Mesto Šaštín - Stráže

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 649 98024 966 66725 179 02825 335 15525 922 652
Aktivácia 0,000066 0000,00000,00000,0000
Bankové úvery 58 97858 98658 8960,0000952 553
Bežné bankové úvery 58 97858 98658 8960,0000952 553
Časové rozlíšenie aktív 11 70510 79812 62511 44713 200
Časové rozlíšenie pasív 15 968 21616 215 80916 506 68917 048 57016 565 863
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,311,712,412,442,63
Celková tržba 7 7708 575304 594305 217314 365
Celková tržba v minulom roku 8 5759 528305 217314 365301 793
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,63620,68760,70130,61460,7868
Celkový dlh 3 375 7153 565 4423 574 8113 154 1934 120 093
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -604 698-622 735-798 500-605 228352 213
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 663 676681 720857 396605 228600 340
Čistý cash flow 663 676681 720857 396605 228600 340
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 680124 220222 295118 5531 420 840
Čistý zisk 100 680124 220220 855117 5931 420 840
Čistý zisk v minulom roku 124 220226 911117 5931 420 840365 591
Cudzie zdroje -5 306 048-5 185 416-5 097 528-5 132 393-5 236 696
Daň z príjmov 0,00000,00001 440960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,000,0000960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 440960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 52 582751,640,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 1212 939120,10143,5995,22
Doba obratu aktív 1 158 0161 062 68330 21430 33130 165
Doba obratu pohľadávok 5 5922 971120,10143,5995,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 51417 010427,21297,49265,77
EBIT v minulom roku 124 220226 911118 5531 420 840366 551
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 680124 220222 295118 5531 420 840
EBITDA 549 911563 429684 441575 1741 787 347
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 549 911563 429684 441575 1741 787 347
Finančná páka 4,654,814,944,944,95
Finančné účty 663 676681 720857 396605 228600 340
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 549 911563 429684 441575 1741 787 347
Krátkodobé pohľadávky 66 44469 045100 085119 93781 827
Krátkodobé záväzky 287 664399 633356 018248 490228 394
Materiál 45 00550 84118 41320 47314 616
Náklady na predaný tovar 430 159371 995486 184395 175306 366
Neobežný majetok 22 750 65223 068 57124 188 64324 561 04025 211 673
Obežný majetok 1 887 6221 887 298977 761762 668697 779
Odpisy 449 231439 208463 585457 581366 507
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 449 231439 208463 585457 581366 507
Osobné náklady 926 646798 2272 325 3102 206 6752 190 611
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 549 911563 429684 441575 1741 787 347
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 85,4279,502,821,991,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,99-7,61-5,95-8,48-8,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,63620,68760,70130,61460,7868
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,146,335,225,482,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,146,335,225,482,31
Služby 430 159437 995486 184395 175306 366
Stupeň prevádzkovej páky 0,89460,60831,880,08593,72
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 58 97858 98658 8960,0000952 553
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 7708 575304 178304 880313 672
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 7708 575304 178304 880313 672
Tržby za vlastné výkony a tovar 7 7708 575304 594305 217314 365
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 8 5759 528305 217314 365301 793
Účtovný cash flow 663 676681 720857 396605 228600 340
Úročený dlh 58 97858 98658 8960,0000952 553
Vlastné imanie 5 306 0485 185 4165 097 5285 132 3935 236 696
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 649 98024 966 66725 179 02825 335 15525 922 652
Všetky záväzky 3 375 7153 565 4423 574 8113 154 1934 120 093
Výsledok hospodárenia 100 680124 220220 855117 5931 420 840
Výsledok hospodárenia po zdanení 100 680124 220220 855117 5931 420 840
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 124 220226 911117 5931 420 840365 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 100 680124 220220 855117 5931 420 840
Zásoby 45 00550 84120 28021 66615 521
Záväzky súčet 3 375 7153 565 4423 574 8113 154 1934 120 093
Zisk pred zdanením 100 680124 220222 295118 5611 421 811
Zmena Celkovej tržby 0,90600,90000,99800,97091,04
Zmena EBIT 0,81050,54741,880,08343,88
Účtovné závierky