Mesto Bánovce nad Bebravou

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 36 765 11237 373 37335 464 46935 322 05034 096 035
Bankové úvery 280 593388 414350 051320 092215 942
Bežné bankové úvery 280 593388 414350 051320 092215 942
Časové rozlíšenie aktív 35 30746 78054 38939 02127 546
Časové rozlíšenie pasív 9 314 3889 278 9249 042 2459 201 9728 902 555
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,171,373,212,472,91
Celková tržba 237 988831 543851 024818 678799 024
Celková tržba v minulom roku 248 391851 024818 678799 024778 449
Celkový dlh 5 406 9856 935 9484 731 8695 833 7855 510 163
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 092 289-3 764 980-3 302 820-2 742 708-2 491 248
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 372 8834 153 3943 652 8713 062 8002 707 190
Čistý cash flow 3 372 8834 153 3943 652 8713 062 8002 707 190
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 909 925-405 951487 482617 862245 731
Čistý zisk 909 925-406 911486 522616 902244 771
Čistý zisk v minulom roku -409 348486 522616 902244 771288 159
Cudzie zdroje -22 043 739-21 158 500-21 690 356-20 286 292-19 683 317
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 430,62202,37196,75236,01234,15
Doba obratu aktív 56 77316 50515 27615 80515 629
Doba obratu pohľadávok 430,62202,37196,75236,01234,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 2501 339490,63554,57426,10
EBIT v minulom roku -409 348487 482617 862245 731289 119
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 909 925-405 951487 482617 862245 731
EBITDA 1 482 556329 4981 606 5731 734 7101 213 749
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 482 556329 4981 606 5731 734 7101 213 749
Finančná páka 1,671,771,641,741,73
Finančné účty 3 372 8834 153 3943 652 8713 062 8002 707 190
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5996-0,5661-0,6116-0,5743-0,5773
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59960,56610,61160,57430,5773
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 482 556329 4981 606 5731 734 7101 213 749
Krátkodobé pohľadávky 278 862458 243456 777527 453510 815
Krátkodobé záväzky 809 2203 030 9871 139 0601 239 384929 592
Materiál 12 78927 39626 73627 78621 275
Náklady na predaný tovar 1 925 9983 635 2132 071 3911 924 8161 683 844
Neobežný majetok 25 603 97232 681 76531 270 76731 661 34830 823 789
Obežný majetok 11 125 8334 644 8284 139 3143 621 6803 244 700
Odpisy 572 631736 4091 120 0501 117 809968 978
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 572 631736 4091 120 0501 117 809968 978
Osobné náklady 4 369 6678 576 5307 916 8347 343 6866 929 659
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 482 556329 4981 606 5731 734 7101 213 749
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 14,275,034,313,753,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,54-5,09-5,94-6,62-7,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,6521,052,953,364,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,6521,052,953,364,54
Služby 1 925 9983 635 2132 071 3911 924 8161 683 844
Stupeň prevádzkovej páky -2,32-0,85230,75902,450,8280
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 280 593388 414350 051320 092215 942
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 236 368826 515847 391815 716796 287
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 236 368826 515847 391815 716796 287
Tržby za vlastné výkony a tovar 237 988831 543851 024818 678799 024
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 248 391851 024818 678799 024778 449
Účtovný cash flow 3 372 8834 153 3943 652 8713 062 8002 707 190
Úročený dlh 280 593388 414350 051320 092215 942
Vlastné imanie 22 043 73921 158 50021 690 35620 286 29219 683 317
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 765 11237 373 37335 464 46935 322 05034 096 035
Všetky záväzky 5 406 9856 935 9484 731 8695 833 7855 510 163
Výsledok hospodárenia 909 925-406 911486 522616 902244 771
Výsledok hospodárenia po zdanení 909 925-406 911486 522616 902244 771
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -409 348486 522616 902244 771288 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 909 925-406 911486 522616 902244 771
Zásoby 16 54632 75029 66631 42726 695
Záväzky súčet 5 406 9856 935 9484 731 8695 833 7855 510 163
Zisk pred zdanením 909 930-405 951487 483617 988245 890
Zmena Celkovej tržby 0,95810,97711,041,021,03
Zmena EBIT -2,22-0,83280,78902,510,8499
Účtovné závierky