Mesto Poltár

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 331 69113 694 18814 116 13815 647 63715 471 385
Bankové úvery 16 66740 00040 000115 885178 312
Bežná likvidita III. stupeň 0,43160,43700,61960,67900,5250
Bežné bankové úvery 16 66740 00040 000115 885178 312
Časové rozlíšenie aktív 5 7577 08518 93424 92114 562
Časové rozlíšenie pasív 3 552 2903 307 4013 205 0693 310 0383 437 585
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,493,184,522,602,20
Celková tržba 80 96372 115571 953541 1971 054 843
Celková tržba v minulom roku 72 11574 590541 1971 054 8431 492 670
Celkový dlh 1 244 7741 263 9331 322 2353 022 8153 228 482
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 547 951-1 346 771-2 107 010-2 394 276-1 839 316
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 564 6181 386 7712 147 0102 510 1612 017 629
Čistý cash flow 1 564 6181 386 7712 147 0102 510 1612 017 629
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 416 427178 591243 366315 110-256 116
Čistý zisk 416 427178 591243 366315 110-256 244
Čistý zisk v minulom roku 178 591245 053315 110-256 244219 332
Cudzie zdroje -9 534 627-9 122 854-9 588 834-9 314 783-8 805 318
Daň z príjmov 0,00000,00000,00000,0000128,14
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000128,1410 307
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000128,14
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000022 187934 515998 835
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 0501 27477,91299,08114,21
Doba obratu aktív 64 61169 3119 24710 9535 398
Doba obratu pohľadávok 1 0501 27492,44953,23462,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 8322 211311,43676,58319,44
EBIT v minulom roku 178 591245 053315 110-256 116229 639
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 416 427178 591243 366315 110-256 116
EBITDA 762 107512 511659 257747 663134 713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 762 107512 511659 257747 663134 713
Finančná páka 1,501,501,471,681,76
Finančné účty 1 564 6181 386 7712 147 0102 510 1612 017 629
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6653-0,6662-0,6793-0,5953-0,5691
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66530,66620,67930,59530,5691
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 762 107512 511659 257747 663134 713
Krátkodobé pohľadávky 232 991251 735118 933427 274327 324
Krátkodobé záväzky 628 132436 748475 412966 572915 495
Materiál 8 2078 25617 52616 56915 567
Náklady na predaný tovar 301 992488 944531 618443 788637 915
Neobežný majetok 10 988 32910 501 85411 788 56711 730 75512 065 252
Obežný majetok 3 337 6053 185 2502 308 6373 891 9603 391 571
Odpisy 345 680333 920415 890432 553390 958
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 345 680333 920415 890432 553390 958
Osobné náklady 1 169 4781 141 2283 078 3323 010 5732 799 897
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 762 107512 511659 257747 663134 713
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 19,3319,233,854,811,93
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42970,43490,61410,67440,5207
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,09-6,58-4,47-3,71-4,36
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37280,36650,57710,57150,4453
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,632,472,014,0423,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,632,472,014,0423,97
Služby 301 992488 944531 618443 788637 915
Stupeň prevádzkovej páky 2,080,75380,7308-2,40-1,58
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 66740 00040 000115 885178 312
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 80 96372 115557 194521 4431 064 069
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000018 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 96372 115557 194521 4431 046 069
Tržby za vlastné výkony a tovar 80 96372 115571 953541 1971 054 843
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 72 11574 590541 1971 054 8431 492 670
Účtovný cash flow 1 564 6181 386 7712 147 0102 510 1612 017 629
Úročený dlh 16 66740 00040 000115 885178 312
Vlastné imanie 9 534 6279 122 8549 588 8349 314 7838 805 318
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 331 69113 694 18814 116 13815 647 63715 471 385
Všetky záväzky 1 244 7741 263 9331 322 2353 022 8153 228 482
Výsledok hospodárenia 416 427178 591243 366315 110-256 244
Výsledok hospodárenia po zdanení 416 427178 591243 366315 110-256 244
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 178 591245 053315 110-256 244219 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 416 427178 591243 366315 110-256 244
Zásoby 8 2078 25620 50620 01119 594
Záväzky súčet 1 244 7741 263 9331 322 2353 022 8153 228 482
Zisk pred zdanením 416 427178 591246 913318 866-245 570
Zmena Celkovej tržby 1,120,96681,060,51310,7067
Zmena EBIT 2,330,72880,7723-1,23-1,12
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Správa trhoviska.