Obec Kosorín

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 725 045751 570396 636413 370341 785
Časové rozlíšenie aktív 1 5111 8542 0622 4350,6800
Časové rozlíšenie pasív 300 965335 734194 736209 698134 200
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,441,050,31820,12920,2182
Celková tržba 7 71413 62910 0495 2784 495
Celková tržba v minulom roku 7 65610 0495 27813 4424 915
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,733,241,151,411,31
Celkový dlh 310 476317 839107 949119 164117 841
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 831-11 738-5 686-1 937-2 304
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 83111 7385 6861 9372 304
Čistý cash flow 40 83111 7385 6861 9372 304
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 5954 0479 44219 228-17 979
Čistý zisk 15 5954 0479 44219 228-17 979
Čistý zisk v minulom roku 12,219 44219 2289 53917 405
Cudzie zdroje -113 604-97 997-93 951-84 508-89 743
Dlhodobé pohľadávky 17 1217 1357 7728 42122 559
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,01321,54437,61905,85145,93
Doba obratu aktív 34 30820 12814 40728 58827 756
Doba obratu pohľadávok 867,16512,61719,931 4881 978
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 561,68298,91649,151 037857,54
EBIT v minulom roku 12,219 44219 2289 53917 405
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 5954 0479 44219 228-17 979
EBITDA 46 34230 53533 17341 4042 144
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 34230 53533 17341 4042 144
Finančná páka 6,387,674,224,893,81
Finančné účty 40 83111 7385 6861 9372 304
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 34230 53533 17341 4042 144
Krátkodobé pohľadávky 1 20512 00612 04813 0981 797
Krátkodobé záväzky 11 87011 16217 87214 98910 560
Materiál 208,8583,4990,2579,9682,36
Náklady na predaný tovar 21 80318 70617 06416 16311 130
Neobežný majetok 664 168718 753368 977387 400315 042
Obežný majetok 59 36630 96325 59723 53626 742
Odpisy 30 74826 48823 73122 17620 123
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 74826 48823 73122 17620 123
Osobné náklady 135 060120 926115 39374 08290 906
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 34230 53533 17341 4042 144
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,290,86130,56590,36700,5125
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,78-8,35-16,52-43,64-38,96
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,733,241,151,411,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,7010,413,252,8854,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,7010,413,252,8854,96
Služby 21 80318 70617 06416 16311 130
Stupeň prevádzkovej páky 1 2680,31600,25795,13-1,13
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 71413 62910 0495 2784 495
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 71413 62910 0495 2784 495
Tržby za vlastné výkony a tovar 7 71413 62910 0495 2784 495
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 7 65610 0495 27813 4424 915
Účtovný cash flow 40 83111 7385 6861 9372 304
Vlastné imanie 113 60497 99793 95184 50889 743
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 725 045751 570396 636413 370341 785
Všetky záväzky 310 476317 839107 949119 164117 841
Výsledok hospodárenia 15 5954 0479 44219 228-17 979
Výsledok hospodárenia po zdanení 15 5954 0479 44219 228-17 979
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 12,219 44219 2289 53917 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 15 5954 0479 44219 228-17 979
Zásoby 208,8583,4990,2579,9682,36
Záväzky súčet 310 476317 839107 949119 164117 841
Zisk pred zdanením 15 5954 0479 44219 228-17 979
Zmena Celkovej tržby 1,011,361,900,39260,9145
Zmena EBIT 1 2770,42850,49112,02-1,03
Účtovné závierky