Obec Vinné

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 4 626 4054 629 5444 832 2325 114 1835 421 144
Bankové úvery 99 8170,00002,91223 385138 964
Bežné bankové úvery 99 8170,00002,91223 385138 964
Časové rozlíšenie aktív 2 5673 0163 4763 9103 055
Časové rozlíšenie pasív 1 676 6001 694 2031 879 8352 065 9542 270 407
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17860,58981,321,310,6886
Celková tržba 319,5066 37154 65042 90641 432
Celková tržba v minulom roku 225,0054 65042 90643 13013 886
Celkový dlh 394 988186 953123 567349 939261 091
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 85 849-104 087-136 15383 17781 228
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 968104 087136 156140 20757 736
Čistý cash flow 13 968104 087136 156140 20757 736
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -292 17038 643132 423-84 7658 240
Čistý zisk -292 17038 643132 423-84 7658 240
Čistý zisk v minulom roku -212 086132 423-84 765-96 461-115 105
Cudzie zdroje -2 554 816-2 748 388-2 828 830-2 698 289-2 889 647
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,000028 382
Dlhodobé pohľadávky 2 6120,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44 778699,90415,59683,71399,63
Doba obratu aktív 5 285 25125 50833 57143 50647 758
Doba obratu pohľadávok 47 763699,90415,59683,71399,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89 344972,34719,18911,70738,60
EBIT v minulom roku -212 086132 423-84 765-96 461-86 723
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -292 17038 643132 423-84 7658 240
EBITDA 270 685413 188481 882325 385300 573
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 270 685413 188481 882325 385300 573
Finančná páka 1,811,681,711,901,88
Finančné účty 13 968104 087136 156140 20757 736
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5522-0,5937-0,5854-0,5276-0,5330
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55220,59370,58540,52760,5330
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 270 685413 188481 882325 385300 573
Krátkodobé pohľadávky 39 196127 02859 82280 37045 363
Krátkodobé záväzky 78 206176 475103 521107 17083 841
Materiál 2 8671 348417,991 0441 130
Náklady na predaný tovar 140 632152 969161 551193 448153 470
Neobežný majetok 4 214 0584 394 0654 632 3604 888 6515 307 173
Obežný majetok 409 780232 463196 396221 622110 916
Odpisy 562 855374 545349 459410 150292 333
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 562 855374 545349 459410 150292 333
Osobné náklady 494 227894 639800 411754 042693 895
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 270 685413 188481 882325 385300 573
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 43,721,572,593,271,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -182,90-26,40-20,78-19,24-50,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,460,45250,25641,080,8686
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,460,45250,25641,080,8686
Služby 140 632152 969161 551193 448153 470
Stupeň prevádzkovej páky 0,97010,2403-1,230,8834-0,0318
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 8170,00002,91223 385138 964
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 319,5066 24652 53942 90641 432
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 319,5066 24652 53942 90641 432
Tržby za vlastné výkony a tovar 319,5066 37154 65042 90641 432
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 225,0054 65042 90643 13013 886
Účtovný cash flow 13 968104 087136 156140 20757 736
Úročený dlh 99 8170,00002,91223 385138 964
Vlastné imanie 2 554 8162 748 3882 828 8302 698 2892 889 647
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 626 4054 629 5444 832 2325 114 1835 421 144
Všetky záväzky 394 988186 953123 567349 939261 091
Výsledok hospodárenia -292 17038 643132 423-84 7658 240
Výsledok hospodárenia po zdanení -292 17038 643132 423-84 7658 240
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -212 086132 423-84 765-96 461-115 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -292 17038 643132 423-84 7658 240
Zásoby 2 8671 348417,991 0441 130
Záväzky súčet 394 988186 953123 567349 939261 091
Zisk pred zdanením -292 07639 462132 434-84 7618 240
Zmena Celkovej tržby 1,421,211,270,99482,98
Zmena EBIT 1,380,2918-1,560,8788-0,0950
Účtovné závierky