Obec Papín

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 311 0562 340 5592 128 7302 170 2102 180 916
Bežná likvidita III. stupeň 0,30530,34140,07440,14991,08
Časové rozlíšenie aktív 0,0000524,55562,152 5772 007
Časové rozlíšenie pasív 473 534522 895534 128551 985420,53
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,874,520,88791,670,8705
Celková tržba 902,0026 74238 98142 92537 043
Celková tržba v minulom roku 1 39838 98142 92537 04335 578
Celkový dlh 177 819210 84041 33354 64567 103
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -141 712-163 070-31 508-69 360-40 811
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 141 712163 07031 50869 36040 811
Čistý cash flow 141 712163 07031 50869 36040 811
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 60 38759 505-8 686-28 06942 418
Čistý zisk 60 38759 505-8 686-28 06942 418
Čistý zisk v minulom roku 61 011-8 686-28 06942 41812 927
Cudzie zdroje -1 659 702-1 606 823-1 553 270-1 563 580-2 113 392
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 375350,5283,02130,8868,89
Doba obratu aktív 935 18331 94619 93318 45421 490
Doba obratu pohľadávok 3 375350,5283,02130,8868,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 288492,64332,28353,42461,94
EBIT v minulom roku 61 011-8 686-28 06942 41812 927
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 60 38759 505-8 686-28 06942 418
EBITDA 88 262107 69476 31043 201107 913
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 88 262107 69476 31043 201107 913
Finančná páka 1,391,461,371,391,03
Finančné účty 141 712163 07031 50869 36040 811
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7182-0,6865-0,7297-0,7205-0,9690
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71820,68650,72970,72050,9690
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 88 262107 69476 31043 201107 913
Krátkodobé pohľadávky 8 34025 6818 86715 3936 992
Krátkodobé záväzky 18 01136 09435 48741 56446 881
Materiál 0,00001 5871 4291 6651 413
Náklady na predaný tovar 106 10491 46478 259159 52472 488
Neobežný majetok 1 921 5522 149 6962 085 3652 081 2152 129 692
Obežný majetok 389 504190 33842 80386 41849 216
Obrat obežného majetku 0,00230,14050,91070,49670,7527
Odpisy 27 87548 18984 99671 27065 495
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 87548 18984 99671 27065 495
Osobné náklady 117 639391 519382 767407 927380 341
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 262107 69476 31043 201107 913
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 157,116,100,80831,621,10
Pohotová likvidita II. stupeň 0,30530,33860,07190,14711,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,71-9,85-49,30-22,54-51,78
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28830,29170,05530,11690,8628
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,011,960,54161,260,6218
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,011,960,54161,260,6218
Služby 106 10491 46478 259159 52472 488
Stupeň prevádzkovej páky 1,53-9,990,3408-0,57103,15
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 902,0026 74238 98142 92537 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 902,0026 74238 98142 92537 043
Tržby za vlastné výkony a tovar 902,0026 74238 98142 92537 043
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 1 39838 98142 92537 04335 578
Účtovný cash flow 141 712163 07031 50869 36040 811
Vlastné imanie 1 659 7021 606 8231 553 2701 563 5802 113 392
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 311 0562 340 5592 128 7302 170 2102 180 916
Všetky záväzky 177 819210 84041 33354 64567 103
Výsledok hospodárenia 60 38759 505-8 686-28 06942 418
Výsledok hospodárenia po zdanení 60 38759 505-8 686-28 06942 418
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 61 011-8 686-28 06942 41812 927
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 60 38759 505-8 686-28 06942 418
Zásoby 0,00001 5871 4291 6651 413
Záväzky súčet 177 819210 84041 33354 64567 103
Zisk pred zdanením 60 38759 505-8 686-28 06942 418
Zmena Celkovej tržby 0,64510,68600,90811,161,04
Zmena EBIT 0,9898-6,850,3095-0,66173,28
Účtovné závierky