Obec Rakúsy

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 5 285 7224 890 4834 580 5234 304 4613 921 064
Aktivácia 0,00002 1150,00000,00001 976
Bežná likvidita III. stupeň 0,28100,79400,56080,38550,2570
Časové rozlíšenie aktív 6 4543 8884 1643 8723 395
Časové rozlíšenie pasív 1 754 9411 664 8821 714 7631 844 1151 866 594
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,316,395,394,623,77
Celková tržba 47 67755 83861 27550 18125 508
Celková tržba v minulom roku 49 66561 27550 18147 03221 245
Celkový dlh 182 895285 543233 606207 114209 659
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -438 193-1 444 679-1 018 105-730 220-483 208
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 438 1931 444 6791 018 105730 220483 208
Čistý cash flow 438 1931 444 6791 018 105730 220483 208
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 201 216308 144378 601229 976164 701
Čistý zisk 201 216307 903377 319229 778164 701
Čistý zisk v minulom roku 260 734377 319229 778168 190139 185
Cudzie zdroje -3 347 886-2 940 057-2 632 154-2 253 232-1 844 812
Daň z príjmov 0,0000240,741 282198,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 282198,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000240,741 282198,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 507,58340,81268,75272,99369,93
Doba obratu aktív 40 46631 96827 28531 30956 107
Doba obratu pohľadávok 507,58340,81268,75272,99369,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 531,251 4771 1261 1491 835
EBIT v minulom roku 260 734378 601229 976168 190139 185
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 201 216308 144378 601229 976164 701
EBITDA 413 541574 690637 658473 796380 061
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 413 541574 690637 658473 796380 061
Finančná páka 1,581,661,741,912,13
Finančné účty 438 1931 444 6791 018 105730 220483 208
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6334-0,6012-0,5746-0,5235-0,4705
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63340,60120,57460,52350,4705
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 413 541574 690637 658473 796380 061
Krátkodobé pohľadávky 66 30152 13745 11737 53225 853
Krátkodobé záväzky 69 393225 999188 979158 017128 265
Materiál 1 750712,71259,31261,13188,65
Náklady na predaný tovar 281 484219 270249 094298 330180 019
Neobežný majetok 2 806 2543 389 0663 512 8773 532 5753 400 264
Obežný majetok 2 473 0141 497 5291 063 482768 013517 405
Odpisy 212 326266 787260 339244 018215 360
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 212 326266 787260 339244 018215 360
Osobné náklady 668 1012 027 2371 770 1841 732 1421 323 034
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 413 541574 690637 658473 796380 061
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,1925,8716,6214,5518,94
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28010,79370,56070,38540,2569
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,64-2,04-2,59-3,09-3,82
Rýchla likvidita I. stupeň 0,24020,76400,53480,36470,2422
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,44230,49690,36640,43710,5516
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,44230,49690,36640,43710,5516
Služby 281 484221 385249 094298 330181 995
Stupeň prevádzkovej páky 0,80390,89321,351,280,9856
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 67755 83861 27550 18125 508
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 67755 83861 27550 18125 508
Tržby za vlastné výkony a tovar 47 67755 83861 27550 18125 508
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 49 66561 27550 18147 03221 245
Účtovný cash flow 438 1931 444 6791 018 105730 220483 208
Vlastné imanie 3 347 8862 940 0572 632 1542 253 2321 844 812
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 285 7224 890 4834 580 5234 304 4613 921 064
Všetky záväzky 182 895285 543233 606207 114209 659
Výsledok hospodárenia 201 216307 903377 319229 778164 701
Výsledok hospodárenia po zdanení 201 216307 903377 319229 778164 701
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 260 734377 319229 778168 190139 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 201 216307 903377 319229 778164 701
Zásoby 1 750712,71259,31261,13188,65
Záväzky súčet 182 895285 543233 606207 114209 659
Zisk pred zdanením 201 432308 603378 914230 083164 785
Zmena Celkovej tržby 0,96000,91131,221,071,20
Zmena EBIT 0,77170,81391,651,371,18
Účtovné závierky