Mesto Ružomberok

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 125 432 186122 618 395124 222 257114 877 83261 617 885
Aktivácia 327 717224 244234 835306 7470,0000
Bankové úvery 979 751946 6911 710 6881 805 583159 809
Bežné bankové úvery 979 751946 6911 710 6881 805 583159 809
Časové rozlíšenie aktív 1 142 6791 136 018835 536327 25339 862
Časové rozlíšenie pasív 28 529 60528 334 51127 421 37820 749 7878 537 555
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,061,510,95631,332,48
Celková tržba 10 175 6849 844 6379 469 7089 571 866489 637
Celková tržba v minulom roku 9 844 6379 469 7089 071 9099 912 000479 888
Celkový dlh 20 662 02121 617 24624 591 53222 258 7207 300 045
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 086 308-6 151 521-3 917 940-4 898 224-3 113 274
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 066 0597 098 2125 628 6286 703 8063 273 083
Čistý cash flow 8 066 0597 098 2125 628 6286 703 8063 273 083
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 695 170949 847416 79521 459 147-603 018
Čistý zisk 3 665 622939 433411 03521 459 147-603 018
Čistý zisk v minulom roku 939 433411 03567 819-670 029317 191
Cudzie zdroje -76 240 560-72 666 639-72 209 346-71 869 325-45 780 285
Daň z príjmov 29 54810 4155 7600,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 4155 7605 7600,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 54810 4155 7600,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 521 711395 061258 20927 10731 890
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,5068,0186,01102,88730,60
Doba obratu aktív 4 5254 5664 8094 39445 933
Doba obratu pohľadávok 85,3282,7296,01103,91754,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 141,33174,57227,87192,10982,62
EBIT v minulom roku 949 847416 79573 579-670 029317 191
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 695 170949 847416 79521 459 147-603 018
EBITDA 8 007 1614 989 3164 561 43626 760 3052 422 458
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 007 1614 989 3164 561 43626 760 3052 422 458
Finančná páka 1,651,691,721,601,35
Finančné účty 8 066 0597 098 2125 628 6286 703 8063 273 083
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6078-0,5926-0,5813-0,6256-0,7430
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60780,59260,58130,62560,7430
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 007 1614 989 3164 561 43626 760 3052 422 458
Krátkodobé pohľadávky 1 843 4081 826 3572 221 6582 689 665980 084
Krátkodobé záväzky 3 917 6554 687 9525 886 0305 022 4541 318 156
Materiál 71 41174 35963 04765 2281 807
Náklady na predaný tovar 5 049 2014 939 9714 780 3094 051 5942 821 115
Neobežný majetok 113 775 319112 083 732114 829 195104 845 84651 110 332
Obežný majetok 10 514 1879 398 6468 557 5269 704 73310 467 691
Obrat obežného majetku 0,96231,041,100,98330,0468
Odpisy 4 436 7104 135 0274 186 3585 357 6773 025 476
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 436 7104 135 0274 186 3585 357 6773 025 476
Osobné náklady 12 317 37211 161 55910 548 4359 466 4433 894 045
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 102 3325 074 4604 597 39426 816 8242 422 458
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,79720,72420,59700,70256,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,45-10,24-12,83-10,72-13,99
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,584,335,390,83183,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,584,335,390,83183,01
Služby 5 376 9185 164 2155 015 1444 358 3412 821 115
Stupeň prevádzkovej páky 3,762,195,43-33,17-1,86
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 979 751946 6911 710 6881 805 583159 809
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 118 0819 801 7319 428 1479 579 998489 637
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000037 3150,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 118 0819 801 7319 428 1479 542 683489 637
Tržby za vlastné výkony a tovar 10 175 6849 844 6379 469 7089 571 866489 637
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 9 844 6379 469 7089 071 9099 912 000479 888
Účtovný cash flow 8 066 0597 098 2125 628 6286 703 8063 273 083
Úročený dlh 979 751946 6911 710 6881 805 583159 809
Vlastné imanie 76 240 56072 666 63972 209 34671 869 32545 780 285
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 432 186122 618 395124 222 257114 877 83261 617 885
Všetky záväzky 20 662 02121 617 24624 591 53222 258 7207 300 045
Výsledok hospodárenia 3 570 451854 289375 07821 402 628-603 018
Výsledok hospodárenia po zdanení 3 665 622939 433411 03521 459 147-603 018
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 939 433411 03567 819-670 029317 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 570 451854 289375 07821 402 628-603 018
Zásoby 73 52876 11664 61267 1001 807
Záväzky súčet 20 662 02121 617 24624 591 53222 258 7207 300 045
Zisk pred zdanením 3 854 1191 083 496630 57421 508 619-601 380
Zmena Celkovej tržby 1,031,041,040,96571,02
Zmena EBIT 3,892,285,66-32,03-1,90
Účtovné závierky