Obec Rakúsy

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 4 890 4834 580 5234 304 4613 921 0643 836 178
Aktivácia 2 1150,00000,00001 9760,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,79400,56080,38550,25700,2158
Časové rozlíšenie aktív 3 8884 1643 8723 3953 383
Časové rozlíšenie pasív 1 664 8821 714 7631 844 1151 866 5941 927 946
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,395,394,623,773,62
Celková tržba 55 83861 27550 18125 50821 245
Celková tržba v minulom roku 61 27550 18147 03221 24528 347
Celkový dlh 285 543233 606207 114209 659202 266
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 444 679-1 018 105-730 220-483 208-400 270
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 444 6791 018 105730 220483 208400 270
Čistý cash flow 1 444 6791 018 105730 220483 208400 270
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 308 144378 601229 976164 701139 185
Čistý zisk 307 903377 319229 778164 701139 185
Čistý zisk v minulom roku 377 319229 778168 190139 18592 546
Cudzie zdroje -2 940 057-2 632 154-2 253 232-1 844 812-1 705 965
Daň z príjmov 240,741 282198,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 282198,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 240,741 282198,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 340,81268,75272,99369,93620,70
Doba obratu aktív 31 96827 28531 30956 10765 908
Doba obratu pohľadávok 340,81268,75272,99369,93620,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4771 1261 1491 8351 898
EBIT v minulom roku 378 601229 976168 190139 18592 546
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 308 144378 601229 976164 701139 185
EBITDA 574 690637 658473 796380 061356 693
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 574 690637 658473 796380 061356 693
Finančná páka 1,661,741,912,132,25
Finančné účty 1 444 6791 018 105730 220483 208400 270
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6012-0,5746-0,5235-0,4705-0,4447
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60120,57460,52350,47050,4447
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 574 690637 658473 796380 061356 693
Krátkodobé pohľadávky 52 13745 11737 53225 85336 128
Krátkodobé záväzky 225 999188 979158 017128 265110 471
Materiál 712,71259,31261,13188,65210,00
Náklady na predaný tovar 219 270249 094298 330180 019255 035
Neobežný majetok 3 389 0663 512 8773 532 5753 400 2643 375 958
Obežný majetok 1 497 5291 063 482768 013517 405456 837
Odpisy 266 787260 339244 018215 360217 508
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 266 787260 339244 018215 360217 508
Osobné náklady 2 027 2371 770 1841 732 1421 323 0341 559 425
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 574 690637 658473 796380 061356 693
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 25,8716,6214,5518,9418,84
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79370,56070,38540,25690,2157
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,04-2,59-3,09-3,82-4,26
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76400,53480,36470,24220,1964
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,49690,36640,43710,55160,5671
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,49690,36640,43710,55160,5671
Služby 221 385249 094298 330181 995255 035
Stupeň prevádzkovej páky 0,89321,351,280,98562,01
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 55 83861 27550 18125 50821 245
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 55 83861 27550 18125 50821 245
Tržby za vlastné výkony a tovar 55 83861 27550 18125 50821 245
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 61 27550 18147 03221 24528 347
Účtovný cash flow 1 444 6791 018 105730 220483 208400 270
Vlastné imanie 2 940 0572 632 1542 253 2321 844 8121 705 965
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 890 4834 580 5234 304 4613 921 0643 836 178
Všetky záväzky 285 543233 606207 114209 659202 266
Výsledok hospodárenia 307 903377 319229 778164 701139 185
Výsledok hospodárenia po zdanení 307 903377 319229 778164 701139 185
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 377 319229 778168 190139 18592 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 307 903377 319229 778164 701139 185
Zásoby 712,71259,31261,13188,65210,00
Záväzky súčet 285 543233 606207 114209 659202 266
Zisk pred zdanením 308 603378 914230 083164 785139 255
Zmena Celkovej tržby 0,91131,221,071,200,7495
Zmena EBIT 0,81391,651,371,181,50
Účtovné závierky