Obec Trstín

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 604 4534 746 9194 533 2864 215 7083 632 569
Bežná likvidita III. stupeň 0,50080,40830,35370,25360,2747
Časové rozlíšenie aktív 1 1801 1462 2336 21011 189
Časové rozlíšenie pasív 1 616 6211 724 3861 650 1381 501 0641 369 618
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 20,445,956,373,903,33
Celková tržba 47 242120 02492 91175 19573 548
Celková tržba v minulom roku 50 09492 91175 19573 54876 509
Celkový dlh 457 014557 271541 917539 229427 183
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -792 456-712 181-570 527-353 623-344 095
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 792 456712 181570 527353 623344 095
Čistý cash flow 792 456712 181570 527353 623344 095
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 66 966124 668170 376300 04286 331
Čistý zisk 66 444124 374170 082299 80085 880
Čistý zisk v minulom roku 126 076170 082299 80085 88079 316
Cudzie zdroje -2 530 818-2 465 262-2 341 231-2 175 416-1 835 768
Daň z príjmov 522,90294,00294,00242,00451,00
Daň z príjmov v minulom roku 294,00294,00242,00451,00352,91
Daň z príjmov z bežnej činnosti 522,90294,00294,00242,00451,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00001,750,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 270,04100,40139,96184,69225,52
Doba obratu aktív 35 57514 43617 81221 00018 028
Doba obratu pohľadávok 270,04100,41139,96184,69225,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 299,55364,08352,13451,75513,13
EBIT v minulom roku 126 370170 376300 04286 33179 669
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 66 966124 668170 376300 04286 331
EBITDA 317 391371 293401 362508 366271 431
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 317 391371 293401 362508 366271 431
Finančná páka 1,821,931,941,941,98
Finančné účty 792 456712 181570 527353 623344 095
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5496-0,5193-0,5165-0,5160-0,5054
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54960,51930,51650,51600,5054
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 317 391371 293401 362508 366271 431
Krátkodobé pohľadávky 34 95233 01535 62137 07745 443
Krátkodobé záväzky 38 771119 72189 62090 690103 396
Materiál 500,006 6306 9706 6993 962
Náklady na predaný tovar 118 558135 228119 191133 85577 369
Neobežný majetok 3 681 4723 993 9463 917 9353 810 1323 227 881
Obežný majetok 921 802751 827613 118399 366393 500
Odpisy 250 948246 919231 280208 566185 550
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 250 948246 919231 280208 566185 550
Osobné náklady 193 163775 110667 597629 808596 177
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 317 391371 293401 362508 366271 431
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 16,775,936,144,834,68
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50050,40470,34970,24940,2720
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,19-3,46-4,10-6,15-5,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,441,501,351,061,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,441,501,351,061,57
Služby 118 558135 228119 191133 85577 369
Stupeň prevádzkovej páky 0,56190,56640,45963,401,13
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 242120 02492 89573 27473 548
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 242120 02492 89573 27473 548
Tržby za vlastné výkony a tovar 47 242120 02492 91175 19573 548
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 50 09492 91175 19573 54876 509
Účtovný cash flow 792 456712 181570 527353 623344 095
Vlastné imanie 2 530 8182 465 2622 341 2312 175 4161 835 768
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 604 4534 746 9194 533 2864 215 7083 632 569
Všetky záväzky 457 014557 271541 917539 229427 183
Výsledok hospodárenia 66 444124 374170 082299 80085 880
Výsledok hospodárenia po zdanení 66 444124 374170 082299 80085 880
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 126 076170 082299 80085 88079 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 66 444124 374170 082299 80085 880
Zásoby 500,006 6306 9706 6993 962
Záväzky súčet 457 014557 271541 917539 229427 183
Zisk pred zdanením 66 974124 673170 380300 04986 345
Zmena Celkovej tržby 0,94311,291,241,020,9613
Zmena EBIT 0,52990,73170,56783,481,08
Účtovné závierky