Obec Trstín

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 746 9194 533 2864 215 7083 632 5693 394 925
Časové rozlíšenie aktív 1 1462 2336 21011 1890,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 724 3861 650 1381 501 0641 369 6181 314 968
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,956,373,903,331,99
Celková tržba 120 02492 91175 19573 54864 112
Celková tržba v minulom roku 92 91175 19573 54876 50959 450
Celkový dlh 557 271541 917539 229427 183402 037
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -712 181-570 527-353 623-344 095-210 751
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 712 181570 527353 623344 095210 751
Čistý cash flow 712 181570 527353 623344 095210 751
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 124 668170 376300 04286 33183 872
Čistý zisk 124 374170 082299 80085 88083 871
Čistý zisk v minulom roku 170 082299 80085 88079 316124 378
Cudzie zdroje -2 465 262-2 341 231-2 175 416-1 835 768-1 677 919
Daň z príjmov 294,00294,00242,00451,000,4000
Daň z príjmov v minulom roku 294,00242,00451,00352,910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 294,00294,00242,00451,000,4000
Dlhodobé pohľadávky 1,750,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,40139,96184,69225,52230,12
Doba obratu aktív 14 43617 81221 00018 02819 328
Doba obratu pohľadávok 100,41139,96184,69225,52230,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 364,08352,13451,75513,13601,97
EBIT v minulom roku 170 376300 04286 33179 669124 378
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 124 668170 376300 04286 33183 872
EBITDA 371 293401 362508 366271 431422 620
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 371 293401 362508 366271 431422 620
Finančná páka 1,931,941,941,982,02
Finančné účty 712 181570 527353 623344 095210 751
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5193-0,5165-0,5160-0,5054-0,4942
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51930,51650,51600,50540,4942
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 371 293401 362508 366271 431422 620
Krátkodobé pohľadávky 33 01535 62137 07745 44340 420
Krátkodobé záväzky 119 72189 62090 690103 396105 736
Materiál 6 6306 9706 6993 9621 267
Náklady na predaný tovar 135 228119 191133 85577 36994 161
Neobežný majetok 3 993 9463 917 9353 810 1323 227 8813 132 448
Obežný majetok 751 827613 118399 366393 500262 477
Odpisy 246 919231 280208 566185 550338 749
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 246 919231 280208 566185 550338 749
Osobné náklady 775 110667 597629 808596 177662 513
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 371 293401 362508 366271 431422 620
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,936,144,834,683,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,46-4,10-6,15-5,34-7,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,501,351,061,570,9513
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,501,351,061,570,9513
Služby 135 228119 191133 85577 36994 161
Stupeň prevádzkovej páky 0,56640,45963,401,130,6253
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 120 02492 89573 27473 54864 112
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 120 02492 89573 27473 54864 112
Tržby za vlastné výkony a tovar 120 02492 91175 19573 54864 112
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 92 91175 19573 54876 50959 450
Účtovný cash flow 712 181570 527353 623344 095210 751
Vlastné imanie 2 465 2622 341 2312 175 4161 835 7681 677 919
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 746 9194 533 2864 215 7083 632 5693 394 925
Všetky záväzky 557 271541 917539 229427 183402 037
Výsledok hospodárenia 124 374170 082299 80085 88083 871
Výsledok hospodárenia po zdanení 124 374170 082299 80085 88083 871
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 170 082299 80085 88079 316124 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 124 374170 082299 80085 88083 871
Zásoby 6 6306 9706 6993 9621 267
Záväzky súčet 557 271541 917539 229427 183402 037
Zisk pred zdanením 124 673170 380300 04986 34583 884
Zmena Celkovej tržby 1,291,241,020,96131,08
Zmena EBIT 0,73170,56783,481,080,6743
Účtovné závierky