Mesto Ružomberok

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 87 728 842125 432 186122 618 395124 222 257114 877 832
Aktivácia 0,0000327 717224 244234 835306 747
Bankové úvery 0,0000979 751946 6911 710 6881 805 583
Bežná likvidita III. stupeň 0,58050,33280,29840,24990,3549
Bežné bankové úvery 0,0000979 751946 6911 710 6881 805 583
Časové rozlíšenie aktív 40 0171 142 6791 136 018835 536327 253
Časové rozlíšenie pasív 10 130 91928 529 60528 334 51127 421 37820 749 787
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,352,061,510,95631,33
Celková tržba 749 38010 175 6849 844 6379 469 7089 571 866
Celková tržba v minulom roku 687 7509 844 6379 469 7089 071 9099 912 000
Celkový dlh 7 182 74420 662 02121 617 24624 591 53222 258 720
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 108 309-7 086 308-6 151 521-3 917 940-4 898 224
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 108 3098 066 0597 098 2125 628 6286 703 806
Čistý cash flow 6 108 3098 066 0597 098 2125 628 6286 703 806
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 470 0213 695 170949 847416 79521 459 147
Čistý zisk 470 0213 665 622939 433411 03521 459 147
Čistý zisk v minulom roku 493 855939 433411 03567 819-670 029
Cudzie zdroje -70 415 179-76 240 560-72 666 639-72 209 346-71 869 325
Daň z príjmov 0,000029 54810 4155 7600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,000010 4155 7605 7600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000029 54810 4155 7600,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 980521 711395 061258 20927 107
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 383,4866,5068,0186,01102,88
Doba obratu aktív 42 7304 5254 5664 8094 394
Doba obratu pohľadávok 385,9085,3282,7296,01103,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 888,98141,33174,57227,87192,10
EBIT v minulom roku 493 855949 847416 79573 579-670 029
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 470 0213 695 170949 847416 79521 459 147
EBITDA 2 440 0018 007 1614 989 3164 561 43626 760 305
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 440 0018 007 1614 989 3164 561 43626 760 305
Finančná páka 1,251,651,691,721,60
Finančné účty 6 108 3098 066 0597 098 2125 628 6286 703 806
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8026-0,6078-0,5926-0,5813-0,6256
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80260,60780,59260,58130,6256
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 440 0018 007 1614 989 3164 561 43626 760 305
Krátkodobé pohľadávky 787 3171 843 4081 826 3572 221 6582 689 665
Krátkodobé záväzky 1 825 1713 917 6554 687 9525 886 0305 022 454
Materiál 4 49571 41174 35963 04765 228
Náklady na predaný tovar 3 719 8375 049 2014 939 9714 780 3094 051 594
Neobežný majetok 73 368 277113 775 319112 083 732114 829 195104 845 846
Obežný majetok 14 320 54810 514 1879 398 6468 557 5269 704 733
Obrat obežného majetku 0,05230,96231,041,100,9833
Odpisy 1 969 9804 436 7104 135 0274 186 3585 357 677
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 969 9804 436 7104 135 0274 186 3585 357 677
Osobné náklady 6 024 73412 317 37211 161 55910 548 4359 466 443
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 440 0018 102 3325 074 4604 597 39426 816 824
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,150,79720,72420,59700,7025
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58010,33060,29620,24800,3525
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,53-9,45-10,24-12,83-10,72
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51090,24130,20900,16070,2431
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,942,584,335,390,8318
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,942,584,335,390,8318
Služby 3 719 8375 376 9185 164 2155 015 1444 358 341
Stupeň prevádzkovej páky 0,87353,762,195,43-33,17
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000979 751946 6911 710 6881 805 583
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 749 38010 118 0819 801 7319 428 1479 579 998
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000037 315
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 749 38010 118 0819 801 7319 428 1479 542 683
Tržby za vlastné výkony a tovar 749 38010 175 6849 844 6379 469 7089 571 866
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 687 7509 844 6379 469 7089 071 9099 912 000
Účtovný cash flow 6 108 3098 066 0597 098 2125 628 6286 703 806
Úročený dlh 0,0000979 751946 6911 710 6881 805 583
Vlastné imanie 70 415 17976 240 56072 666 63972 209 34671 869 325
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 87 728 842125 432 186122 618 395124 222 257114 877 832
Všetky záväzky 7 182 74420 662 02121 617 24624 591 53222 258 720
Výsledok hospodárenia 470 0213 570 451854 289375 07821 402 628
Výsledok hospodárenia po zdanení 470 0213 665 622939 433411 03521 459 147
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 493 855939 433411 03567 819-670 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 470 0213 570 451854 289375 07821 402 628
Zásoby 4 49573 52876 11664 61267 100
Záväzky súčet 7 182 74420 662 02121 617 24624 591 53222 258 720
Zisk pred zdanením 470 0213 854 1191 083 496630 57421 508 619
Zmena Celkovej tržby 1,091,031,041,040,9657
Zmena EBIT 0,95173,892,285,66-32,03
Účtovné závierky