FK SLOVAN ŽABOKREKY

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 167 7381 187 6411 113 122976 115994 529
Aktivácia 2 6610,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 13 2120,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,44020,48430,30520,57771,02
Bežné bankové úvery 13 2120,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 8516 1826 0658 4184 494
Časové rozlíšenie pasív 205 994229 382254 593134 88385 255
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,391,731,192,262,98
Celková tržba 52 60927 87610 6369 9667 810
Celková tržba v minulom roku 27 87610 6369 9667 8107 984
Celkový dlh 221 101173 09891 58151 44055 056
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 539-127 869-87 750-83 810-113 170
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 751127 86987 75083 810113 170
Čistý cash flow 108 751127 86987 75083 810113 170
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -45 73018 988-23 518-22 746-7 628
Čistý zisk -45 81418 830-23 518-22 834-7 628
Čistý zisk v minulom roku 18 830-23 518-22 834-7 628-14 319
Cudzie zdroje -740 644-785 162-766 948-789 792-854 219
Daň z príjmov 84,00157,500,000088,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 157,500,000088,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84,00157,500,000088,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000485,261 7760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 104,42162,79220,34260,00362,44
Doba obratu aktív 8 10215 55138 20035 75046 479
Doba obratu pohľadávok 104,42162,79237,00325,06362,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 542,71969,732 5331 3571 773
EBIT v minulom roku 18 988-23 518-22 746-7 628-14 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -45 73018 988-23 518-22 746-7 628
EBITDA 51 765112 40347 15238 06650 454
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 765112 40347 15238 06650 454
Finančná páka 1,581,511,451,241,16
Finančné účty 108 751127 86987 75083 810113 170
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6343-0,6611-0,6890-0,8091-0,8589
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63430,66110,68900,80910,8589
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 765112 40347 15238 06650 454
Krátkodobé pohľadávky 15 05012 4336 4217 0997 755
Krátkodobé záväzky 78 22374 06073 82237 05637 947
Materiál 263,54463,630,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 133 740131 27693 799131 154109 706
Neobežný majetok 1 036 8221 040 6951 012 401875 011869 110
Obežný majetok 124 065140 76594 65692 686120 925
Odpisy 97 57993 57370 67060 90058 082
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97 57993 57370 67060 90058 082
Osobné náklady 465 198388 066375 869359 288330 022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 765112 40347 15238 06650 454
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,074,598,258,4114,49
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43930,48270,30520,57771,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,81-6,14-8,74-9,42-7,55
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36560,42140,26720,48740,9186
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,271,541,941,351,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,271,541,941,351,09
Služby 136 401131 27693 799131 154109 706
Stupeň prevádzkovej páky -1,28-0,30810,96882,340,5446
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 2120,00000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 6610,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 60927 87610 6369 9667 810
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 60927 87610 6369 9667 810
Tržby za vlastné výkony a tovar 52 60927 87610 6369 9667 810
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 27 87610 6369 9667 8107 984
Účtovný cash flow 108 751127 86987 75083 810113 170
Úročený dlh 13 2120,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 740 644785 162766 948789 792854 219
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 167 7381 187 6411 113 122976 115994 529
Všetky záväzky 221 101173 09891 58151 44055 056
Výsledok hospodárenia -45 81418 830-23 518-22 834-7 628
Výsledok hospodárenia po zdanení -45 81418 830-23 518-22 834-7 628
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 18 830-23 518-22 834-7 628-14 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -45 81418 830-23 518-22 834-7 628
Zásoby 263,54463,630,00000,00000,0000
Záväzky súčet 221 101173 09891 58151 44055 056
Zisk pred zdanením -45 71519 078-23 465-22 557-7 429
Zmena Celkovej tržby 1,892,621,071,280,9782
Zmena EBIT -2,41-0,80741,032,980,5327
Účtovné závierky