Obec Donovaly

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 1 797 7011 762 7671 670 5381 501 2161 002 229
Bankové úvery 33 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,24450,25750,19340,39012,16
Bežné bankové úvery 33 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 5605 1401 8585 2555 350
Časové rozlíšenie pasív 513 725562 104576 257418 64353 753
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,281,081,131,791,82
Celková tržba 0,000087 7200,000080 12989 046
Celková tržba v minulom roku 0,000083 1390,000087 91389 046
Celkový dlh 152 477148 14569 49366 35666 568
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 389-57 514-70 363-103 570-100 532
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 83 38957 51470 363103 570100 532
Čistý cash flow 83 38957 51470 363103 570100 532
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 43543 796-8 4334 35623 419
Čistý zisk 47 43542 836-8 4333 39623 419
Čistý zisk v minulom roku 14 678-3 8476 22530 04843 156
Cudzie zdroje -1 131 499-1 052 518-1 024 788-1 016 217-881 908
Daň z príjmov 0,0000960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,0000960,000,0100
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000656,690,0000460,67830,68
Doba obratu aktív 0,000015 4140,000012 4658 070
Doba obratu pohľadávok 0,0000656,690,0000460,67830,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000466,810,0000480,49443,79
EBIT v minulom roku 14 678-2 8876 22531 00843 156
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 43543 796-8 4334 35623 419
EBITDA 117 385104 56844 89441 602176 769
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 117 385104 56844 89441 602176 769
Finančná páka 1,591,671,631,481,14
Finančné účty 83 38957 51470 363103 570100 532
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6294-0,5971-0,6134-0,6769-0,8799
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62940,59710,61340,67690,8799
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 117 385104 56844 89441 602176 769
Krátkodobé pohľadávky 63 63375 09951 28455 481103 158
Krátkodobé záväzky 65 00253 38562 36757 86755 112
Náklady na predaný tovar 177 641220 385180 170209 595350 669
Neobežný majetok 1 648 1201 604 2771 547 0331 315 316766 678
Obežný majetok 147 022153 350121 647180 644230 201
Odpisy 69 95061 73253 32738 206153 350
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 69 95061 73253 32738 206153 350
Osobné náklady 252 087257 708204 929235 547206 937
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 117 385104 56844 89441 602176 769
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,380,00002,362,22
Pohotová likvidita II. stupeň 0,24450,22380,19340,34481,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,57-18,30-14,56-9,81-8,77
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13630,09340,11020,21740,9235
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,301,421,551,600,3766
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,301,421,551,600,3766
Služby 177 641220 385180 170209 595350 669
Stupeň prevádzkovej páky 0,0000-14,380,00000,15410,5427
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 33 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000041 7420,000043 95845 327
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000041 7420,000043 95845 327
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000087 7200,000080 12989 046
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000083 1390,000087 91389 046
Účtovný cash flow 83 38957 51470 363103 570100 532
Úročený dlh 33 0000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 131 4991 052 5181 024 7881 016 217881 908
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 797 7011 762 7671 670 5381 501 2161 002 229
Všetky záväzky 152 477148 14569 49366 35666 568
Výsledok hospodárenia 47 43542 836-8 4333 39623 419
Výsledok hospodárenia po zdanení 47 43542 836-8 4333 39623 419
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 14 678-3 8476 22530 04843 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 47 43542 836-8 4333 39623 419
Zásoby 0,000020 7360,000021 59326 511
Záväzky súčet 152 477148 14569 49366 35666 568
Zisk pred zdanením 47 43543 796-8 4334 35623 419
Zmena Celkovej tržby 0,00001,060,00000,91151,0000
Zmena EBIT 3,23-15,17-1,350,14050,5427
Účtovné závierky