Mesto Šaštín - Stráže

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 966 66725 179 02825 335 15525 922 65217 250 713
Aktivácia 66 0000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 58 98658 8960,0000952 5530,0000
Bežné bankové úvery 58 98658 8960,0000952 5530,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 79812 62511 44713 2006 971
Časové rozlíšenie pasív 16 215 80916 506 68917 048 57016 565 86311 203 383
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,712,412,442,631,37
Celková tržba 8 575304 594305 217314 365315 919
Celková tržba v minulom roku 9 528305 217314 365301 793259 003
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68760,70130,61460,78680,6951
Celkový dlh 3 565 4423 574 8113 154 1934 120 0932 479 827
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -622 735-798 500-605 228352 213-732 817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 681 720857 396605 228600 340732 817
Čistý cash flow 681 720857 396605 228600 340732 817
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 124 220222 295118 5531 420 840230 133
Čistý zisk 124 220220 855117 5931 420 840230 019
Čistý zisk v minulom roku 226 911117 5931 420 840365 591164 900
Cudzie zdroje -5 185 416-5 097 528-5 132 393-5 236 696-3 567 502
Daň z príjmov 0,00001 440960,000,0000114,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,0000960,00909,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 440960,000,0000114,00
Dlhodobé pohľadávky 751,640,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 939120,10143,5995,2279,67
Doba obratu aktív 1 062 68330 21430 33130 16519 990
Doba obratu pohľadávok 2 971120,10143,5995,2279,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17 010427,21297,49265,77619,76
EBIT v minulom roku 226 911118 5531 420 840366 551165 809
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 124 220222 295118 5531 420 840230 133
EBITDA 563 429684 441575 1741 787 347361 154
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 563 429684 441575 1741 787 347361 154
Finančná páka 4,814,944,944,954,84
Finančné účty 681 720857 396605 228600 340732 817
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 563 429684 441575 1741 787 347361 154
Krátkodobé pohľadávky 69 045100 085119 93781 82768 756
Krátkodobé záväzky 399 633356 018248 490228 394534 829
Materiál 50 84118 41320 47314 61611 713
Náklady na predaný tovar 371 995486 184395 175306 366324 724
Neobežný majetok 23 068 57124 188 64324 561 04025 211 67316 411 530
Obežný majetok 1 887 298977 761762 668697 779832 212
Odpisy 439 208463 585457 581366 507131 135
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 439 208463 585457 581366 507131 135
Osobné náklady 798 2272 325 3102 206 6752 190 6111 966 542
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 563 429684 441575 1741 787 347361 154
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 79,502,821,991,912,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,61-5,95-8,48-8,72-4,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68760,70130,61460,78680,6951
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,335,225,482,316,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,335,225,482,316,87
Služby 437 995486 184395 175306 366324 724
Stupeň prevádzkovej páky 0,60831,880,08593,721,14
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 58 98658 8960,0000952 5530,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 575304 178304 880313 672314 982
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 575304 178304 880313 672314 982
Tržby za vlastné výkony a tovar 8 575304 594305 217314 365315 919
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 9 528305 217314 365301 793259 003
Účtovný cash flow 681 720857 396605 228600 340732 817
Úročený dlh 58 98658 8960,0000952 5530,0000
Vlastné imanie 5 185 4165 097 5285 132 3935 236 6963 567 502
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 966 66725 179 02825 335 15525 922 65217 250 713
Všetky záväzky 3 565 4423 574 8113 154 1934 120 0932 479 827
Výsledok hospodárenia 124 220220 855117 5931 420 840230 019
Výsledok hospodárenia po zdanení 124 220220 855117 5931 420 840230 019
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 226 911117 5931 420 840365 591164 900
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 124 220220 855117 5931 420 840230 019
Zásoby 50 84120 28021 66615 52113 450
Záväzky súčet 3 565 4423 574 8113 154 1934 120 0932 479 827
Zisk pred zdanením 124 220222 295118 5611 421 811230 148
Zmena Celkovej tržby 0,90000,99800,97091,041,22
Zmena EBIT 0,54741,880,08343,881,39
Účtovné závierky