635 846506 261
Čistý cash flow 725 727542 927603 646635 846506 261
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 388 223126 33870 39096 275114 958
Čistý zisk 388 156126 03870 12895 775114 558
Čistý zisk v minulom roku 120 50370 12895 775114 55826 231
Cudzie zdroje -2 688 169-2 315 434-2 189 596-2 119 468-2 024 296
Daň z príjmov 67,20300,00262,50500,00400,00
Daň z príjmov v minulom roku 300,00262,50500,00400,00300,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67,20300,00262,50500,00400,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000141,97111,0577,91105,19
Doba obratu aktív 0,000043 10341 96649 15154 856
Doba obratu pohľadávok 0,0000141,97111,0577,91105,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 422748,35795,04556,78
EBIT v minulom roku 120 80370 39096 275114 95826 531
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 388 223126 33870 39096 275114 958
EBITDA 555 748322 305251 274275 716270 950
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 555 748322 305251 274275 716270 950
Finančná páka 2,432,682,512,622,76
Finančné účty 725 727542 927603 646635 846506 261
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 555 748322 305251 274275 716270 950
Krátkodobé pohľadávky 8 42720 45614 5158 81510 720
Krátkodobé záväzky 243 348204 93797 82089 95956 744
Materiál 467,702 4431 7291 5931 412
Náklady na predaný tovar 95 000106 829143 273158 474116 014
Neobežný majetok 4 680 8725 641 8264 863 8464 912 7815 070 973
Obežný majetok 1 847 487565 825619 890646 254518 393
Odpisy 167 592196 268181 146179 941156 392
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 167 592196 268181 146179 941156 392
Osobné náklady 203 620701 011651 963581 146526 601
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 555 748322 305251 274275 716270 950
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000010,3212,6515,4013,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,70-4,26-3,63-3,33-4,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44350,51000,37510,41300,5673
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,153,663,273,174,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,153,663,273,174,24
Služby 95 000106 829143 273158 474116 014
Stupeň prevádzkovej páky 0,00001,630,63290,75433,73
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 3400,00000,00000,0000244 143
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000052 58947 71041 30037 199
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000052 58947 71041 30037 199
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000052 58947 71041 30037 199
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000047 71041 30037 19932 025
Účtovný cash flow 725 727542 927603 646635 846506 261
Úročený dlh 20 3400,00000,00000,0000244 143
Vlastné imanie 2 688 1692 315 4342 189 5962 119 4682 024 296
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 529 0006 210 2755 485 5265 561 4455 590 726
Všetky záväzky 1 192 0851 180 786821 246875 2771 148 472
Výsledok hospodárenia 388 156126 03870 12895 775114 558
Výsledok hospodárenia po zdanení 388 156126 03870 12895 775114 558
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 120 50370 12895 775114 55826 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 388 156126 03870 12895 775114 558
Zásoby 467,702 4431 7291 5931 412
Záväzky súčet 1 192 0851 180 786821 246875 2771 148 472
Zisk pred zdanením 388 483127 04271 70498 311115 004
Zmena Celkovej tržby 0,00001,101,161,111,16
Zmena EBIT 3,211,790,73110,83754,33
Účtovné závierky