Obec Prestavlky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00001 391 0111 344 7211 384 5031 282 126
Bankové úvery 0,000010 24810 24810 2480,0000
Bežné bankové úvery 0,000010 24810 24810 2480,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000890,49935,09869,84789,83
Časové rozlíšenie pasív 0,0000674 416693 829720 173623 424
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00001,150,87720,89110,6146
Celková tržba 0,000045 97721 26221 17019 304
Celková tržba v minulom roku 0,00000,000021 17021 32021 833
Celkový dlh 0,000081 68289 218114 717148 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-17 085-8 092-12 317-19 381
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000027 33318 34022 56519 381
Čistý cash flow 0,000027 33318 34022 56519 381
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000073 48212 06118 7153 609
Čistý zisk 0,000073 23812 06118 7153 609
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,000018 71520 4892 628
Cudzie zdroje 0,0000-634 913-561 675-549 613-510 410
Daň z príjmov 0,0000243,700,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000243,700,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000330,45184,83188,32179,31
Doba obratu aktív 0,000011 18923 08523 87124 242
Doba obratu pohľadávok 0,0000330,45184,83188,32179,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000190,65358,92436,62596,20
EBIT v minulom roku 0,00000,000018 71520 4892 628
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000073 48212 06118 7153 609
EBITDA 0,0000113 14452 39757 87469 032
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000113 14452 39757 87469 032
Finančná páka 0,00002,192,392,522,51
Finančné účty 0,000027 33318 34022 56519 381
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000113 14452 39757 87469 032
Krátkodobé pohľadávky 0,000041 08210 76710 9229 484
Krátkodobé záväzky 0,000023 70220 90725 32331 532
Materiál 0,00001 7191 9321 3661 453
Náklady na predaný tovar 0,000043 96374 52139 66841 205
Neobežný majetok 0,00001 312 9651 312 7471 348 7801 250 218
Obežný majetok 0,000077 15631 03934 85331 117
Obrat obežného majetku 0,00000,58810,68500,60740,6204
Odpisy 0,000039 90640 33639 15965 423
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000039 90640 33639 15965 423
Osobné náklady 0,0000145 471136 892118 502101 313
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000113 14452 39757 87469 032
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,60240,86261,071,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-23,23-30,63-24,36-26,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,72191,701,982,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,72191,701,982,15
Služby 0,000043 96374 52139 66841 205
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,00000,64170,91991,55
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000010 24810 24810 2480,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000045 37721 26221 17019 304
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000045 37721 26221 17019 304
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000045 97721 26221 17019 304
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,000021 17021 32021 833
Účtovný cash flow 0,000027 33318 34022 56519 381
Úročený dlh 0,000010 24810 24810 2480,0000
Vlastné imanie 0,0000634 913561 675549 613510 410
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 391 0111 344 7211 384 5031 282 126
Všetky záväzky 0,000081 68289 218114 717148 292
Výsledok hospodárenia 0,000073 23812 06118 7153 609
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,000073 23812 06118 7153 609
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,000018 71520 4892 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,000073 23812 06118 7153 609
Zásoby 0,00001 7191 9321 3661 453
Záväzky súčet 0,000081 68289 218114 717148 292
Zisk pred zdanením 0,000073 48212 06118 7153 609
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00001,000,99300,8842
Zmena EBIT 0,00000,00000,64450,91341,37
Účtovné závierky