Obec Kráľova Lehota

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 104 180989 2201 029 6361 047 7131 126 105
Bankové úvery 116 3910,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 116 3910,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0151 0271 0231 0181 017
Časové rozlíšenie pasív 454 033480 858575 762622 736669 514
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29761,460,75080,81912,47
Celková tržba 16 60614 56415 26014 62715 223
Celková tržba v minulom roku 14 56415 26014 62715 22317 045
Celkový dlh 185 54767 40342 58235 10666 583
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 103 310-53 850-29 006-25 363-66 241
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 08153 85029 00625 36366 241
Čistý cash flow 13 08153 85029 00625 36366 241
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 90030 30021 413-191,69108 313
Čistý zisk 23 90030 30021 413-191,69108 313
Čistý zisk v minulom roku 30 30021 413-191,69108 31312 839
Cudzie zdroje -464 600-440 959-411 293-389 871-390 008
Dlhodobé pohľadávky 1 0002 0004 0006 00020 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 418,02439,22306,35226,92221,24
Doba obratu aktív 24 27024 79224 62826 14527 000
Doba obratu pohľadávok 440,00489,35402,02376,64700,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 965,95924,20924,10772,67643,13
EBIT v minulom roku 30 30021 413-191,69108 31312 839
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 90030 30021 413-191,69108 313
EBITDA 73 651125 20468 38746 587210 602
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 651125 20468 38746 587210 602
Finančná páka 2,382,242,502,692,89
Finančné účty 13 08153 85029 00625 36366 241
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 73 651125 20468 38746 587210 602
Krátkodobé pohľadávky 19 01917 52512 8089 0939 228
Krátkodobé záväzky 43 94836 87638 63530 96426 823
Materiál 6 8616 9507 5787 4147 430
Náklady na predaný tovar 34 19325 77432 92157 72234 274
Neobežný majetok 1 063 205907 868975 223998 8251 022 190
Obežný majetok 39 96080 32553 39147 870102 898
Odpisy 49 75194 90446 97446 779102 289
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 75194 90446 97446 779102 289
Osobné náklady 223 995195 623189 782175 328155 892
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 651125 20468 38746 587210 602
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,78773,701,901,734,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -35,52-8,19-14,18-15,37-5,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,520,53830,62270,75360,3162
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,520,53830,62270,75360,3162
Služby 34 19325 77432 92157 72234 274
Stupeň prevádzkovej páky 0,69181,48-107,07-0,00189,45
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 116 3910,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 60614 56415 26014 62715 223
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 60614 56415 26014 62715 223
Tržby za vlastné výkony a tovar 16 60614 56415 26014 62715 223
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 14 56415 26014 62715 22317 045
Účtovný cash flow 13 08153 85029 00625 36366 241
Úročený dlh 116 3910,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 464 600440 959411 293389 871390 008
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 104 180989 2201 029 6361 047 7131 126 105
Všetky záväzky 185 54767 40342 58235 10666 583
Výsledok hospodárenia 23 90030 30021 413-191,69108 313
Výsledok hospodárenia po zdanení 23 90030 30021 413-191,69108 313
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 30 30021 413-191,69108 31312 839
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 23 90030 30021 413-191,69108 313
Zásoby 6 8616 9507 5787 4147 430
Záväzky súčet 185 54767 40342 58235 10666 583
Zisk pred zdanením 23 90030 30021 413-191,69108 313
Zmena Celkovej tržby 1,140,95441,040,96080,8931
Zmena EBIT 0,78881,42-111,70-0,00188,44
Účtovné závierky