Mesto Poltár

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 694 18814 116 13815 647 63715 471 38515 679 419
Bankové úvery 40 00040 000115 885178 312127 406
Bežná likvidita III. stupeň 0,43700,61960,67900,52500,6038
Bežné bankové úvery 40 00040 000115 885178 312127 406
Časové rozlíšenie aktív 7 08518 93424 92114 5625 195
Časové rozlíšenie pasív 3 307 4013 205 0693 310 0383 437 5852 824 045
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,184,522,602,201,81
Celková tržba 72 115571 953541 1971 054 8431 479 141
Celková tržba v minulom roku 74 590541 1971 054 8431 492 670581 588
Celkový dlh 1 263 9331 322 2353 022 8153 228 4823 657 625
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 346 771-2 107 010-2 394 276-1 839 316-1 917 964
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 386 7712 147 0102 510 1612 017 6292 045 369
Čistý cash flow 1 386 7712 147 0102 510 1612 017 6292 045 369
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 178 591243 366315 110-256 116-130 830
Čistý zisk 178 591243 366315 110-256 244-132 004
Čistý zisk v minulom roku 245 053315 110-256 244219 332128 456
Cudzie zdroje -9 122 854-9 588 834-9 314 783-8 805 318-9 197 749
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000128,141 174
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000128,1410 3071 207
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000128,141 174
Dlhodobé pohľadávky 0,000022 187934 515998 835722 186
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 27477,91299,08114,2189,28
Doba obratu aktív 69 3119 24710 9535 3984 675
Doba obratu pohľadávok 1 27492,44953,23462,73304,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 211311,43676,58319,44336,53
EBIT v minulom roku 245 053315 110-256 116229 639129 663
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 178 591243 366315 110-256 116-130 830
EBITDA 512 511659 257747 663134 713322 665
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 512 511659 257747 663134 713322 665
Finančná páka 1,501,471,681,761,70
Finančné účty 1 386 7712 147 0102 510 1612 017 6292 045 369
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6662-0,6793-0,5953-0,5691-0,5866
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66620,67930,59530,56910,5866
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 512 511659 257747 663134 713322 665
Krátkodobé pohľadávky 251 735118 933427 274327 324299 419
Krátkodobé záväzky 436 748475 412966 572915 4951 128 628
Materiál 8 25617 52616 56915 567113 572
Náklady na predaný tovar 488 944531 618443 788637 915746 205
Neobežný majetok 10 501 85411 788 56711 730 75512 065 25212 493 679
Obežný majetok 3 185 2502 308 6373 891 9603 391 5713 180 546
Odpisy 333 920415 890432 553390 958454 670
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 333 920415 890432 553390 958454 670
Osobné náklady 1 141 2283 078 3323 010 5732 799 8972 638 787
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 512 511659 257747 663134 713322 665
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 19,233,854,811,931,67
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43490,61410,67440,52070,5760
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,58-4,47-3,71-4,36-4,50
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36650,57710,57150,44530,5013
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,472,014,0423,9711,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,472,014,0423,9711,34
Služby 488 944531 618443 788637 915746 205
Stupeň prevádzkovej páky 0,75380,7308-2,40-1,58-0,3967
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 00040 000115 885178 312127 406
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 115557 194521 4431 064 0691 224 120
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000018 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 72 115557 194521 4431 046 0691 224 120
Tržby za vlastné výkony a tovar 72 115571 953541 1971 054 8431 479 141
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 74 590541 1971 054 8431 492 670581 588
Účtovný cash flow 1 386 7712 147 0102 510 1612 017 6292 045 369
Úročený dlh 40 00040 000115 885178 312127 406
Vlastné imanie 9 122 8549 588 8349 314 7838 805 3189 197 749
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 694 18814 116 13815 647 63715 471 38515 679 419
Všetky záväzky 1 263 9331 322 2353 022 8153 228 4823 657 625
Výsledok hospodárenia 178 591243 366315 110-256 244-132 004
Výsledok hospodárenia po zdanení 178 591243 366315 110-256 244-132 004
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 245 053315 110-256 244219 332128 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 178 591243 366315 110-256 244-132 004
Zásoby 8 25620 50620 01119 594113 572
Záväzky súčet 1 263 9331 322 2353 022 8153 228 4823 657 625
Zisk pred zdanením 178 591246 913318 866-245 570-127 167
Zmena Celkovej tržby 0,96681,060,51310,70672,54
Zmena EBIT 0,72880,7723-1,23-1,12-1,01
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Správa trhoviska.