Obec Donovaly

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 762 7671 670 5381 501 2161 002 2291 092 092
Bežná likvidita III. stupeň 0,25750,19340,39012,161,00
Časové rozlíšenie aktív 5 1401 8585 2555 3506 193
Časové rozlíšenie pasív 562 104576 257418 64353 753170 666
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,081,131,791,822,39
Celková tržba 87 7200,000080 12989 04689 046
Celková tržba v minulom roku 83 1390,000087 91389 046151 898
Celkový dlh 148 14569 49366 35666 56867 477
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 514-70 363-103 570-100 532-141 037
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 51470 363103 570100 532141 037
Čistý cash flow 57 51470 363103 570100 532141 037
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 796-8 4334 35623 41943 156
Čistý zisk 42 836-8 4333 39623 41943 156
Čistý zisk v minulom roku -3 8476 22530 04843 156-39 880
Cudzie zdroje -1 052 518-1 024 788-1 016 217-881 908-853 949
Daň z príjmov 960,000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000960,000,01001 136
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 656,690,0000460,67830,68454,39
Doba obratu aktív 15 4140,000012 4658 0708 794
Doba obratu pohľadávok 656,690,0000460,67830,68454,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 466,810,0000480,49443,79475,39
EBIT v minulom roku -2 8876 22531 00843 156-38 744
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 796-8 4334 35623 41943 156
EBITDA 104 56844 89441 602176 769282 629
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 104 56844 89441 602176 769282 629
Finančná páka 1,671,631,481,141,28
Finančné účty 57 51470 363103 570100 532141 037
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5971-0,6134-0,6769-0,8799-0,7819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59710,61340,67690,87990,7819
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 104 56844 89441 602176 769282 629
Krátkodobé pohľadávky 75 09951 28455 481103 15856 428
Krátkodobé záväzky 53 38562 36757 86755 11259 036
Náklady na predaný tovar 220 385180 170209 595350 669183 331
Neobežný majetok 1 604 2771 547 0331 315 316766 678861 923
Obežný majetok 153 350121 647180 644230 201223 976
Odpisy 61 73253 32738 206153 350239 473
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 61 73253 32738 206153 350239 473
Osobné náklady 257 708204 929235 547206 937203 677
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 56844 89441 602176 769282 629
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,380,00002,362,223,11
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22380,19340,34481,920,8866
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,30-14,56-9,81-8,77-6,05
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09340,11020,21740,92350,6140
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,421,551,600,37660,2387
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,421,551,600,37660,2387
Služby 220 385180 170209 595350 669183 331
Stupeň prevádzkovej páky -14,380,00000,15410,5427-1,90
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 7420,000043 95845 32745 327
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 7420,000043 95845 32745 327
Tržby za vlastné výkony a tovar 87 7200,000080 12989 04689 046
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 83 1390,000087 91389 046151 898
Účtovný cash flow 57 51470 363103 570100 532141 037
Vlastné imanie 1 052 5181 024 7881 016 217881 908853 949
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 762 7671 670 5381 501 2161 002 2291 092 092
Všetky záväzky 148 14569 49366 35666 56867 477
Výsledok hospodárenia 42 836-8 4333 39623 41943 156
Výsledok hospodárenia po zdanení 42 836-8 4333 39623 41943 156
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -3 8476 22530 04843 156-39 880
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 42 836-8 4333 39623 41943 156
Zásoby 20 7360,000021 59326 51126 511
Záväzky súčet 148 14569 49366 35666 56867 477
Zisk pred zdanením 43 796-8 4334 35623 41943 156
Zmena Celkovej tržby 1,060,00000,91151,00000,5862
Zmena EBIT -15,17-1,350,14050,5427-1,11
Účtovné závierky