Mesto Bánovce nad Bebravou

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 37 373 37335 464 46935 322 05034 096 03529 115 300
Bankové úvery 388 414350 051320 092215 942184 884
Bežné bankové úvery 388 414350 051320 092215 942184 884
Časové rozlíšenie aktív 46 78054 38939 02127 54625 586
Časové rozlíšenie pasív 9 278 9249 042 2459 201 9728 902 5556 416 536
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,373,212,472,912,31
Celková tržba 831 543851 024818 678799 024743 173
Celková tržba v minulom roku 851 024818 678799 024778 449753 620
Celkový dlh 6 935 9484 731 8695 833 7855 510 1633 575 387
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 764 980-3 302 820-2 742 708-2 491 248-1 892 178
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 153 3943 652 8713 062 8002 707 1902 077 062
Čistý cash flow 4 153 3943 652 8713 062 8002 707 1902 077 062
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -405 951487 482617 862245 731-61 582
Čistý zisk -406 911486 522616 902244 771-61 582
Čistý zisk v minulom roku 486 522616 902244 771288 159-495 022
Cudzie zdroje -21 158 500-21 690 356-20 286 292-19 683 317-19 123 378
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 202,37196,75236,01234,15227,38
Doba obratu aktív 16 50515 27615 80515 62914 370
Doba obratu pohľadávok 202,37196,75236,01234,15227,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 339490,63554,57426,10444,06
EBIT v minulom roku 487 482617 862245 731289 119-495 022
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -405 951487 482617 862245 731-61 582
EBITDA 329 4981 606 5731 734 7101 213 749882 179
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 329 4981 606 5731 734 7101 213 749882 179
Finančná páka 1,771,641,741,731,52
Finančné účty 4 153 3943 652 8713 062 8002 707 1902 077 062
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5661-0,6116-0,5743-0,5773-0,6568
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56610,61160,57430,57730,6568
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 329 4981 606 5731 734 7101 213 749882 179
Krátkodobé pohľadávky 458 243456 777527 453510 815460 678
Krátkodobé záväzky 3 030 9871 139 0601 239 384929 592899 696
Materiál 27 39626 73627 78621 27520 421
Náklady na predaný tovar 3 635 2132 071 3911 924 8161 683 8441 748 938
Neobežný majetok 32 681 76531 270 76731 661 34830 823 78926 407 796
Obežný majetok 4 644 8284 139 3143 621 6803 244 7002 681 918
Odpisy 736 4091 120 0501 117 809968 978943 761
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 736 4091 120 0501 117 809968 978943 761
Osobné náklady 8 576 5307 916 8347 343 6866 929 6596 299 681
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 329 4981 606 5731 734 7101 213 749882 179
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,034,313,753,402,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,09-5,94-6,62-7,27-9,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,052,953,364,544,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,052,953,364,544,05
Služby 3 635 2132 071 3911 924 8161 683 8441 748 938
Stupeň prevádzkovej páky -0,85230,75902,450,82800,1262
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 388 414350 051320 092215 942184 884
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 826 515847 391815 716796 287739 515
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 826 515847 391815 716796 287739 515
Tržby za vlastné výkony a tovar 831 543851 024818 678799 024743 173
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 851 024818 678799 024778 449753 620
Účtovný cash flow 4 153 3943 652 8713 062 8002 707 1902 077 062
Úročený dlh 388 414350 051320 092215 942184 884
Vlastné imanie 21 158 50021 690 35620 286 29219 683 31719 123 378
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 373 37335 464 46935 322 05034 096 03529 115 300
Všetky záväzky 6 935 9484 731 8695 833 7855 510 1633 575 387
Výsledok hospodárenia -406 911486 522616 902244 771-61 582
Výsledok hospodárenia po zdanení -406 911486 522616 902244 771-61 582
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 486 522616 902244 771288 159-495 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -406 911486 522616 902244 771-61 582
Zásoby 32 75029 66631 42726 69527 181
Záväzky súčet 6 935 9484 731 8695 833 7855 510 1633 575 387
Zisk pred zdanením -405 951487 483617 988245 890-61 520
Zmena Celkovej tržby 0,97711,041,021,030,9861
Zmena EBIT -0,83280,78902,510,84990,1244
Účtovné závierky