Obec Šíd

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 081 631990 6121 024 6581 084 011942 437
Časové rozlíšenie aktív 1 181200,001 301820,18663,00
Časové rozlíšenie pasív 223 534235 923248 406270 800207 117
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52031,120,84980,52160,4684
Celková tržba 15 78816 96818 23318 70815 105
Celková tržba v minulom roku 16 96818 23319 89515 10513 552
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50850,33630,53360,42320,5730
Celkový dlh 289 245189 915270 085241 823267 866
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 751-63 718-47 157-18 814-12 564
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 75163 71847 15718 81412 564
Čistý cash flow 63 75163 71847 15718 81412 564
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 16130 93112 952103 938-12 120
Čistý zisk 8 16130 93112 952103 938-12 120
Čistý zisk v minulom roku 30 93112 952-9 863-12 120-7 431
Cudzie zdroje -568 851-564 774-506 167-571 388-467 454
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000238,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 051918,70994,03667,152 598
Doba obratu aktív 25 00521 31020 67621 626103 083
Doba obratu pohľadávok 1 051918,70994,03667,152 598
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 8331 2201 120719,562 934
EBIT v minulom roku 30 93112 952-9 863-12 120-7 193
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 16130 93112 952103 938-12 120
EBITDA 46 06971 23053 949143 52823 306
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 06971 23053 949143 52823 306
Finančná páka 1,901,752,021,902,02
Finančné účty 63 75163 71847 15718 81412 564
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5259-0,5701-0,4940-0,5271-0,4960
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52590,57010,49400,52710,4960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 06971 23053 949143 52823 306
Krátkodobé pohľadávky 45 45742 70749 26233 44123 748
Krátkodobé záväzky 122 52656 72355 49536 06926 822
Materiál 106,07121,1110 877130,62645,00
Náklady na predaný tovar 61 33960 10071 07744 76346 571
Neobežný majetok 936 366865 045905 3441 030 805904 818
Obežný majetok 144 084125 367118 01352 38636 957
Odpisy 37 90940 29940 99739 59035 426
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 90940 29940 99739 59035 426
Osobné náklady 636 754442 534385 496284 932254 794
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 06971 23053 949143 52823 306
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,043,762,611,033,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,92-8,86-10,73-30,37-37,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50850,33630,53360,42320,5730
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,282,675,011,6811,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,282,675,011,6811,49
Služby 61 33960 10071 07744 76346 571
Stupeň prevádzkovej páky 0,28352,57-1,43-6,921,51
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 78816 96818 08818 2963 337
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 78816 96818 08818 2963 337
Tržby za vlastné výkony a tovar 15 78816 96818 23318 70815 105
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 16 96818 23319 89515 10513 552
Účtovný cash flow 63 75163 71847 15718 81412 564
Vlastné imanie 568 851564 774506 167571 388467 454
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 081 631990 6121 024 6581 084 011942 437
Všetky záväzky 289 245189 915270 085241 823267 866
Výsledok hospodárenia 8 16130 93112 952103 938-12 120
Výsledok hospodárenia po zdanení 8 16130 93112 952103 938-12 120
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 30 93112 952-9 863-12 120-7 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 16130 93112 952103 938-12 120
Zásoby 106,07121,1110 877130,62645,00
Záväzky súčet 289 245189 915270 085241 823267 866
Zisk pred zdanením 8 16130 93112 952103 938-12 120
Zmena Celkovej tržby 0,93050,93060,91651,241,11
Zmena EBIT 0,26382,39-1,31-8,581,68
Účtovné závierky